Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

KNRB Roei-instructeur 3 (RI-3)

Doel

Een KNRB Roei-instructeur op niveau 3 is in staat om vanuit een zelfgemaakt jaar-instructieplan en lesplan gevorderde roeiers te begeleiden.
Van een RI-3 wordt verwacht dat hij/zij een actieve rol speelt in kennisdeling en begeleiding van andere instructeurs op de vereniging. Dit houdt onder andere in dat van een RI-3 verwacht wordt dat hij cursussen op niveau 2 kan geven en kader van niveau 2 kan opleiden, aansturen en begeleiden.

Opzet


De opleiding KNRB Roei-instructeur-3 is zoveel mogelijk gericht op het organiseren van de instructie op de vereniging en het opleiden van kader.
De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte, praktijkonderdelen en het maken van huiswerkopdrachten.

Er moet voldaan worden aan een aantal proeven van bekwaamheid om in aanmerking te komen voor het diploma RI-3.

Bijeenkomsten
5 dagen of 10 avonden met theorie en praktijk                      30 uur      
Een praktijkdag (zaterdag of zondag)   6 uur
Huiswerkopdrachten 20 uur

Proeven van Bekwaamheid (PvB)

Het geven van instructie en het stimuleren van de
sportieveontwikkeling van roeiers 

15 uur
Het afnemen van roei-examens   2 uur
Het organiseren van een activiteit binnen de vereniging         6 uur
Het opleiden van sporttechnisch kader    6 uur

Totaal aan uren                                                                      85 uur 


Inhoud

De opleiding RI-3 kent de volgende onderwerpen:

 • Opzetten Jaar-instructieplan
 • Praktijk van de instructie
 • Didactiek
 • Roeitechniek
 • Aangepast roeien
 • Afstellen
 • Sturen
 • Anatomie
 • Blessures
 • Het opleiden van kader

Deelname

Voorwaarden om deel te nemen aan de opleiding RI-3 zijn:

 • 18 jaar of ouder
 • Kunnen roeien in een C1 of gladde skiff
 • Lid zijn van een roeivereniging aangesloten bij de KNRB
 • In het bezit zijn van de opleiding RIAR-2, RI-2, RC-2 of JI-2
 • Minimaal 2 jaar ervaring hebben als instructeur

Kerntaken RI-3

Kerntaak 1: Stimuleert de sportieve ontwikkeling van roeiers;
Kerntaak 2: Geeft instructie aan roeiers;
Kerntaak 3: Neemt roeiexamens af;
Kerntaak 4: Organiseren van activiteiten binnen de vereniging;
Kerntaak 5: Leidt sporttechnisch kader aan.

Kosten

De kosten voor de opleiding bedragen €425,- inclusief cursusmateriaal, bijeenkomsten en deelname aan de PvB’s.