Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Gebruik Bosbaan

Aanmelden botentransport

Verenigingen en/of vervoerders die met een botentransport naar de Bosbaan willen komen moeten dit vooraf melden bij de beheerder van de Bosbaan: Dick de Wit 020 - 644 97 02.

Aanvraag evenement Bosbaan

Voor het organiseren van wedstrijden of andere evenementen op de Bosbaan dient een aanvraag te worden ingediend voor het huren van de baan en andere faciliteiten bij Het Amsterdamse Bos.
Amsterdamse Bos 020 - 545 61 41.

Aanvraag trainingskamp Bosbaan

De afgelopen jaren komt het steeds vaker voor dat verenigingen trainingskampen op de Bosbaan willen houden. Het Amsterdamse Bos en de KNRB proberen hier lijn in te brengen, zodat iedereen zoveel mogelijk terecht kan. Dit wordt actief geco÷rdineerd.

Aanvragen voor trainingskampen op de Bosbaan voor het volgende seizoen dienen voor 15 december van het lopende jaar bij de KNRB binnen te zijn.

Deze aanvragen kunnen gestuurd worden naar de Co÷rdinator Opleidingen & Wedstrijdzaken van de KNRB, via  wedstrijdzaken@knrb.nl.
Geef bij de aanvraag aan hoeveel roeiers het betreft, welke datum en of er gebruikgemaakt wenst te worden van kleedkamers.

Aanvragen voor trainingskampen die na 15 december binnen komen, worden alleen nog in behandeling genomen indien er geen andere activiteiten op de Bosbaan gepland zijn.

Half januari ontvangen aanvragers de indeling, zodat zij contact kunnen opnemen met het Amsterdamse Bos over de kosten van het gebruik van de Bosbaan.

Voor vragen m.b.t. het gebruik van de Bosbaan kunt u zich richten tot de Co÷rdinator Opleidingen & Wedstrijdzaken van de KNRB.