Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Richtlijnen veiligheid

De KNRB vindt dat veiligheid een hoge prioriteit verdient en wil dat alle roeiverenigingen onderstaande documenten kennen.

Om tot een veiligere roeiwereld te komen is het belangrijk dat iedere roeier leert welke aspecten kunnen bijdragen tot een veiligere wijze van het beoefenen van de roeisport.

Rapport Roeiveiligheid oktober 2001 [.pdf] [download]
Inventarisatie van de aspecten die met veiligheid te maken hebben. Deze aspecten zijn onder te verdelen in drie categorieën:
• materiele zaken;
• kennis en vaardigheid;
• organisatorische aspecten.

Minimum richtlijnen FISA [.pdf] [download] 
Nederlandse vertaling van de richtlijnen van de wereldroeibond. Met weglating van evident niet op de Nederlandse situatie betrekking hebbende onderdelen, en met aanpassing waar nodig aan de typisch Nederlandse situatie.

FISA Minimun guidelines for the safe practice of rowing 2006 [.pdf] [download]