Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Gedragsreglementen

De KNRB erkent dat ongewenst gedrag zich overal, dus ook binnen de roeigemeenschap voordoet en dat dit betekent dat binnen de KNRB en de verenigingen bewuste aandacht voor dit thema belangrijk is.

Sexuele intimidatie

Het begrip seksuele intimidatie is een soort verzamelbegrip voor diverse vormen van machtsmisbruik binnen relaties. De relaties die er in de roeiwereld spelen zijn bijvoorbeeld die tussen coach en pupil, bestuurder en roeier of tussen een mannelijke roeier en vrouwelijke roeister. Sommige van deze relaties kun je in twee richtingen invullen. In al deze vormen kan een vorm van machtsmisbruik door de één aan de andere persoon schade berokkenen. Omdat er macht in de relatie speelt, is het voor het slachtoffer soms moeilijk om er mee naar buiten te komen, omdat hij of zij de underdog is en dat is niet prettig om te vermelden. Ook kan de veroorzaker met sancties dreigen als de openheid wordt gezocht.

Meer informatie

Op de website van NOC*NSF vindt u meer informatie over seksuele intimidatie binnen de sport. Verenigingen kunnen hieruit informatie halen om binnen hun eigen club regels te stellen. Verenigingen kunnen in hun statuten en/of huishoudelijke reglementen regels voor ongewenst gedrag opnemen en in het verlengde daarvan gedragsregels formuleren. De Roeibond kan hierbij ondersteuning verlenen.

NOC*NSF organiseert regelmatig een tweedaagse cursus voor de opleiding tot Vertrouwens Contact Persoon binnen een vereniging. Informatie daarover is bij NOC*NSF te verkrijgen.

Gedragsreglement seksuele intimidatie [.pdf] [download]
Seksuele intimidatie & de sport voor mensen met een beperking
Uitgave van: NebasNsg, januari 2004

Sommige grenzen staan wel vast! [.pdf] [download]
Adviestekst ter bestrijding van seksuele intimidatie binnen de sport voor mensen met een beperking bij reguliere sportbonden.
Uitgave van: NebasNsg, april 2004