Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Richtlijnen voor sportkeuring

De KNRB beveelt aan dat roeiers zich medisch laten keuren wanneer zij de roeisport intensiever gaan beoefenen. Het niveau van de keuring hangt af van leeftijd en trainingsintensiteit.

tot 14 jaar
Voor roeien geldt dat tot een leeftijd van 14 jaar er in het algemeen nog niet intensief getraind wordt. Voor gezonde kinderen uit deze groep is een sportkeuring niet noodzakelijk.

14 tot 35 jaar bij niet-intensief trainen
Voor de leeftijdgroep van 14 tot 35 jaar wordt voor roeiers die niet intensief trainen een basis sportmedisch onderzoek aanbevolen. Een praktische grens hiervoor is minder dan 5 keer per week trainen en niet deelnemen aan 2 km wedstrijden. Voor deze leeftijdsgroep is een eenmalige keuring voldoende, aangezien het doel van de keuring is om eventuele aangeboren afwijkingen vast te stellen.

14 tot 35 jaar bij intensief trainen
Wanneer roeiers uit de leeftijdsgroep 14 tot 35 jaar intensief gaan trainen en gaan deelnemen aan intensieve wedstrijden over 2 km beveelt de KNRB aan om een eenmalig groot sportmedisch onderzoek te laten uitvoeren. Bij deze keuring wordt gekeken of er aangeboren afwijkingen die problemen kunnen geven bij intensieve belasting.

vanaf 35 jaar
Vanaf 35 jaar verandert het risicoprofiel van aangeboren afwijking naar leeftijdsgerelateerde afwijkingen. Het risico op hart- en vaatziektes wordt steeds groter. Wanneer roeiers in deze leeftijdsgroep intensief trainen en aan wedstrijden deelnemen, wordt het aanbevolen minimaal om de twee jaar een groot sportmedisch onderzoek te laten uitvoeren.

Alle anderen in de leeftijdsgroep vanaf 35 jaar die zich alleen met recreatief roeien bezighouden dienen zich te realiseren dat hart- en vaatziekterisico’s toenemen en dat het daarom verstandig is zich regelmatig medisch te laten keuren. Een minimaal eens in de twee jaar uitgevoerde basis-plus sport medisch onderzoek is voor deze groep aanbevolen.

Type sportkeuringen

De genoemde niveaus van keuring dienen minimaal te bestaan uit:

Basis sportmedisch onderzoek

 • Meting van lengte, gewicht en vetpercentage
 • Een algemeen intern en orthopedisch onderzoek
 • Een specifiek orthopedische onderzoek gericht op roeien en eventuele klachten
 • Een ogentest en een urinetest
 • Een persoonlijk advies voor de sporter
 • Standaard rapportage in tweevoud

Basis-Plus sportmedisch onderzoek

 • Meting van lengte, gewicht en vetpercentage
 • Een onderzoek van de longfunctie en een elektrocardiogram
 • Bloedonderzoek met Hb en cholesterol, eventueel extra bloedonderzoek indien noodzakelijk geacht
 • Een algemeen intern en orthopedisch onderzoek
 • Een specifiek orthopedische onderzoek gericht op roeien en eventuele klachten
 • Een ogentest en een urinetest en kleurentest
 • Een persoonlijk advies voor de sporter
 • Standaard rapportage in tweevoud


Groot sportmedisch onderzoek

 • Zelfde punten als Basis-Plus sportmedisch onderzoek
 • Een maximale inspannings(fiets) test met ECG controle.

Roeikeuring

 • Zelfde punten als Groot Sportmedisch Onderzoek
 • De maximale inspanningstest wordt op een roei-ergometer gedaan
 • Er wordt een gedetailleerd advies gegeven voor roeispecifieke trainingen
 • De Roeikeuring kan voor groepen v.a. zes personen op locatie afgenomen worden.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Hoe zit het met de sportkeuring en de aansprakelijkheid?
Als een vereniging aansprakelijk gesteld wordt voor schade ontstaan uit het roeien van wedstrijden of trainen zonder medische keuring zal de rechtbank kijken of de vereniging voldoende zorgvuldig geweest is in het communiceren van de risico’s. Als een vereniging haar uiterste best doet om te zorgen dat iedereen gekeurd wordt en alle leden duidelijk wijst op de risico’s dan zal de rechter dit zeer waarschijnlijk als voldoende zorgvuldig zien. Als daarentegen een vereniging een keuring verplicht stelt maar bijvoorbeeld vergeet duidelijk te maken dat daarbij voor een zwaar belaste topsporter een ECG onder belasting noodzakelijk is zal de rechter ondanks de verplichte keuring onvoldoende zorg zien.

Wat is het gevolg als een roeier zich niet laat keuren en minder of meer ernstige gezondheidsschade oploopt?
Als de oorzaak hiervan is dat de vereniging de sporter onvoldoende op de risico’s heeft gewezen dan kan de vereniging hiervoor juridisch verantwoordelijk voor gesteld worden. Daarnaast is dit een situatie die je vereniging nooit zal willen meemaken.
 
Kan de vereniging of coach zelf roeiers verplichten zich te laten keuren?
Natuurlijk kan iedereen dat doen. Jullie bepalen tenslotte zelf wat er in het verenigingsreglement en statuten is opgenomen. Let er echter wel op dat de keuringsplicht niet op zich voldoende is om aan de zorgplicht te voldoen. Zie hierboven.

Is het voor bijvoorbeeld volwassenen mogelijk middels handtekening/eigen verklaring een eventueel gezondheidsrisico bij de sporter te leggen?
Met een dergelijke verklaring kun je in ieder geval aantonen dat je de sporter op alle risico’s hebt gewezen. In de getekende verklaring zal dan ook duidelijk moeten staan wat de risico’s zijn en wat de aanbevolen keuring zou moeten inhouden. Houd er vooral goed rekening mee dat de rechter in een aansprakelijkheidssituatie niet naar de administratie, maar naar de zorgvuldigheid zal kijken waarmee de vereniging haar leden op de risico’s wijst.

Hoe zit dat juridisch?
De door u gestelde vragen met betrekking tot medische risico’s gelden voor alle risico’s waaraan u uw leden blootstelt. De rechter zal in alle gevallen van schade vooral kijken of u de risico’s voldoende heeft overwogen en aan uw leden hebt gecommuniceerd.

Ik kan mij voorstellen dat een coach zich niet beschikbaar stelt roeiers in een zware training te belasten als hij of zij een (aansprakelijkheids) risico loopt.
De enige manier om aansprakelijkheidsrisico’s te ontlopen is om volledig te stoppen met een activiteit. Aansprakelijkheidsrisico’s zijn alleen te beperken door zorgvuldig met de risico’s om te gaan en alle betrokkenen op deze risico’s te wijzen en ze aan te bevelen hoe deze risico’s te verminderen. Sommige verenigingen zullen bijvoorbeeld roeien in het donker op hun vaarwater voor ervaren roeiers acceptabel vinden, anderen vinden dat niet. Zolang de gemaakte keuze maar op een zorgvuldige analyse van de risico’s gedaan is, zijn beide uitkomsten terecht en in geval van aansprakelijkheidsvraag acceptabel. Ook medische risico’s en aanbevelingen moeten op dezelfde manier benaderd worden. Dit sluit natuurlijk direct aan op jouw volgende opmerking.

Is een medische keuring vereist bij deelname aan buitenlandse roeiwedstrijden?
De Fisa verplicht een health screening voor deelname aan junioren, senioren B en Senioren WK's. Kijk voor meer informatie op de Fisa site.