Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Reglement VP senioren

Reglement voor het afleggen van vaardigheidsproeven (VP) door senioren.

Artikel 1
Vaardigheidsproeven kunnen worden afgelegd door alle leden van aangesloten verenigingen, mits op door het bestuur van de K.N.R.B. daartoe op voordracht van de betrokken verenigingen goedgekeurde banen.

Artikel 2
De proeven moeten worden afgelegd ten overstaan van controleurs, door het bestuur van de K.N.R.B. aangewezen; bovendien zijn de bestuursleden van aangesloten verenigingen q.q. bevoegd om als controleur op te treden.

Artikel 3
Ieder, die een vaardigheidsproef wil afleggen, meldt zich daartoe bij een der controleurs aan en stort, voor het afleggen van de proef, een bedrag vast te stellen door het Bestuur van de K.N.R.B. ten bate van de kas van de K.N.R.B. Dit bedrag wordt niet gerestitueerd indien de kandidaat niet aan de eisen voldoet.
Proeven, waarvoor het verschuldigde bedrag door de controleurs niet gelijktijdig met de voorgeschreven formulieren wordt ingezonden, worden niet erkend.

Artikel 4
Een zelfde persoon kan in de periode 30 september t/m 1 oktober van het volgende jaar ten hoogste twee proeven laten registeren, d.w.z. een in skiffs of eenpersoons buitenboordwherries en een in twee riemsgieken, waaronder begrepen C-tweeŽn.
 

Artikel 5
Ieder, die met goed gevolg een vaardigheidsproef heeft afgelegd ontvangt als bewijs daarvan een diploma, derhalve voor twee proeven in een jaar twee.

Artikel 6
De roeiers en roeisters worden naar leeftijd en af te leggen afstand onderverdeeld in de volgende categorieŽn:

(categorie; af te leggen afstand)
I - heren t/m 40 jaar; 20 km
II - heren 41 t/m 50 jaar; 18 km
III - heren 51 t/m 70 jaar; 16 km
IV - heren 71 jaar en ouder;14 km
V - dames t/m 35 jaar; 16 km
VI - dames 36 t/m 45 jaar; 14 km
VII - dames 46 t/m 65 jaar; 12 km
VIII - dames 66 jaar en ouder; 10 km

De vermelde leeftijden dienen te zijn bereikt voor 1 januari van het lopende jaar.

Artikel 7
Voor alle categorieŽn geldt, dat de proeven moeten worden afgelegd binnen de volgende tijden:

- skiff: 2 uur;
- wherry: 2 uur 30 minuten;
- giek (m.st. of z.st.): 2 uur 10 minuten.

Artikel 8
Voor proeven in tweeriemsgieken, bemand door roeiers van verschillende leeftijdscategorieŽn, geldt als af te leggen afstand die van de jongste leeftijdscategorie.

Artikel 9
Proeven in tweeriemsgieken kunnen niet worden afgelegd door een dame en een heer tezamen.

Artikel 10
Proeven door dames afgelegd over grotere afstand dan 16 km worden niet erkend.

Artikel 11
Formulieren ten behoeve van de controleurs zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat van de K.N.R.B.

Artikel 12
Ter aanmoediging en als propaganda voor de vaardigheidsproeven heeft de K.N.R.B. een wisselprijs ingesteld, welke door het bestuur jaarlijks voor de tijd van ťťn jaar wordt toegekend aan de vereniging, welke naar zijn mening, gelet op de in het afgelopen bondsjaar gebleken activiteit op het gebied van vaardigheidsproeven door de jeugd en juniores, daarvoor op verschillende gronden het meest in aanmerking komt. Het doen registreren van het grootste aantal proeven is op zichzelf niet voldoende voor toewijzing van prijs.