Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Reglement VP Junioren

Reglement voor het afleggen van vaardigheidsproeven (VP) door jeugd en junioren.

Artikel 1
Vaardigheidsproeven kunnen worden afgelegd door alle jeugd- of juniorleden van aangesloten verenigingen, mits op door het bestuur van de K.N.R.B. daartoe op voordracht van de betrokken verenigingen goedgekeurde banen.

Artikel 2
Onder jeugdleden worden verstaan jongens en meisjes die voor 1 januari van het lopende jaar de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt. Onder juniores worden verstaan jongens en meisjes die voor 1 januari van het lopende jaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

Artikel 3
De proeven moeten worden afgelegd ten overstaan van controleurs die door de bestuursleden van aangesloten verenigingen worden aangewezen. De namen van de controleurs worden jaarlijks opgegeven aan het bestuur van de K.N.R.B.

Artikel 4
Ieder, die een vaardigheidsproef wil afleggen, meldt zich daartoe bij een der controleurs aan en stort, voor het afleggen van de proef, een bedrag vast te stellen door het Bestuur van de K.N.R.B. ten bate van de kas van de K.N.R.B. Dit bedrag wordt niet gerestitueerd indien de kandidaat niet aan de eisen voldoet.
Proeven, waarvoor het verschuldigde bedrag door de controleurs niet gelijktijdig met de voorgeschreven formulieren wordt ingezonden, worden niet erkend.

Artikel 5
1. Een zelfde jeugdlid als bedoeld in artikel 2 kan in de periode 1 december tot en met 30 november van het volgend jaar ten hoogste één proef per categorie als bedoeld in artikel 7 laten registeren.
2. Eenzelfde jeugdlid als bedoeld in artikel 2 kan in de periode 1 december tot en met 30 november van het volgend jaar in ten hoogste twee categorieën als bedoeld in artikel 7 een proef afleggen. Deze proeven dienen op afzonderlijke dagen te worden afgelegd.
3. Eenzelfde jeugdlid als bedoeld in artikel 2 kan in totaal ten hoogste twee proeven per categorie als bedoeld in artikel 7 laten registreren.
4. Eenzelfde junior als bedoeld in artikel 2 kan in de periode 1 december tot en met 30 november van het volgend jaar ten hoogste twee proeven als bedoeld in artikel 8 laten registreren.
5.  Eenzelfde junior als bedoeld in artikel 2 kan slechts eenmaal een proef in de   categorieën 1,2 en 5 als bedoeld in artikel 8 laten registreren.
6. Eenzelfde junior als bedoeld in artikel 2 kan in de periode 1 december tot en met 30 november van het volgend jaar in de categorieën 3, 4, 6 en 7 als bedoeld in artikel 8 slechts eenmaal een proef in een skiff of een andere éénpersoonssculling boot en slechts éénmaal een proef in een tweeriemsgiek waaronder begrepen een C2 in eenzelfde categorie laten registreren.
7. Kandidaten die niet aan de gestelde eisen hebben voldaan mogen binnen drie maanden niet opnieuw een proef afleggen

Artikel 6
Een ieder die met goed gevolg een vaardigheidsproef heeft afgelegd ontvangt als bewijs daarvan een diploma. In de plaats van een diploma kan een bronzen medaille door de jeugd en juniores worden ontvangen, indien gelijktijdig met de inzending van het voorgeschreven formulier het voor dit voorwerp verschuldigde bedrag wordt gestort.

Artikel 7
Jeugdleden als bedoeld in artikel 2 moeten voor de vaardigheidsproef aan de volgende eisen voldoen.
a. Voldoende kennis bezitten van de namen der onderdelen en van de uitrusting van een boot;
b. Kennis van de roeicommando's;
c. Voldoende kennis van de voornaamste artikelen van het vaarreglement;
d. Bedreven zijn in het uit- en binnenbrengen van een boot;
e.
- Categorie 1:  4 km afleggen binnen 40 minuten in skiff;
- Categorie 2:  6 km afleggen binnen 55 minuten in skiff;
- Categorie 3:  8 km afleggen binnen 75 minuten in skiff;
- Categorie 4: 12 km afleggen binnen 100 minuten in skiff.

Artikel 8
Juniores als bedoeld in artikel 2 moeten voor de vaardigheidsproef aan de volgende eisen voldoen:
a. Voldoende kennis bezitten van de namen, de onderdelen en van de uitrusting van een boot;
b. Kennis van de roeicommando's;
c. Voldoende kennis van de voornaamste artikelen van het vaarreglement;
d. Bedreven zijn in het uit- en binnenbrengen van een boot;
e.
- Categorie 1 beginners: 8 km afleggen binnen 90 minuten in C1;
- Categorie 2 meisjes: 10 km afleggen binnen 90 minuten in skiff;
- Categorie 3 m. 15/16: 14 km afleggen binnen 120 minuten in skiff;
- Categorie 4 m. 17/18: 16 km afleggen binnen 120 minuten in skiff;
- Categorie 5 jongens: 12 km afleggen binnen 100 minuten in skiff;
- Categorie 6 j. 15/16: 16 km afleggen binnen 120 minuten in skiff;
- Categorie 7 j. 17/18: 18 km afleggen binnen 120 minuten in skiff.

De hoogste leeftijd van 16 respectievelijk 18 jaar mag voor 1 januari van het lopende jaar nog niet zijn bereikt. De vaardigheidsproeven in de categorieën 3, 4, 6 en 7 kunnen ook worden afgelegd in een eenpersoons wherry of in een tweeriemsgiek en wel binnen de volgende tijden: 150 minuten voor de wherry en 130 minuten voor de tweeriemsgiek.

Artikel 9
Proeven in 2-riems gieken mogen niet worden afgelegd door een jongen en een meisje tezamen.

Artikel 10
Formulieren ten behoeve van de controleurs zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat van de K.N.R.B.

Artikel 11
Ter aanmoediging en als propaganda voor de vaardigheidsproeven door de jeugd en de juniores heeft de K.N.R.B. een wisselprijs ingesteld, welke door het bestuur jaarlijks voor de tijd van één jaar wordt toegekend aan de vereniging, welke naar zijn mening, gelet op de in het afgelopen bondsjaar gebleken activiteit op het gebied van vaardigheidsproeven door de jeugd en juniores, daarvoor op verschillende gronden het meest in aanmerking komt. Het doen registreren van het grootste aantal proeven is op zichzelf niet voldoende voor toewijzing van prijs.