Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Sponsor
ORANJEWOUD
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Interactie    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

KNRB reglementen

KNRB Statuten


KNRB Statuten [.pdf] [download]

Financieel statuut [.pdf] [download]

KNRB Huishoudelijk reglement [.pdf] [download]
versie: april 2014

Voorbeeldtekst verenigingsstatuten [.doc] [download]

Reglement Individuele registratie (KISS) [.pdf] [download]

Tucht en Doping

KNRB Tuchtreglement [.pdf] [download]
per 26 juli 2011. De in het tuchtreglement cursief geschreven delen gaan vanaf 1 januari 2013 van start. Tot dat moment voert het Instituut voor Sportrechtspraak de dopingtuchtrechtspraak uit voor de KNRB.

Dopingreglement
Het dopingreglement van de KNRB dopingreglement is gelijk aan het dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak. Het reglement en de bijbehorende tuchtreglement is te vinden op: www.instituutsportrechtspraak.nl

Reglementen ISR
ISR Algemeen Tuchtreglement [.pdf] [download]
OSR Arbitragereglement [.pdf] [download]
ISR Bindend Advies Reglement [.pdf] [download]
ISR Dopingreglement [.pdf] [download]
ISR Mediationreglement [.pdf] [download]
ISR Reglement Persoonsgegevens [.pdf] [download]
ISR Tuchtreglement Dopingzaken [.pdf] [download]
ISR Tuchtreglement Seksuele Intimidatie [.pdf] [download]
Reglement Instituut Sportrechtspraak [.pdf] [download]
Samenvatting veranderingen ReglementenISR per 1-1-2-12
[.pdf] [download]

Verwijzingen Dopingautoriteit
Dopinglijst [.pdf] [download] 
Whereaboutsbijlage
[bekijk]
Dispensatiebijlage [.pdf] [download]
Minderjarigen [bekijk]
Begeleidend personeel [bekijk]
Sancties en Rechtsmiddelen [bekijk]
Leidraad meldingen [.pdf] [download]


Ongewenste Omgansgsvormen

Het werkplan Ongewenste omgangsvormen bevat Codes A en B. De ene gaat alleen over seksuele omgangsvormen, de ander is breder. Elke vereniging dient een code vast te stellen. De vereniging kiest welke. Het KNRB bestuur heeft een voorkeur voor de brede. Het is niet nodig om naast de code een verenigingsreglement voor dit onderwerp vast te stellen.

Werkplan Ongewenste Omgangsvormen
[.pdf] [download]

Gedragsregels Seksuele intimidatie
(NOC-NSF) [.pdf] [download]

Toolkit 'In Veilige Handen'
[.pdf] [download]
© Vereniging NOV, juli 2010, Project ‘In veilige handen’
Deze toolkit is onderdeel van het project ‘In veilige handen’, waarin Vereniging NOV in opdracht van het ministerie van Justitie (ism. ministeries van VWS en voor Jeugd en Gezin) werkt aan het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van en adequaat omgaan met seksueel misbruik. Vereniging NOV werkt hiervoor samen met MOVISIE, NOC*NSF en Scouting Nederland. Kijk voor meer informatie op http://www.inveiligehanden.nl/. Op de site van NOV staan voorbeelden van de uitwerking van de stappen.

De Hockeybond heeft op haar site een protocol Sociaal Veilige Sportomgeving staan. [bekijk]
Een onderdeel hiervan is het Functieprofiel VertrouwensContactPersoon (VCP) [.pdf] [download]

Verenigingen kunnen vrijwilligers vragen een verklaring te ondertekenen wanneer zij geen lid zijn van de vereniging. Hij/zij onderwerpt zich vrijwillig aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNRB. Vrijwilligersverklaring [.doc] [download]

Overig

Reglement Botenhuur [lees verder ...]

Reglement Vaardigheidsproeven Junioren
[lees verder ...]
Reglement Vaardigheidsproeven Senioren [lees verder ...]