Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Sponsor
ORANJEWOUD
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

KNRB reglementen

KNRB Statuten


KNRB Statuten [.pdf] [download]

Financieel statuut [.pdf] [download]
versie: augustus 2014

KNRB Huishoudelijk reglement [.pdf] [download]
versie: april 2014

Voorbeeldtekst verenigingsstatuten [.doc] [download]

Reglement Individuele registratie (KISS) [.pdf] [download]

Tucht en Doping

KNRB Tuchtreglement [.pdf] [download]
Versie 28-06-2014. Zoals vastgesteld voor de leden tijdens de Extra Algemene vergadering van 9 juli 2014.

Nationaal dopingreglement
Volgens de statuten van de KNRB, de statuten van de aangesloten lidverenigingen en het zogenaamde wedstrijdcontract, is op alle leden van de aangesloten verenigingen van toepassing het zogenaamde ‘Nationale dopingreglement’ van de dopingautoriteit.

Middels onderstaande link komt u bij de desbetreffende bepalingen.
http://www.dopingautoriteit.nl/media/files/documenten/Nationaal_dopingreglement_2011.pdf

Let op! Zoals voorzien kan het Nationale dopingreglement worden aangepast. Indien een aanpassing plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat wij een link naar de meest recente versie van het reglement tot stand brengen. Op deze plek treft u daar in dat geval een begeleidende tekst over aan.

Zo is inmiddels bekend dat de herziene World Anti-Doping Code door de Dopingautoriteit verwerkt is in het vernieuwde Nationaal Dopingreglement (NDR). Het vernieuwde NDR [download] is per 1 januari 2015 van kracht voor alle topsportbonden en wordt met een actuele link op deze plek geplaatst. Let op, tot 1 januari 2015 geldt het nationaal dopingreglement (zie bovenstaande link)!

Verwijzingen Dopingautoriteit
Dopinglijst [.pdf] [download] 
Whereaboutsbijlage
[bekijk]
Dispensatiebijlage [.pdf] [download]
Minderjarigen [bekijk]
Begeleidend personeel [bekijk]
Sancties en Rechtsmiddelen [bekijk]
Leidraad meldingen [.pdf] [download]


Ongewenste Omgangsvormen

Het werkplan Ongewenste omgangsvormen bevat Codes A en B. De ene gaat alleen over seksuele omgangsvormen, de ander is breder. Elke vereniging dient een code vast te stellen. De vereniging kiest welke. Het KNRB bestuur heeft een voorkeur voor de brede. Het is niet nodig om naast de code een verenigingsreglement voor dit onderwerp vast te stellen.

Werkplan Ongewenste Omgangsvormen
[.pdf] [download]

Gedragsregels Seksuele intimidatie
(NOC-NSF) [.pdf] [download]

Toolkit Beleid Seksuele Intimidatie voor verenigingen
De toolkit is een uitgave van de sportbonden en NOC*NSF (januari 2012) en ondersteunt het verenigingsbestuur in de uitvoering van een sociaal veiligheidsbeleid, of te wel om Seksuele Intimidatie te voorkomen.

Deze toolkit is opgebouwd als stappenplan dat je kan helpen beleid te ontwikkelen.
Onder "Preventie" tref je de stappen aan die je kunnen helpen om een geval van Seksuele Intimidatie zoveel mogelijk te voorkomen. Van elke stap is een subparagraaf gemaakt.
Onder "Help het is mis" wordt beschreven hoe te handelen, indien een geval van Seksuele Intimidatie zich voordoet.
Onder "Meer info" een overzicht waar je meer informatie kunt vinden. 
Onder “Vertel een andere bestuurder” kun je deze toolkit delen met andere bestuurders.
 
De tekst uit deze toolkit is hier in zijn geheel als pdf te downloaden.

Toolkit 'In Veilige Handen' [.pdf] [download]
© Vereniging NOV, juli 2010, Project ‘In veilige handen’

Deze toolkit is onderdeel van het project ‘In veilige handen’, waarin Vereniging NOV in opdracht van het ministerie van Justitie (ism. ministeries van VWS en voor Jeugd en Gezin) werkt aan het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van en adequaat omgaan met seksueel misbruik. Vereniging NOV werkt hiervoor samen met MOVISIE, NOC*NSF en Scouting Nederland. Kijk voor meer informatie op http://www.inveiligehanden.nl/. Op de site van NOV staan voorbeelden van de uitwerking van de stappen.

De Hockeybond heeft op haar site een protocol Sociaal Veilige Sportomgeving staan. [bekijk]
Een onderdeel hiervan is het Functieprofiel VertrouwensContactPersoon (VCP) [.pdf] [download]

Verenigingen kunnen vrijwilligers vragen een verklaring te ondertekenen wanneer zij geen lid zijn van de vereniging. Hij/zij onderwerpt zich vrijwillig aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNRB. Vrijwilligersverklaring [.doc] [download]

Overig

Reglement Botenhuur [lees verder ...]

Reglement Vaardigheidsproeven Junioren
[lees verder ...]
Reglement Vaardigheidsproeven Senioren [lees verder ...]