Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

KNRB reglementen

KNRB Statuten


KNRB Statuten [.pdf] [download]
versie: 7 november 2014

Financieel statuut [.pdf] [download]
versie: augustus 2014

KNRB Huishoudelijk reglement [.pdf]  [download]
versie: 21 november 2015

Voorbeeldtekst verenigingsstatuten [.doc] [download]

Reglement Individuele registratie (KISS) [.pdf] [download]

Tucht en Doping

KNRB Tuchtreglement incl. hfdst S.I [.pdf]    [download]  
Versie 21 november 2015 
Zoals vastgesteld voor de leden tijdens de Extra Algemene Vergadering van 21 november 2015. 

Nationaal dopingreglement
Volgens de statuten van de KNRB, de statuten van de aangesloten lidverenigingen en het zogenaamde wedstrijdcontract, is op alle leden van de aangesloten verenigingen van toepassing het zogenaamde ‘Nationale dopingreglement’ van de dopingautoriteit.

De Wereld Anti-Doping Code 2015 staat op de website van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA). De Dopinglijst 2015 is hier te vinden.

Let op! Zoals voorzien kan het Nationale dopingreglement worden aangepast. Indien een aanpassing plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat wij een link naar de meest recente versie van het reglement tot stand brengen. Op deze plek treft u daar in dat geval een begeleidende tekst over aan.

Zo is inmiddels bekend dat de herziene World Anti-Doping Code door de Dopingautoriteit verwerkt is in het vernieuwde Nationaal Dopingreglement (NDR). Het vernieuwde NDR[download] is per 1 januari 2015 van kracht voor alle topsportbonden en wordt met een actuele link op deze plek geplaatst. Let op, tot 1 januari 2015 geldt het nationaal dopingreglement (zie bovenstaande link)!

 

Verwijzingen Dopingautoriteit
Dopinglijst [.pdf] [download] 
Whereaboutsbijlage
[bekijk]
Dispensatiebijlage [.pdf] [download]
Minderjarigen [bekijk]
Begeleidend personeel [bekijk]
Sancties en Rechtsmiddelen [bekijk]
Leidraad meldingen [.pdf] [download]

Ongewenste Omgangsvormen

Tijdens de Algemene Vergadering van 15 november 2014 hebben de leden van het Tuchtreglement KNRB inclusief het hoofdstuk Seksuele Intimidatie vastgesteld. Het reglement is te vinden op deze pagina onder KNRB Tuchtreglement incl. hfdst S.I.

Gedragsregels Seksuele intimidatie (NOC-NSF) [.pdf] [download]

Toolkit Beleid Seksuele Intimidatie voor verenigingen
De toolkit is een uitgave van de sportbonden en NOC*NSF (januari 2012) en ondersteunt het verenigingsbestuur in de uitvoering van een sociaal veiligheidsbeleid, of te wel om Seksuele Intimidatie te voorkomen.

Deze toolkit is opgebouwd als stappenplan dat je kan helpen beleid te ontwikkelen.
Onder "Preventie" tref je de stappen aan die je kunnen helpen om een geval van Seksuele Intimidatie zoveel mogelijk te voorkomen. Van elke stap is een subparagraaf gemaakt.
Onder "Help het is mis" wordt beschreven hoe te handelen, indien een geval van Seksuele Intimidatie zich voordoet.
Onder "Meer info" een overzicht waar je meer informatie kunt vinden. 
Onder “Vertel een andere bestuurder” kun je deze toolkit delen met andere bestuurders.
 
De tekst uit deze toolkit is hier in zijn geheel als pdf te downloaden.

De Hockeybond heeft op haar site een protocol Sociaal Veilige Sportomgeving staan. [bekijk]
Een onderdeel hiervan is het Functieprofiel VertrouwensContactPersoon (VCP) [.pdf] [download]

Verenigingen kunnen vrijwilligers vragen een verklaring te ondertekenen wanneer zij geen lid zijn van de vereniging. Hij/zij onderwerpt zich vrijwillig aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNRB. Vrijwilligersverklaring [.doc] [download]

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. http://www.nocnsf.nl/vog

Mariëlle Lichtenberg is de onafhankelijk vertrouwenspersoon van en voor de KNRB. Haar gegevens zijn te vinden onder deze link.

Overig

Reglement Botenhuur [lees verder ...]

Reglement Vaardigheidsproeven Junioren
[lees verder ...]
Reglement Vaardigheidsproeven Senioren [lees verder ...]