Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Evenementen & Veiligheid

Elk evenement heeft de verantwoordelijkheid tegenover het publiek en deelnemers om in geval van onvoorziene gebeurtenissen adequaat op te treden.

Om dit te bevorderen is in Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) opgenomen dat er een veiligheidsfunctionaris dient te zijn die mogelijke risico’s inventariseert en maatregelen ter beperking daarvan neemt. Doel is dat in ieder geval één persoon binnen de organisatie zich bewust met dit veiligheidsaspect bezig houdt.

Om de veiligheidsfunctionarissen een richtlijn te bieden staan in onderstaand rapport een aantal elementen genoemd die in een veiligheidsplan kunnen voorkomen, met daarbij een aantal oplossingsrichtingen hoe dit element ingevuld kan.

Achtereenvolgens komen aan de orde:

  • Structuur organisatie / verantwoordelijkheden
  • Communicatie binnen organisatie
  • Informatie aan deelnemers / publiek

 

KNRB richtlijnen veiligheid voor evenementen [.pdf] [download] 

Voorbeeldplannen

Veiligheidsplan Koninklijke Holland Beker [.pdf] [download]

Factsheet Veiligheid vrijwilligers Holland Beker
[.pdf] [download]

Plattegrond Veiligheid Holland Beker [.pdf] [download]