Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Boekje Sportvereniging en fiscus

 

Een sportvereniging kan in aanraking komen met verschillende belastingsoorten, zoals de omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting. Ook schenkingsrecht kan van belang zijn. Dit betekent dat de sportvereniging aan allerlei verplichtingen dient te voldoen die gelden voor de hiervoor genoemde belastingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de aangifte, en de administratie- en inlichtingenplicht.

De Belastingdienst ziet toe op naleving van deze verplichtingen. Voor iedere sportvereniging is de situatie anders. De verplichtingen per sportvereniging zijn verschillend. Om een goede indruk te geven van de fiscaliteiten die voor sportverenigingen gelden, wordt in het Boekje 'Sportvereniging en fiscus' allereerst ingaan op de meest voorkomende belastingsoorten die ten aanzien van sportverenigingen van toepassing zijn.

Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de fiscaliteiten omtrent de inkomsten van sportverenigingen, en aan de fiscaliteiten betreffende de uitgaven van sportverenigingen. Tot slot komen de fiscale verplichtingen voor sportverenigingen aan bod, alsmede de daarbij behorende sancties indien deze verplichtingen niet worden nageleefd.
Naast een stukje theorie over de bovenstaande onderwerpen worden de meest voorkomende vragen in vraag-en-antwoordvorm beantwoord in dit boekje.

Deze uitgave 'Sportverenigingen en Fiscus' is nu voor alle sportverenigingen gratis beschikbaar en kunt u [downloaden] van de site van het NOC*NSF.