Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Wedstrijdkalender

Evenementenkalender [bekijk]
Deze kan gebruikt worden voor alle overige evenementen 2015.
Gebruik voor Nationale wedstrijden onderstaande wedstrijdkalenders. De Overige evenementen 2016 worden begin januari in de kalender gezet.

Wedstrijdkalender 2015 [.pdf]  [download]           

Wedstrijdkalender 2016 [.pdf]   [download] 
definitieve versie nationale wedstrijden - 7 oktober 2015               

Overige wedstrijden/ROW’s kunnen hun wedstrijd voor 1 november aan wedstrijdzaken@knrb.nl mailen.

Hoe verloopt het samenstellen van de wedstrijdkalender?

Bij het opstellen van de wedstrijdkalender wordt er onderscheid gemaakt tussen nationale wedstrijden en overige wedstrijden.

  • De KNRB stelt de data voor de nationale kalender vast (conform artikel 57 van het Huishoudelijke Reglement. De voorlopige versie van deze nationale kalender wordt voor 1 mei gepubliceerd. Wedstrijdorganisatoren hebben vervolgens tot 1 juni de tijd om bezwaar te maken, waarna de KNRB voor 1 juli de definitieve kalender publiceert.
  • De verenigingen stellen zelf de data voor de overige wedstrijden vast. Om dit proces makkelijk te maken, publiceert de KNRB de data van de wedstrijden die reeds zijn aangemeld. Verenigingen kunnen vervolgens nieuwe wedstrijden aanmelden, of de data van reeds aangemelde wedstrijden wijzigen.

Definitieve kalender voor Nationale Wedstrijden
Bij het opstellen van de kalender voor nationale wedstrijden, volgt de KNRB de prioriteiten zoals enkele jaren geleden afgesproken met de wedstrijdorganisatoren. Dat betekent dat eerst de beste datum voor de Koninklijke – Holland Beker wordt gezocht.

Voor het voorseizoen en het naseizoen wordt de gebruikelijke volgorde (en de gebruikelijke ruimtes tussen de wedstrijden) gehandhaafd. 
  
Indicatieve kalender voor overige wedstrijden 
In de wedstrijdkalender van het komende kalender jaar staat een overzicht van de reeds aangemelde wedstrijden. De data van de wedstrijden kunnen tot 1 november van het huidige jaar worden aangemeld (of gewijzigd). We verzoeken de organisatoren echter om zo snel mogelijk een voorlopige datum aan te melden bij wedstrijdzaken@knrb.nl, opdat wedstrijden rekening kunnen houden met elkaars data. Let op: Nationale Wedstrijden dienen hun wedstrijddata in te dienen voor 1 april van het huidige jaar.