Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Ledenpost juni 2007

Geacht bestuur,

Graag vraag ik uw aandacht voor de volgende punten:

1. Vernieuwde website
2. Verenigingsondersteuning
3. Registratie vaarincidenten
4. Open dag Johan Cruijf Foundation 2007
5. Nationaal School Roei Kampioenschap 2008
6. Leden met korting naar 50PlusBeurs
7. Vooraankondiging Nationale Roeidag 6 oktober 2007
8. Gezocht: Enthousiast lid voor de toercommissie
9. e-Clubs van KVSA Webservices

1. Vernieuwde KNRB-website

bestemd voor:   bestuur + leden
status:              ter informatie

Mede dankzij de sponsoring van Interstroom zijn we in de gelegenheid geweest om zonder al te grote investeringen onze oude website om te zetten naar een vernieuwde versie.

Waarom deze nieuwe website?

 • Nieuwe informatieonderdelen
  Op de nieuwe site vindt u de onderdelen Verenigingsondersteuning en Roeisport. Het gedeelte Verenigingsondersteuning is speciaal ontwikkeld om verenigingen zoveel mogelijk te ondersteunen bij hun werkzaamheden en taken. U vindt hier artikelen en documenten op het gebied van regelgeving, subsidieverlening, accommodatie, veiligheid en vele andere onderwerpen die voor verenigingen van belang zijn. Het onderdeel Roeisport is toegevoegd ter promotie van de roeisport in het algemeen, en is vooral bedoeld voor mensen die graag iets meer willen weten over de roeisport in het algemeen.
 • Online aanmelden en webwinkel
  Om een aantal werkprocessen op het bondsbureau te reduceren, is aan de nieuwe site ondermeer de mogelijkheid toegevoegd om via de website aan te melden voor opleidingen. Daarnaast zijn de producten die u voorheen telefonisch kon bestellen, nu online aan te schaffen in de webwinkel.
 • Naar één beheersysteem voor meerdere websites
  Om te voorkomen dat we dezelfde soort informatie op verschillende plaatsen en websites moeten beheren en up-to-date houden, voorziet de nieuwe site in de mogelijkheid om inhoud op één plek te beheren en tegelijkertijd om op meerdere plaatsen de publiceren.
  • Wij hopen dat u na een korte periode van gewenning, onze informatie beter kunt nazoeken op onze nieuwe website.

   2. Verenigingsondersteuning

   bestemd voor:   bestuur
   status:              ter informatie

   Om u als vereniging zoveel mogelijk te ondersteunen bij uw werkzaamheden vindt u op de vernieuwde KNRB-site het gedeelte verenigingsondersteuning. Hier vindt u artikelen en documenten op het gebied van regelgeving, subsidieverlening, veiligheid, accommodatie en vele andere onderwerpen die voor u als vereniging van belang zijn.

   Kennis delen 
   Een van de doelen van de website is om het mogelijk te maken om kennis te delen. De KNRB zal optreden als kennisbeheerder en ervoor zorgen dat deze kennis toegankelijk wordt voor alle leden. Kennisdelen lijkt een gemakkelijk gegeven maar de praktijk leert dat het niet gemakkelijk is. Het is niet eenvoudig om een Beleidsplan of een Jeugdplan –waar je met z’n allen zo hard aan gewerkt hebt- zomaar ter beschikking te stellen aan anderen.

   Een ding is zeker: Kennis vermenigvuldigt zich door te delen. U krijgt er veel voor terug! Een andere vereniging heeft voor u een goed veiligheidsplan of een digitaal afschrijfsysteem. Een andere vereniging heeft een goed draaiboek om een ouderdag te organiseren of een draaiboek van die tocht die u altijd zo goed georganiseerd vond!

   De eerste stap!
   De eerste stap is aan u! Wij dagen u uit om uw kennis te delen en beloven dat u er veel voor terugkrijgt. Heeft u iets waarvan u denkt dat het andere verenigingen tot dienst kan zijn of heeft u een vraag naar kennis, neem dan contact op met Nanette Bertens (nanette.bertens@knrb.nl)

   Opmerkingen
   Wij hopen dat u opmerkingen heeft over de nieuwe website. We stellen uw mening en opmerkingen op prijs en doen ons voordeel er mee!!

   Interactieplatform
   Ook nieuw op de website is het interactieplatform. Het is de bedoeling dat u op dit gedeelte van de website gemakkelijk met uw collega-bestuurders van de andere roeiverenigingen kunt communiceren over de onderwerpen die voor u interessant zijn.

   Bent u binnen uw vereniging bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het materiaal, voor de PR, voor het werven van nieuwe leden? In dat geval zult u ongetwijfeld soms tegen vragen en problemen aanlopen die uw collega's binnen de andere verenigingen ook ervaren. Het kan dan handig zijn wanneer u uw ervaringen met uw directe collega's uitwisselt via een eigen forum.

   Dit gedeelte van de website wordt de komende periode geactiveerd. Alle verenigingsbesturen ontvangen de komende maand een log in voor dit gedeelte.

   Anton Koteris,
   Coördinator Breedtesport & Opleidingen KNRB
   E-mail anton.koteris@knrb.nl

   3. Registratie vaarincidenten

   bestemd voor:   bestuur + leden
   status:              ter behandeling

   Veiligheid is voor alle verenigingen een zeer actueel thema. Er bestaat echter te weinig inzicht in het aantal vaarincidenten dat plaatsvindt én er is een gebrek aan kennis over de oorzaken ervan. De KNRB wil graag meer inzicht krijgen in de oorzaken van vaarincidenten zodat zij gericht actie kan ondernemen in risicogebieden.

   Help mee met opbouwen database
   Alle verenigingen wordt daarom gevraagd hun vaarincidenten te registreren op de KNRB-site. Op die manier bouwen we een database op die inzicht geeft in de aanwezigheid van gevaarlijk roeiwater en de oorzaken van vaarincidenten. Meld alle vaarincidenten waarbij Veiligheid in het geding is. Oók als er niet direct sprake is van lichamelijk letsel of materiële schade.

   Overleg mogelijk maken
   Er bestaat veel onbegrip tussen de verschillende watergebruikers. Daar waar partijen bij elkaar gaan zitten voor overleg (vb. regio Twentekanalen) ontstaat begrip en worden oplossingen aangedragen. Op basis van deze registratie van vaarincidenten zullen risicogebieden worden benoemd. In deze gebieden zal de KNRB overlegsituaties arrangeren tussen verschillende watergebruikers, zoals RWS, Schuttevaer, watersportvereniging en KLPD.

   4. Open dag Johan Cruijf Foundation 2007

   bestemd voor:   bestuur + leden
   status:              ter informatie

   De Johan Cruyff Foundation steunt sportprojecten voor kinderen met en zonder beperking in Nederland en daarbuiten. Eén van de projecten die de Cruyff Foundation steunt is het roeien voor kinderen met een beperking. De KNRB streeft naar integratie tussen roeien met en zonder beperking.

   Dit jaar organiseert de Cruyff Foundation op woensdagmiddag 12 september voor de 7e keer haar Open Dag. De dag staat zoals altijd in het teken van bewustwording en integratie, waarbij kinderen met en zonder beperking de mogelijkheid wordt geboden om samen te sporten en te spelen in het Olympisch stadion. Graag nodigen we jullie samen met de kinderen van jullie roeivereniging ook uit om hierbij aanwezig te zijn. Als bijlage zenden wij de inschrijfformulieren mee. Verenigingen kunnen zich als groep inschrijven, maar kinderen kunnen zich ook individueel bij de KNRB opgeven.

   Uitnodiging + inschrijfformulieren [.doc][download]

   5. Nationaal School Roei Kampioenschap 2008

   bestemd voor:   bestuur + leden
   status:              ter informatie

   De voorlopige datum voor het NSRK is vrijdag 30 mei 2008.
   Lokatie: Bosbaan, Amstelveen

   6. Leden met korting naar de 50PlusBeurs!

   bestemd voor:   bestuur + leden
   status:              ter informatie

   Nog geen 20% van de Nederlandse 50-plussers is lid van een sportvereniging. De sport vindt dat dit percentage veel te laag is en dat daar verandering in moet komen.

   Sport heeft immers, voor jong én oud, veel te bieden! Sport geeft grip op gezondheid en fitheid (lichamelijk en geestelijk). Het is dé manier om anderen te ontmoeten of om heerlijk van het buitenleven te genieten. Om deze boodschap voor het voetlicht te brengen en senioren de kans te bieden kennis te maken met de sport die bij hen past, presenteren 20 sportbonden zich binnenkort gezamenlijk. Als podium daarvoor dient het Sportplein op de 50PlusBeurs die van 19 tot en met 23 september in de Jaarbeurs in Utrecht wordt gehouden.

   NOC*NSF en de sportbonden maken zich sterk voor een zo gevarieerd mogelijk sportaanbod tijdens de beursdagen. Ook de KNRB zal alle beursdagen met een team enthousiaste vrijwilligers aanwezig zijn om het prachtige roeien actief te presenteren.

   Naast de mooie roeisport maakt de bezoeker tevens kennis met Biljart, Bowls, Bridgen, Dammen, Dansen, Fietsen, Gymnastiek, Handboogschieten, Honk en Softbal, Jeu de Boules, Kegelen, Korfbal, Midgetgolf, Motorrijden, Sjoelen, Ski(wintersporten), Tafeltennis, Volleybal en Wandelen.Kijken alleen is niet genoeg, meedoen en beleven is het devies. Het centraal in de stand gelegen sportplein nodigt daartoe zeker uit. De deelnemers presenteren zich daarbij vanuit drie thema’s: gezellig, actief en natuur. Meedoen, beleven, geraakt worden door sport; dát is de intentie waarmee de Roeibond en de collega-sportbonden zich binnen de volgende thema’s presenteren op de beurs.

   Thema Gezellig
   Bridge                         Zelf bridgen onder begeleiding
   Biljart                          Biljarttafel en clinics nodigen uit tot kennismaking
   Dammen                      Simultaandammen, wie durft het aan?
   Dansen                        Dansles en demonstraties
   Bowls                           Zelf werpen op een bowlsbaan
   Sjoelen                         Zelf spelen, met tips van betere sjoelers
   Midgetgolf                     Op een minibaantje heeft u de kans om kennis te maken met deze sport
   Kegelen                        U kunt zelf ervaren wat deze sport u te bieden heeft
   Jeu de Boules               Zelf in actie op de baan

   Thema Actief
   Baseball en Softball       Kennismaken met slowpitch softbal in een slagtunnel
   Gymnastiek                  Workshops en kennismaking met diverse disciplines
   Korfbal                         Zelf werpen en kennismaken met korfbalFit speciaalontwikkeld voor senioren
   Volleybal                      Actief kennismaken met flexvolleybal, de 50+ variant van volley
   Tafeltennis                    (Hernieuwd) kennismaken met tafeltennis

   Thema Natuur
   Wandelen                     Wandelen met GPS, verkennen stukje Utrecht
   Fietsen                         Kennismaking fietssport en mogelijkheden GPS
   Motorrijden                   Motorrijden op een simulator, tips van de instructeur
   Roeien                        Roeien met ergometers, fitheidstest, warmlopen voor roeien in de natuur
   Handboogschieten         Schieten op doelen, zelf ervaren wat de sport te bieden heeft
   Skiën                           Skisimulator en demonstraties

   Deelname van de 20 sportbonden aan de 50PlusBeurs, ondersteunt de strategische toekomstvisie van de sport waarin meer senioren sporten. De beurs biedt - met 100.000 bezoekers - volop gelegenheid om een stap te zetten om deze visie te verwezenlijken. De beurs is immers ’s werelds grootste evenement voor actieve senioren. Naast de sport presenteren zich meer dan 600 standhouders binnen diverse thema’s (o.a. reizen, body & soul, vrije tijd, wonen, welzijn & zorg en maatschappij).

   Leden extra welkom
   Leden van sportbonden en houders van de Nationale Sportpas in het bijzonder mogen zich verheugen op aantrekkelijke kortingen op de entree en de evenementen van de 50PlusBeurs! Bondsleden kopen in de voorverkoop en via internet een beursticket voor €11,25 (voorverkoop kaarten normaliter € 12,50 en aan de kassa € 15,00). Houders van de Sportpas hebben nog eens recht op 10% extra korting (hun kaartje kost in de voorverkoop en via internet €10,00 (de korting wordt daarbij niet direct verstrekt maar verloopt via het Sportpastegoed). Op combinatiekaarten Baritons & Beurs gelden eveneens aantrekkelijke kortingspercentages. Normaal kost een combikaart aan de kassa €50,00 (in de voorverkoop €45,00). Leden van sportbonden betalen €37,50 (in de voorverkoop en via internet). Zijn zij ook nog eens in het bezit van de Nationale Sportpas, dan hoeft er maar €32,50 te worden betaald (de korting loopt dan wel via het sportpas tegoed). In de volgende ledenpost zullen we aangeven hoe je in aanmerking kunt komen voor deze aantrekkelijke korting.

   7. Vooraankondiging Nationale Roeidag 6 oktober 2007

   bestemd voor:   bestuur + leden
   status:              ter informatie

   Het thema van de Nationale roeidag 2007 is “veiligheid en aansprakelijkheid”. Tijdens deze dag worden workshops gegeven en wordt informatie over veiligheid en aansprakelijk ter beschikking gesteld. Tevens zal met verenigingen van gedachten gewisseld worden aan welke voorwaarden een “veilige roeivereniging” moet voldoen.

   Onderwerpen
   -een veilige roeivereniging
   -veilig roeiwater
   -sociale veiligheid
   -organisatorische veiligheid
   -aansprakelijkheid

   Heeft u ideeën over de invulling van deze dag, dan kunt u dit aan Anton Koteris doorgeven (Anton.koteris@knrb.nl)

   8. Gezocht: enthousiast lid voor de toercommissie

   bestemd voor:   bestuur + leden
   status:              ter informatie

   Uit een recent onder alle roeiverenigingen gehouden enquête blijkt dat het toerroeien binnen eigen verenigingen steeds meer aan populariteit wint. Er worden dan ook veel dag- en weektochten voor leden van de eigen vereniging georganiseerd. Daarnaast bestaat grote belangstelling voor de meerdaagse tochten in binnen- en buitenland die (sinds 1941) door de KNRB toercommissie worden georganiseerd. De KNRB-toercommissie is op zoek naar personen (m/v) die het leuk vinden om dergelijke tochten voor andere roeiers te organiseren.
   Gezocht wordt iemand die:

   • ervaring heeft met toerroeien
   • goed en graag in een team kan en wil werken
   • vier keer per jaar een vergadering wil bijwonen
   • kan kaartlezen
   • kan organiseren
   • enkele dagen vrij neemt om een tocht te verkennen
   • goede sociale vaardigheden bezit
   • verantwoordelijkheid durft te nemen tijdens een tocht
   • een week lang de leiding over een groep roeiers op zich neemt
   • met word/excel en e-mail kan werken
   • redelijk goed de Franse, Duitse en Engelse taal beheerst
   • enige financiële kennis heeft en
   • bij voorkeur enige kennis van EHBO heeft.

   Bent u die persoon die het leuk vindt nieuw vaarwater te “ontdekken” en om voor een groep enthousiaste roeiers minstens één keer per jaar een binnen- of buitenlandse tocht te organiseren en beschikt u over de  bovengenoemde eigenschappen stuur dan geheel vrijblijvend een e-mailtje aan toercie@knrb.nl (o.a. onder vermelding van uw telefoonnummer). De toercommissie vertelt u dan graag meer!   

   9. e-Clubs van KVSA Webservices

   bestemd voor:   bestuur + leden
   status:              ter informatie

   e-Clubs is een doordachte webapplicatie die het besturen van de (sport)club of vereniging en het communiceren met de leden uiterst eenvoudig maakt. Dankzij de modulaire opbouw bepaalt u zélf welke functionaliteit u binnen uw club gebruikt. U bepaalt zelf wie toegang tot de informatie heeft. Bovendien is koppeling aan uw huidige of nieuwe website mogelijk. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de twee bijlagen.

   e-Zine Composer in het kort [.doc] [download]
   Bijlage introductie e-Clubs [.doc] [download]


   Met vriendelijke groeten,
   KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ROEIBOND

   Deadline voor het aanleveren van gegevens voor de ledenpost van juni staat op 24 juli. Deze gegevens kunnen verstuurd worden naar info@knrb.nl.