Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Organisatie van het toproeien

Voor een goede technische en logistieke begeleiding van toproeiers is een goed samenspel nodig tussen het Bestuur, de Adviescommissie Toproeien, het Nationaal Coachteam en de afdeling Topsport van het Bondsbureau. Wie doet wat en hoe is de rolver­deling geor­ganiseerd?

Organisatie KNRB

Het bestuur is tegenover de leden verantwoordelijk voor het gehele beleid, dus ook voor het toproeien. De beslissingsbevoegdheid en de daarbij behorende verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het topsportbeleid en budgetbeheer zijn gedelegeerd aan de Topsportcoördinator en de Commissaris Toproeien.

Adviescommissie Toproeien

De [adviescommissie Toproeien] (ACTR) staat met haar roeitechnische kennis en netwerk binnen de roeiwereld de topsportcoördinator en commissaris toproeien bij. De ACTR adviseert de topsportcoördinator en de commissaris toproeien gevraagd en ongevraagd over selecties, coaching en beleid.

Het Nationaal Coachteam is verantwoordelijk voor de technische begeleiding. De bondscoaches en de Afdeling Topsport zijn samen verantwoordelijk voor de operationele organisatie van het toproeien. De jaar­planning en de organisatie van de uitzendingen worden door dit team onder leiding van de topsportcoördinator voorbe­reid, ter toetsing aan de ACTR voorgelegd en na goedkeuring door de commissaris toproeien uitgevoerd.

De Atletencommissie (AC) kan onvrede of vragen van equipeleden over het toproeibeleid via  de ACTR aanhangig maken bij de topsportcoördinator en in tweede instantie bij de commissaris toproeien. De AC vervult ook een rol in de jaarlijkse evaluatie van het hele coach- en begeleidingsteam.

Selecties en uitzendingen

Selecties (ploegsamenstelling)  worden uitgevoerd door de bondscoaches en marginaal getoetst (=toetsing op procedure) door de topsportcoördinator, op advies van de ACTR.

Ploeguitzendingen worden door het coachteam onder leiding van de topsportcoördinator voorbe­reid, ter toetsing aan de ACTR voorgelegd en bekrachtigd door de commissaris toproeien.

Samenvattend