Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Ledenpost juli/augustus 2007

Geacht bestuur,

Graag vraag ik uw aandacht voor de volgende punten:

1. Onderzoek ATP
2. Roeien op 50+ beurs
3. 11 oktober 2007 informatieavond roeibaan Eendragtspolder
4. De Tweede- en Derdejaars Coachdag
5. Tweetal nieuwe verenigingen zoekt C2
6. Nationale Roeidag
7. Vooraankondiging 2e GRB coachconferentie
8. Verhoging contributie
9. Vacature Hoofd financiële administratie
10. Gewijzigde datum Algemene Ledenvergadering

1. Onderzoek ATP

ATP Sports Events,  Official Supplier van NOC*NSF zoekt deelnemers aan onderzoek. ATP wil erachter komen of de leden van de roeibond geinteresseerd zijn om volgend jaar augustus naar de Olympische Spelen 2008 in Beijing te gaan.

Voor dit onderzoek is er een enquete samengesteld die via internet kan worden ingevuld. Ga naar [ATP Enquête].

2. Roeien op 50+ beurs

bestemd voor:     bestuur + leden
status:                ter informatie

Om de koppeling tussen sport en senioren een boost te geven, presenteren naast de roeibond nog negentien andere sportbonden hun sport deze nazomer op het grootste beursevenement voor senioren: de 50plus beurs. Deze wordt van 19 tot en met 23 september in de Jaarbeurs van Utrecht gehouden.

Lees meer over dit project op de pagina [Roeien op de 50+ beurs]

Extra korting leden van roeiverenigingen
Voor leden van roeivereniging gelden speciale NOC*NSF actieprijzen. Zie voor meer informatie www.plusticket.nl of voor informatie over de beurs www.50plusbeurs.nl.

Op vertoon van de voorverkoopkaart op de 50plus beurs ontvangen bezoekers gratis een stuk gebak én de 50plus gids!

3. 11 oktober 2007 informatieavond roeibaan Eendragtspolder

bestemd voor:     bestuur + leden
status:                ter informatie

De roeibaan in de Eendragtspolder, ten noordoosten van Rotterdam, komt er aan. Met de aanleg ervan is begonnen. Het ontwerp van de baan en van de faciliteiten, die op het roeien op internationaal niveau gericht zijn, is nagenoeg gereed. Nu is aan de orde op wat voor wijze de Nederlandse roeiverenigingen en roeiers deze prachtige baan, die in 2010 gereed is, gaan gebruiken.

Op 2 februari 2006 is er in Rotterdam een informatieavond gehouden voor alle verenigingen die in de omgeving van Rotterdam gevestigd zijn. Toen is gesproken over roeiweekenden voor trainingen, tijdelijke of permanente huisvesting van roeiverenigingen van elders, een gezamenlijke materiaalwerkplaats, logeermogelijkheden in de omgeving etc. Alle aanwezigen zijn naar huis gegaan met de idee hun gedachten hierover vorm te geven.

Op donderdagavond 11 oktober 2007 is er wederom een avond over de Eendragtspolder, waarvoor iedereen uit de roeiwereld is uitgenodigd. De KNRB Commissie Eendragtspolder geeft die avond informatie over de roeibaan en de voorzieningen. Daarnaast is vooral veel tijd ingeruimd om met elkaar te spreken over de gebruiksmogelijkheden van de baan door de Nederlandse roeiers en roeiverenigingen uit de omgeving van Rotterdam. Uiteraard kunnen ook andere roeiers van deze baan gebruikmaken en ook zij zijn van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen.

Locatie: KRZV De Maas, Veerkade 1 te Rotterdam
Tijd:      van 20.00 tot 22.00 uur

4. De Tweede- en Derdejaars Coachdag: partner event van de Tweedejaars Roeidag

bestemd voor:     bestuur + leden
status:                ter informatie

De KNRB en KNSRB hebben besloten om de handen ineen te slaan. Op 7 oktober zal voor de 14e keer de Tweedejaars Roeidag worden georganiseerd voor alle tweedejaars studentenroeiers van Nederland.

De KNRB zal hoofdorganisator KNSRB daarin bijstaan. Op zijn beurt gaat de KNSRB de KNRB volop ondersteunen bij de organisatie van een Coachdag in januari 2008 voor coaches van tweede- en derdejaars roeiers.

Beide roeibonden spannen zich op deze wijze in om de middengroep studentroeiers en hun coaches te stimuleren zich verder te ontwikkelen. Sponsoren van de KNRB (Ernst & Young) en KNSRB (McKinsey & Company) dragen hun steentje bij door het verzorgen van inhoudelijke programma punten. Meer nieuws volgt op www.knrb.nl en www.tweedejaarsroeidag.nl.

5. Tweetal nieuwe verenigingen zoekt C2

bestemd voor:   bestuur + leden
status:              ter informatie

De recent opgerichte roeiverenigingen in Anna-Paulowna (De Kop) en Hoogeveen (De Compagnie) zijn beide nog op zoek naar een C2 ten behoeve van de instructie. Bij beide verenigingen zijn veel nieuwe aanmeldingen van onervaren roeiers.

Heeft uw vereniging nog een C2 in de aanbieding of een C2 die in bruikleen kan worden gegeven, neem dan contact op met onderstaande contactpersonen, of met het bondsbureau.

De Kop: Joop van Grieken, esjoop@planet.nl 
De Compagnie: Albert Ham, albertham@home.nl 
KNRB: Marit Klaassen, marit.klaassen@knrb.nl 

6. Nationale Roeidag

bestemd voor:   bestuur + leden
status:              ter informatie

Op 6 oktober wordt de veertiende editie van de Nationale Roeidag georganiseerd in het gebouw van onze hoofdsponsor Boekel De Nerée.Dit jaar staat deze dag in het teken van veiligheid en aansprakelijkheid.

De deelnemende verenigingen zullen worden gevraagd de eigen activiteiten, standpunten en conclusies op dit gebied met elkaar te delen. Gezamenlijk zullen we, door middel van verschillende workshops, aan beeldvorming doen om antwoord te geven op de kernvraag: aan welke voorwaarden moet een “veilige” roeivereniging voldoen en wat is daarvoor nodig?

Tijdens de workshops worden onderwerpen behandeld als evenementen, medische zaken, sociale veiligheid, aansprakelijkheid etc. In de lunchpauze is er gelegenheid om een kleine markt te bezoeken met nog meer informatie op het gebied van veiligheid.

Een uitnodiging voor deze dag met compleet programma en routebeschrijving ontvangt u op korte termijn van ons.

7. Vooraankondiging 2e GRB Coachconferentie

bestemd voor:   bestuur + leden
status:              ter informatie

Naar aanleiding van het succes van het internationale Junioren Coach Conferentie in oktober 2006, organiseert de Groninger Roeibond (GRB) dit jaar voorafgaand aan dé belangrijkste roeinajaarsklassieker, ‘De Hel van het Noorden’, een nationale coachconferentie op zaterdag 24 november 2007.

Lees verder bij [2e GRB Coachconferentie]

8. Verhoging contributie

bestemd voor:   bestuur/penningmeester
status:              ter informatie

Het bestuur heeft besloten om de contributie met het prijsindexcijfer van 1,4% (CBS) te verhogen.

De contributie voor senioren bedraagt voor het verenigingsjaar 2008: € 23,55 (2007: € 23,23) 
De contributie voor junioren wordt voor het verenigingsjaar 2008: € 11,81 (2007: € 11,65).

Beide bijdrage zijn exclusief bijdrage NSF en Bosbaanverbreding (senioren).

9. Vacature Hoofd financiële administratie

bestemd voor:   bestuur + leden
status:              ter informatie

De Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) is de overkoepelende organisatie van alle roeiverenigingen in Nederland. De KNRB stelt zich ten doel de roeisport in Nederland te bevorderen. Het meerjarenbeleid van de bond is helder vastgesteld. Voor de uitvoering van de hieruit voortvloeiende jaarplannen zijn ongeveer 10 mensen werkzaam op het bondsbureau. Verder heeft de KNRB professionals in dienst op het gebied van coaching en verenigingsondersteuning. Naast het bestuur zijn er vele commissies van vrijwilligers actief.

Wegens vertrek van ons huidig hoofd administratie zijn wij per direct op zoek naar een nieuw hoofd administratie voor het bondsbureau.

Lees verder bij [Vacature Hoofd Adminstratie]

10. Gewijzigde datum Algemene Ledenvergadering

bestemd voor:   bestuur
status:              ter informatie

In tegenstelling tot eerdere berichten zal de Algemene Ledenvergadering van de KNRB in 2008 plaatsvinden op 15 maart 2008 en niet op 8 maart. Deze verschuiving was nodig vanwege de Heineken Roeivierkamp die op 8 en 9 maart wordt gehouden. Met de datum is ook de lokatie gewijzigd. De nieuwe lokatie is het Miranda Paviljoen, Amsteldijk 223 in Amsterdam.

 

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ROEIBOND

 

Deadline voor het aanleveren van gegevens voor de ledenpost van oktober staat op 21 september. Deze gegevens kunnen verstuurd worden naar info@knrb.nl.