Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

september 2007

Geacht bestuur,

Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:

1. Nationale Roeidag
2. Informatieavond roeibaan Eendragtspolder
3. Vooraankondiging examen plaatsvervangend kamprechter
4. De Kop zoekt boten ter overname
5. Medaillewinnaars WKJ, U23 en WK
6. Aankondiging huurkoop C1-en vanaf 1 november

1. Nationale Roeidag

bestemd voor:     bestuur + leden
status:                ter informatie


Zaterdag 6 oktober a.s. vindt in Amsterdam de Nationale Roeidag plaats. Het thema van de Nationale Roeidag 2007 is "Veiligheid en aansprakelijkheid".

Het thema van de Nationale Roeidag 2007 is "veiligheid en aansprakelijkheid". Tijdens deze dag worden workshops gegeven en wordt informatie over veiligheid en aansprakelijkheid ter beschikking gesteld. Tevens zal met verenigingen van gedachten gewisseld worden aan welke voorwaarden een "veilige" roeivereniging moet voldoen. Voor aanmelden, het programma van de roeidag en de overzicht van de workshops zie: [Nationale Roeidag 2007]

2. Informatieavond roeibaan Eendragtspolder

bestemd voor:     bestuur + leden
status:                ter informatie

De roeibaan in de Eendragtspolder, ten noordoosten van Rotterdam, komt er aan. Met de aanleg ervan is begonnen. Het ontwerp van de baan en van de faciliteiten, die op het roeien op internationaal niveau gericht zijn, is nagenoeg gereed. Nu is aan de orde op wat voor wijze de Nederlandse roeiverenigingen en roeiers deze prachtige baan, die in 2010 gereed is, gaan gebruiken.

Op 2 februari 2006 is er in Rotterdam een informatieavond gehouden voor alle verenigingen die in de omgeving van Rotterdam gevestigd zijn. Toen is gesproken over roeiweekenden voor trainingen, tijdelijke of permanente huisvesting van roeiverenigingen van elders, een gezamenlijke materiaalwerkplaats, logeermogelijkheden in de omgeving etc. Alle aanwezigen zijn naar huis gegaan met de idee hun gedachten hierover vorm te geven.

Op donderdagavond 11 oktober 2007 is er wederom een avond over de Eendragtspolder, waarvoor iedereen uit de roeiwereld is uitgenodigd. De KNRB Commissie Eendragtspolder geeft die avond informatie over de roeibaan en de voorzieningen. Daarnaast is vooral veel tijd ingeruimd om met elkaar te spreken over de gebruiksmogelijkheden van de baan door de Nederlandse roeiers en roeiverenigingen uit de omgeving van Rotterdam. Uiteraard kunnen ook andere roeiers van deze baan gebruikmaken en ook zij zijn van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen.

Locatie: KRZV De Maas, Veerkade 1 te Rotterdam
Tijd:      van 20.00 tot 22.00 uur

3. Vooraankondiging examen plaatsvervangend kamprechter

bestemd voor:     bestuur + leden
status:                ter informatie

Op 7 november 2007 zal er weer een examen plaatsvervangend kamprechter plaatsvinden. 

U kunt zich hiervoor [inschrijven] via onze website.

4. De Kop zoekt boten ter overname

bestemd voor:     bestuur + leden
status:                ter informatie

Roeivereniging De Kop, een nieuwe roeivereniging in oprichting, zoekt een C2x+, een C4x+ en/of dubbel wherry ter overname voor een vriendschappelijk prijs.

[lees verder...]

5. Medaillewinnaars WKJ, U23 en WK

bestemd voor:     bestuur + leden
status:                ter informatie


Het bestuur wil nog eenmaal de aandacht vestigen op de medaillewinnaars van het WKJ, de U23 en WK.

WK
LW1x (goud)
Marit van Eupen
coach: Josy Verdonkschot

LM8+ (goud)
Tom van den Broek
Pieter Bottema
Wolter Blankert
Dennis Beemsterboer
Maarten Tromp
Arnoud Greidanus
Alwin Snijders
Marshall Godschalk
Peter Wiersum
coach: Susannah Chayes

LM1x (brons)
Jaap Schouten
coach: Lili Wabeke

M4- (brons)
Geert Cirkel
Matthijs Vellenga
Jan Willem GabriŽls
Gijs Vermeulen
coach: Mark Emke

WKJ
JM4- (brons)
Govert Viergever
Frank van der Ploeg
Bob van Velsen
Timo van Wittmarschen
coach: Stynke Docter

U23
LM1x (zilver)
Tim Heijbrock
coach: Paul Hartog

6. Aankondiging huurkoop C1-en vanaf 1 november 

bestemd voor:     bestuur + leden
status:                ter informatie


Per 1 november zijn beschikbaar voor huurkoop 2 Hudson skiffs uit 2004.

Voor meer informatie over kosten kunt u contact opnemen met Marit Klaassen van het bondsbureau (020-6462740).

U kunt uw belangstelling kenbaar maken aan de KNRB tot 1 november 2007:
Pieter Kwantes (p.kwantes@hetnet.nl)
Marit Klaassen (marit.klaassen@knrb.nl)