Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Jaarprogramma Senioren & Jaarplan Talentontwikkeling 2010/2011

Het doel van het programma is het ontwikkelen van de noodzakelijke voorwaarden voor succesvolle deelname aan de Olympische Spelen in Londen 2012.

Jaarprogramma Senioren
Jaarplan Talentontwikkeling
Jaarprogramma en formeren van internationale ploegen

Jaarprogramma Senioren

De KNRB-selectie wordt geformeerd naar inzicht van de betrokken coaches op basis van de resultaten van de KNRB-testmomenten in november/december (zie hierna) en informatie uit het verleden. De selectie kan tussentijds wijzigen wanneer de resultaten daar aanleiding toe geven. Dit gebeurt naar inzicht van de betrokken coaches.

Instroom bondsselectie SA
Alle roeiers die de ambitie hebben om in de selectie van de KNRB te komen, maar daar nog geen deel van uitmaken dienen dit vˇˇr 1 november 2010 kenbaar te maken bij het secretariaat Topsport, secretariaattopsport@knrb.nl.

Daarnaast dienen zij deel te nemen aan de volgende testmomenten:
N.B. Deze testmomenten zijn ook verplicht voor roeiers uit de SA selectie die niet zijn uitgezonden naar de WK in Nieuw Zeeland.

  • 28 november Hel van het Noorden
  • 4 december 20 minuten test Bosbaan
  • 11 december NKIR

Naar aanleiding van de testen en informatie uit het verleden kunnen roeiers uitgenodigd worden mee te trainen met de selectie. Voor aanvang van het eerste trainingskamp (10-24 januari 2011) wordt de definitieve samenstelling van de selectie bekend gemaakt. Nadien kan een roeier alleen nog worden opgenomen in de selectie wanneer de resultaten op testen en/of wedstrijden daar nadrukkelijk aanleiding toe geven.

De beslissing over de samenstelling van de selectiegroep is in handen van de betreffende bondscoach en technisch directeur.

De selectie traint onder leiding van de betreffende bondscoach op basis van een full-time programma. Uit de selectie worden door de betreffende bondscoaches ploegen samengesteld voor World Cups en de WK in Bled.

Voor een ieder die geen deel uitmaakt van bondsselectie SA geldt het 'Jaarplan Talentontwikkeling'.

Jaarplan talentontwikkeling

Doelstelling
Het primaire doelstelling van het Jaarplan Talentontwikkeling is een zo'n goed mogelijke ontwikkeling van talentvolle roeiers van boven de 18 jaar. Secundaire doelstelling is het uitzenden van goede ploegen naar internationale toernooien.

Talentcentra
Door het oprichten van verschillende talentcentra in Nederland wordt de ruimte opgevuld tussen de topsportgerichte verenigingsactiviteiten in het land en de centrale KNRB-bondsprogramma's binnen het CTO in Amsterdam.

Regionale Talentcentra Roeien hebben een tweetal doelen:

  1. Het ondersteunen en faciliteren van ge´dentificeerde talenten zodat de ontwikkeling van deze talenten optimaal wordt gestimuleerd.
  2. Het identificeren van nieuwe talenten. Door talenten vroegtijdig te identificeren wordt de kans vergroot dat het talent wordt benut.

Met de oprichting van Regionale Talentcentra Roeien (RCR) wordt een stap gezet in de verdere professionalisering van de roeisport, met behoud van de kracht van verenigingen en regionale verbanden.

Op dit moment zijn/worden er Talentcentra opgericht in Amsterdam, Groningen, Utrecht, Rotterdam/Delft en Eindhoven/Tilburg.

Jaarprogramma en formeren van internationale ploegen

Voor alle roeiers/ploegen die willen deelnemen aan buitenlandse wedstrijden en toernooien is deelname aan de KNRB testmomenten verplicht.

KNRB testmomenten (SA, U23, WKJ, Coupe) [.pdf] [download]

De Talentcentra wordt de mogelijkheid geboden zelf ploegen te formeren die, mits van voldoende niveau, in aanmerking kunnen komen voor uitzending naar internationale toernooien (zie selectie proces). Dit geldt ook voor roeiers buiten de Talentcentra om. Zij kunnen aansluiting zoeken bij een Talentcentrum in de regio of zelfstandig een ploeg formeren.

Bij goede prestaties op de NK klein en succesvolle deelname aan de KNRB testmomenten kunnen ploegen worden uitgezonden (dan wel toestemming tot deelname krijgen) naar de internationale wedstrijden in Essen of naar een World Cup. 

Voor alle bestaande ploegen die als zodanig willen worden uitgezonden naar WK U23, Luzern en EK/WK niet-olympisch vindt op 25 mei 2011 een time-trial op de Bosbaan plaats over 2000m.

Aan de hand van een omrekentabel wordt bepaald welke ploegen wel en niet worden uitgezonden naar de WK U23 dan wel Luzern/EK.

In Luzern vindt voor SA ploegen de definitieve selectie voor de WK niet-olympisch plaats.

Uit roeiers/ploegen die niet aan de timetrial hebben deelgenomen of zich daarin niet hebben gekwalificeerd, kunnen door de verantwoordelijke bondscoach ploegen worden geformeerd die zich vervolgens op de KHB dienen te kwalificeren voor uitzending naar de WK U23 dan wel Luzern/EK.

Uitzending naar WK U23,EK of WK geschiedt wanneer een klassering in de bovenste helft van het deelnemersveld waarschijnlijk is.

De volgende nummers komen in aanmerking voor uitzending

Essen     U23 ploegen in olympische nummers en voorts LM1x, LW1x, LM2-, LW4x, LM4x, W4
     
World Cup 1&2   olympische nummers en voorts LM1x, LW1x en LM2-
     

World Cup 3 

  olympische nummers en voorts LM1x, LW1x en LM2-, W4-, LM4x, LW4x
     
WK U23    olympische nummers en voorts LM1x, LW1x, LM2-, LW4x, LM4x, W4-
     
EK   olympische nummers en voorts LM1x, LW1x en LM2-, W4-
     
WK senioren   olympische nummers en voorts LM1x, LW1x en LM2-