Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

oktober 2007

Geacht bestuur,

Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:

1. Evenementennummer 2008
2. FISA-toertochten in 2008
3. Opgave ledenaantallen
4. Verslagen Roeidag 
5. 2e GRB Coachconferentie

1. Evenementennummer

Bestemd voor: bestuur
Status           : ter behandeling

De afgelopen maand zijn er verschillende mailings (per e-mail en schriftelijk) voor het evenementennummer 2008 uitgegaan naar verenigingen, coaches B, instructeurs, commissies en organisatoren van wedstrijden.

Helaas hebben wij nog niet van iedereen een reactie mogen ontvangen. Bij deze willen wij u vragen hier nog even naar te kijken. Op dit moment hebben we de volgende acties uitstaan:

 • Gegevens verenigingen
  Verzoek om de gegevens van uw vereniging, zoals deze in het evenementennummer 2007 staan (blz. 22 t/m 38) te checken en wijzigingen aan ons door te geven voor (via info@knrb.nl voor 1 december a.s.)
 • Gegevens coaches B
  verzoek aan alle coaches B hun gegevens te checken en ons tevens te laten weten of zij weer in het evenementennummer vermeld willen worden (via info@knrb.nl voor 1 december a.s.)
 • Gegevens instructeurs
  Verzoek aan alle instructeurs hun gegevens te checken en ons tevens te laten weten of zij weer in het evenementennummer vermeld willen worden (via info@knrb.nl voor 1 december a.s.)
 • Opgave wedstrijden
  Teksten voor wedstrijden kunnen via de het KNRb-inschrijvingsprogramma aangeleverd worden voor 1 november a.s. De logincodes die hiervoor nodig zijn, zijn recentelijk toegestuurd naar de e-mailadressen van de organisatoren van de wedstrijden van vorig jaar. Indien u geen inlogcodes heeft ontvangen, of een nieuwe wedstrijd
  organiseert, dan kunt u deze aanvragen via inschrijven@knrb.nl
 • Opgave toer/-marathontochten
  Toer- en marathontochten kunnen tot 1 december a.s. aangeleverd worden via info@knrb.nl.
 • Graag zouden wij ook voor 1 december a.s. willen weten via info@knrb.nl of de informatie betreffende verenigingskleuren (blz. 42), bootslieden (blz. 39) en botenwagens (blz. 92) nog correct is.

2. FISA-toertochten

Bestemd voor: bestuur + leden
Status           : ter informatie 

Tot 1 december as. kunt u zich nog inschrijven voor de FISA toertochten 2008 in respectievelijk Duitslad en ArgentiniŰ.

Lees voor meer informatie over de tochten [FISA Toertochten 2008]. Via deze pagina kunt u ook het inschrijfformulier downloaden.

3. Opgave ledenaantallen

Bestemd voor: bestuur
Status           : ter afhandeling

Elk jaar moeten de aangesloten leden van de KNRB voor 1 december a.s. hun ledenaantallen doorgeven met peildatum 1 november a.s.

Wij verzoeken u onderstaande opgaveformulier na ondertekening terug te sturen naar het bondsbureau. Deze ledenaantallen zijn van belang voor:

 • contributienota
 • ledencontrole
 • stemmenaantal Algemene Leden Vergadering
 • Opgave aan NOC*NSF

Opgave formulier ledenaantallen [.doc] [download]

4. Verslagen Nationale Roeidag

Bestemd voor: bestuur + leden
Status           : ter informatie

De Nationale Roeidag 2007 stond in het teken van Veiligheid & Aansprakelijkheid. Samenvatting van de presentaties en de workshops die op deze dag werden gehouden, zijn inmiddels digitaal beschikbaar.

Zie [Roeidag 2007] 

5. 2e GRB Coachcongres

Bestemd voor: bestuur + leden
Status           : ter informatie

Zaterdag 24 november, de dag vˇˇr de Hel van het Noorden vindt het nationaal coachcongres plaats. Het congres wordt georganiseerd door de Groninger Roeibond en het Groninger Universitair centrum voor sport, beweging en gezondheid. Het congres vindt plaats op het Universitair Medisch Centrum Groningen.

De aankondiging van dit congres en het voorlopige programma zijn vorige week via e-mail aan alle secretarissen en wedstrijdcommissarissen gestuurd.

De informatie over het congres kunt u ook nalezen op www.knrb.nl/coachcongres.

U kunt zich via www.knrb.nl/opleidingen inschrijven voor dit congres.


Met vriendelijke groeten,
KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ROEIBOND