Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Ledenpost november 2007

Geacht bestuur,

Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:

1. Evenementennummer 2008
2. Opgave ledenaantallen
3. Invulling districtcommissies
4. KNRB zoekt docenten voor niveau 2
5. Nationaal Studenten Roeicoach Congres 2008
6. Paul Veenemans-Prijs 2009
7. Workshop wedstrijdleiders
8. Bijeenkomst Challenge Cup en developmentbeleid

1. Evenementennummer 2008

Bestemd voor: bestuur
Status           : ter behandeling

De afgelopen maand zijn er verschillende mailings voor het evenementennummer 2008 uitgegaan naar verenigingen, coaches B, instructeurs, commissies en organisatoren van wedstrijden en toertochten.

Helaas hebben wij nog niet van iedereen een reactie binnen. Bij deze willen wij u vragen om daar nog even naar te kijken en wijzigingen zo snel mogelijk door te geven via info@knrb.nl. Mocht u de gegevens niet hebben ontvangen dan horen wij dat graag via info@knrb.nl zodat wij u de informatie alsnog kunnen toesturen.

2. Opgave ledenaantallen

Bestemd voor: bestuur
Status           : ter behandeling


De deadline voor de opgave van de ledenaantallen is inmiddels verstreken. Wij verzoeken de verenigingen die nog niet hebben gereageerd hun opgave zo spoedig mogelijk naar de KNRB te sturen.

Voor informatie verwijzen wij naar het bericht in de ledenpost van [oktober 2007]. Verenigingen die hun ledenopgave te laat insturen riskeren de kans op een boete.

3. Invulling districscommissies

Bestemd voor:   bestuur
Status           :   ter informatie

Het bestuur van de Roeibond is bezig met de invulling van de districtcommissies binnen de KNRB. Deze commissies gaan in de zeven districten de districtstaken uitvoeren, gericht op de juniorencompetitie, de kaderontwikkeling binnen verenigingen en op de talentenco÷rdinatie.

Daarnaast is er ruimte om aandacht te geven aan zaken die in een district spelen, zoals bijvoorbeeld de veiligheid op roeiwater. De districtsindeling is te vinden in de KNRB-folder en op de KNRB-website. Voor het district Holland-Zuid zijn we nog op zoek naar het commissielid voor kaderontwikkeling en is de voorzittersfunctie nog vacant. Het district Oost kent nog geen leden, dus aan de verengingen in het oosten van het land wordt nadrukkelijk gevraagd na te denken over kandidaten voor de uitvoering van de districtstaken. Voor de districten Holland-Noord, Midden, Zuid-West en Zuid-Oost kan er nog wel een commissielid bij. District Noord is wel gereed, maar voor de uitvoerende taken kan ook dit district actieve mensen goed gebruiken.

Kortom: wie het een uitdaging vindt om buiten zijn eigen vereniging, maar wel in zijn eigen regio aan de slag te gaan, is van harte welkom om aan de taken in de KNRB-districten invulling te geven, en kan dit kenbaar maken via info@knrb.nl

4. KNRB zoekt docenten voor niveau 2

Bestemd voor: bestuur + leden
Status           : ter informatie

De KNRB zoekt docenten voor KNRB-opleidingen op niveau 2. Dit zijn basisopleidingen waarin beginnende coaches en (jeugd)instructeurs opgeleid worden om een veilige, verantwoorde en gezellige roeiles te geven die afgestemd is op het niveau van de roeier.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het bericht op onze website. [bekijk]

5. Nationaal Studenten Roeicoach Congres 2008

Bestemd voor: bestuur studentenverenigingen + leden
Status           : ter informatie


[flyer]

6. Paul Veenemans-Prijs 2009

Bestemd voor: bestuur
Status           : ter informatie


Jaarlijks wordt de Paul Veenemans-Prijs (PVP) door een andere vereniging georganiseerd. In 2007 organiseerde de Roei- en Zeilvereniging Poseidon de PVP op 27 en 28 oktober, op 25 en 26 oktober 2008 zal dit door de Purmerender roeivereniging De Where worden gedaan. Binnenkort zal de organisatie voor 2009 aan een vereniging worden toegewezen. Ge´nteresseerde verenigingen worden opgeroepen zich te melden
.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het bericht op onze website. [bekijk]

7. Workshop wedstrijdleiders

Bestemd voor: wedstrijdcommissarissen
Status           : ter informatie

De jaarlijkse workshop voor wedstrijdleiders wordt gehouden op 12 januari 2008 in het OTC op de Bosbaan. Deze dag duurt van 10:00 uur tot ca. 16:00 uur. De workshop is bedoeld voor alle wedstrijdleiders, ongeacht hun ervaring.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het bericht op onze website. [bekijk]

8. Bijeenkomst Challenge Cup en developmentbeleid

Bestemd voor: bestuur
Status           : ter informatie

Momenteel is de roeibond druk bezig met een nieuwe opzet voor de Challenge Cup. De studentenverenigingen zijn een belangrijke pijler in dit klassement en daarom wil de bond ook graag de mening horen van verenigingen.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het bericht op onze website. [bekijk]


Met vriendelijke groeten,
KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ROEIBOND