Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING
EN DEELNAME AAN KNRB TOCHTEN

 • Voor de inschrijving dient gebruik te worden gemaakt van het Inschrijfprogramma KNRB Tochten. Zie www.knrb.nl/toerroeien pagina Meerdaagse toertochten. Wie problemen heeft met het invullen van het digitale formulier via de website, kan contact opnemen met het KNRB bondsbureau.

 • Inschrijving via de KNRB-site houdt in dat de deelnemer expliciet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, zoals deze vermeld staan op www.knrb.nl/toerroeien pagina Meerdaagse toertochten/Algemene Voorwaarden.

 • De deelnemer dient roei- én stuurbevoegdheid te hebben.

 • Inschrijven met een volledige ploeg heeft de voorkeur. Iedere deelnemer dient zich echter wel apart in te schrijven. Bij onvolledige ploegen of individuele aanmeldingen zal de toercommissie trachten te bemiddelen.

 • Bij inschrijving dient de aanbetaling, zoals vermeld bij de tochten, zo spoedig mogelijk te worden voldaan door overmaking op de girorekening van de betreffende tocht. Let op: indien voor meerdere deelnemers gelijktijdig betaald wordt, dient dit duidelijk te worden vermeld bij de overschrijving.

 • De inschrijving wordt pas van kracht na ontvangst van verschuldigde aanbetaling van de reissom!

 • De gehele definitieve reissom dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de tocht te zijn overgemaakt.

 • De deelnemer houdt zich aan de aanwijzingen van de leiding.

 • De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor de benodigde verzekeringen, zoals een reis- en annuleringsverzekering.

 • De deelnemer dient tijdens de tocht te beschikken over een zwem- of reddingsvest.

 • De deelnemer verklaart dat hij noch de KNRB, noch de organisatie aansprakelijk zal stellen voor enige schade die direct of indirect verband houdt met de tocht.

 • Indien een tocht wordt overschreven door een teveel aan deelnemers zal de organisatie een wachtlijst instellen.

 • Bij annulering van een inschrijving door een deelnemer zijn annuleringskosten verschuldigd:
  • bij annulering tot 60 dagen voor vertrek € 25 administratiekosten;
  • bij annulering vanaf de 60e dag tot de 30e dag voor vertrek 50% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 30e dag voor vertrek de volledige reissom.
 • Wanneer een deelnemer zich laat vervangen door een andere persoon die voldoet aan de voorwaarden, worden de kosten ten gevolge van de wijziging doorberekend (minimaal € 25).

 • Een voorbehoud voor de wijziging van de reissom wordt gemaakt in verband met tussentijdse prijsverhogingen van hotels, brandstof, koersverschillen, etc.

 • Indien ten gevolge van omstandigheden buiten de macht van de organisatie (zoals onder meer de waterstand of slecht weer) het programma van de tocht gewijzigd moet worden, kan de deelnemer geen aanspraak maken op restitutie van de gehele dan wel een deel van de reissom. Indien de gehele tocht door dergelijke omstandigheden geen doorgang kan vinden, zal de organisatie zich inspannen om een alternatieve tocht aan te bieden. Zo mogelijk zal tot restitutie worden overgegaan.

 • Bij de meeste tochten zijn inbegrepen:
  • vervoer per luxe touringcar vanaf diverse opstapplaatsen in Nederland
  • botenvervoer vanaf de verenigingen naar het startpunt v.v.
  • bagage- en voor zover nodig personenvervoer tijdens de tocht
  • overnachtingen op basis van logies/ontbijt in tweepersoonskamers voor de hotel­gasten
  • overnachtingen op campings of in roeivereniging voor de kampeerders
  • een aantal diners
  • verzekering boten, vergunningen, havengelden, fooien
 • Niet inbegrepen zijn:
  • overige maaltijden
  • reis- en annuleringsverzekering
  • boothuur (indien een vereniging dat vraagt)
  • toeslag 1 persoonskamer (indien mogelijk).