Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Informatie voor scholen

Schoolroeipakketten

De schoolactieve verenigingen van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) bieden scholen de volgende roeipakketten:

1. Roeien op het water

1a. Roeiclinic
• Een clinic roeien duurt 1.30 uur,
• De clinic vindt gedurende het hele jaar plaats met uitzondering van december, januari en februari bij een roeivereniging in de buurt van uw school,
• De tijd en datum worden in overleg met de roeivereniging bepaald,
• Er wordt geroeid in vierpersoons boten,
• De vereniging zorgt voor een stuurman/instructeur,
• Er kan gebruik worden gemaakt van de faciliteiten van de vereniging.

1b. Introductielessen roeien
• De introductielessen bestaan uit af te spreken aantal trainingen van ieder één uur,
• De clinic vindt gedurende het hele jaar plaats met uitzondering van december, januari en februari bij een roeivereniging in de buurt van uw school,
• De tijd en datum worden in overleg met de vereniging bepaald. Dit kan zowel onder schooltijd als naschools georganiseerd worden,
• Er wordt geroeid in vierpersoons boten,
• De vereniging zorgt voor een stuurman en coach,
• De school wordt geadviseerd een aantal leerlingen op een reservelijst te hebben voor het geval er iemand niet kan
• Er kan gebruik worden gemaakt van de faciliteiten van de vereniging.

2. Indoor Roeien

2a. Roadshow
• De roadshow duurt een dag of dagdeel en bestaat uit meerdere clinics met klassen gedurende een lesuur,
• De roadshow is gedurende het hele jaar beschikbaar voor uw school,
• De tijd en datum worden in overleg met TopRow en de school bepaald,
• Er wordt geroeid op 8 ergometers,
• TopRow zorgt voor een twee gekwalificeerde instructeurs.

2b ‘Roeien, inside and out’ lespakket
• Per school worden 5 ergometers geplaatst die een half jaar in bruikleen worden gegeven.
• De l.o. docenten krijgen een éénmalige instructie over het gebruik van de ergometer.
• Na een drietal lessen kunnen leerlingen zelfstandig werken aan een betere conditie
• Bij de ergometers wordt een compleet “Go Row” lesmap met verschillende leskaarten geleverd. In vakoverstijgende lessen komen de verschillende functies terug die men op het display van de ergometer vindt,
• De begin en eind datum worden in overleg met Concept 2 en de school bepaald.

Voor meer informatie zie www.knrb.nl/rio

Kosten 1 en 2
Op te vragen via schoolroeien@knrb.nl