Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Jaarprogamma Senioren 2007

Het is de doelstelling van dit jaarprogramma om voort te bouwen op de in het afgelopen jaar gevormde basis, en kwalificatie af te dwingen voor de Olympische Spelen in Beijing, 2008. In het jaarprogramma ligt daarnaast prioriteit op het identificeren, stimuleren en ontwikkelen van getalenteerde atleten.

Globaal programma

De bondscoaches formeren trainingsgroepen op grond van prestaties in het afgelopen jaar en van de resultaten en indrukken tijdens wedstrijden in het najaar. Jongere atleten (onder 23) kunnen hier deel van uitmaken. Per trainingsgroep worden in overleg afspraken gemaakt over de activiteiten. Afhankelijk van het niveau en de grootte van de trainingsgroep wordt een onderscheid gemaakt tussen 1e team en talentteam.

Vanuit de trainingsgroepen worden ploegen geformeerd voor de BdN Randstad Regatta. Op grond van de resultaten worden ploegen voorgedragen voor uitzending naar internationale wedstrijden. Het betreft de Hügel Regatta in Essen en de World Cup wedstrijden in Ottensheim en Amsterdam. Essen is vooral bedoeld als ervaringsevenement voor het talentteam.
De World Cup wedstrijden zijn bedoeld voor het 1e team als stap naar de vorming van definitieve ploegen voor Luzern en de wereldkampioenschappen in München.                

Let op! In tegenstelling tot vorige jaren zal slechts in uitzonderlijke gevallen toestemming verleend worden voor het op eigen gelegenheid starten van Wereldbekerwedstrijden. Voor Luzern wordt daar in principe geen toestemming meer voor verleend. Dien minimaal drie weken voor de sluiting van de inschrijvingsdatum van het evenement het verzoek om op eigen gelegenheid te mogen starten in bij de KNRB.

Development en de selectieweek

Begin 2007 zullen U23 roeiers die niet in het 1e team zitten uitgenodigd worden om regelmatig gezamenlijk te trainen onder leiding van de developmentcoach. Tijdens deze trainingen worden ploegen samengesteld voor wedstrijden om gezamenlijke race ervaring op te doen. Voor oudere talenten (2e team) geldt hetzelfde voor zover ze niet door de Olympische coach begeleidt worden.

Het uitnodigen en samenstellen van voorlopige ploegen vindt plaats op grond van bevindingen tijdens het programma in de winter en tests/ wedstrijden in het voorseizoen. Deze voorlopige ploegen gaan zich voorbereiden op de wereldbekerwedstrijden te Amsterdam danwel een time-trial. Aan de hand van de resultaten daar zal tot de definitieve aanwijzing en uitzending besloten worden.

Selectieweek 

Het doel van de selectieweek is vooral het identificeren van talenten en wordt gehouden van 11 tot en met 17 juni. Als voorselectie wordt een ergometertest gehouden over 2 kilometer. In principe kan iedereen zich hier voor aanmelden, al zal er wel een ondergrens tav de 2km-score worden gesteld. Op grond van de test en van de behaalde resultaten tijdens het seizoen worden atleten uitgenodigd voor deelname aan de selectieweek. In de selectieweek kunnen ploegen worden geformeerd voor de EUSA  van 6-9 september in Banyoles  of de EK Senioren van 22-23 september in Poznan. Ook kan een eerder gevormde U23 ploeg versterkt worden naar aanleiding van bevindingen in de selectieweek.

World Rowing under 23 Championships
Voor de WK< 23 in Strathclyde (26-29 juli) zullen al voor de selectieweek ploegen worden geformeerd van uit het development programma. De tijd tussen de selectieweek en de WK<23 is te kort gebleken  om voor dit steeds sterker bezette toernooi ploegen voldoende voor te bereiden.

Ploegen kunnen op grond van de resultaten in het betreffende SA-veld tijdens de Boekel de Neree RandstadRegatta/ NK kleine nummers voorlopig worden aangewezen. Het betreft ploegen voor de kleine nummers (skiff, twee-zonder). Ploegen voor grotere nummers die zijn samengesteld vanuit de KNRB trainingsgroepen of door verenigingen kunnen tijdens de ARB/NK –grote nummers voorlopig worden aangewezen. Verenigingsploegen die hiervoor in aanmerking willen komen dienen dit voorafgaand aan de ARB/NK –grote nummers kenbaar te maken aan de bondscoach Development.
Alle voorlopig aangewezen ploegen moeten (afhankelijk van het niveau en veld) deelnemen aan de wereldbekerwedstrijden te Amsterdam  danwel een time-trial Aan de hand van de resultaten daar zal tot de definitieve aanwijzing en uitzending besloten worden.

World Rowing Senior Championships München
Aan de hand van de resultaten tijdens de World Cup wedstrijden van Luzern zullen de ploegen voor de wereldkampioenschappen aangewezen worden.

Alternatieve route wereldkampioenschappen
Het jaarprogramma is er op gericht dat de beste roeiers in de beste boten zullen deelnemen aan de wereldkampioenschappen. Iedere atleet krijgt een faire kans om te bewijzen dat hij of zij thuishoort in die groep. Indien een ploeg om wat voor reden dan ook kiest voor een eigen aanpak, buiten de door de bondscoaches begeleide trainingsgroepen om, is hiervoor afstemming met de Topsportcoordinator vereist alsmede kennisgeving aan de betrokken bondscoach. In het geval dat de de Topsportcoordinator (op voordracht van de bondscoaches) van mening is dat een dergelijke ploeg past binnen het topsportbeleid, kan een alternatieve route worden afgesproken. Hierbij wordt echter alleen gedacht aan ploegen die mogelijk medaillekandidaat op de wereldkampioenschappen zijn.
De ploeg dient het betreffende nummer te starten tijdens de wereldbekerwedstrijden te Amsterdam of de ongeveer gelijktijdig te houden time trials. Indien de Topsportcoordinator het niveau van de ploeg voldoende acht, wordt deze uitgezonden naar de World Cup wedstrijden in Luzern.  Daar moet de betreffende ploeg aantonen medaillekandidaat te zijn en bovendien overtuigend voor een eventuele tweede Nederlandse ploeg eindigen. Dat ter beoordeling van de Topsportcoordinator. Is dit het geval, dan wordt de ploeg opgenomen in de equipe voor de wereldkampioenschappen.

Rolverdeling bondscoaches, ACTR en Topsportcoördinator bij selecties en uitzendingen

Bondscoaches hebben als taak zo goed mogelijke ploegen samen te stellen (selecties), en om ploegen voor te dragen voor uitzending. Voor selecties geldt het 4-ogen principe: een onafhankelijke collega bondcoach is nauw betrokken in het proces. De bondscoach kán voor selecties gebruik maken van instrumenten als time trials en seat races, maar ook de eigen beoordeling op basis van ervaring kan een rol spelen. De bondcoach is verantwoordelijk voor de communicatie rond selecties.
De topsportcoördinator komt met de bondscoaches tot een eenduidige voordracht aan het bestuur. De ACTR (Advies commissie toproeien) kan hierover advies uitbrengen.

Algemeen
Alle atleten die voor uitzending naar internationale wedstrijden in aanmerking willen komen, dienen in het bezit te zijn van een geldig Nederlands paspoort. Atleten die worden uitgezonden dienen tevens een TSO (Top Sport Overeenkomst) te ondertekenen. Dit is een overeenkomst met de KNRB met bepalingen over representatie, rechten en plichten van de atleten. Belangrijke reden voor deze overeenkomst is de verplichting van de WADA ( Int. Doping Instituut) dat de KNRB een directe juridische relatie heeft met de roeiers. Momenteel heeft de KNRB alleen zo’n relatie met de verenigingen.