Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Jaarprogramma LTA4+ 2007

Wedstrijdseizoen 2006 – 2007
  1. Het doel is het behalen van de kwalificatie voor de paralympics van 2008 te Peking en een medaille tijdens de WK in München 2007
  2. Voor het halen van de doelstelling zijn er drie perioden waarin gewerkt wordt aan deze doelstelling.

a. voorseizoen (november tot en met ergohead)
b. selectieperiode (na ergohead tot en met de World Cup in Amsterdam*)
c. na de World Cup tot en met de WK in Munchen

ad a voorseizoen
Iedereen die voldoet aan de LTA-voorwaarden van de FISA (Legs, Trunc, Arms; roeiers kunnen varen met gebruik van benen, romp en armen) kan zich aanmelden bij Gwen Bakker: gwen.bakker@knrb.nl
(uiterlijk 1 week voor de ergohead). Tot die tijd is het basistrainingsprogramma de richtlijn.

Iedereen die zich aanmeldt zal het basistrainingsprogramma** moeten uitvoeren en in het weekeinde van de ergohead een 20’-test moeten afleggen (op de ergohead of op de eigen verenging). Atleten die geen ergometerresultaat hebben aangeleverd op uiterlijk maandag na de ergohead, komen niet in aanmerking voor verdere selectie.

ad b selectieperiode
In de selectieperiode worden twee trainingskampen gehouden (rond Pasen en rond de voorjaarsvakantie), waar in principe de acht beste roeiers (4 mannen en 4 vrouwen) aan deel zullen nemen. Tijdens het tweede trainingskamp wordt de selectie samengesteld voor deelname aan de World Cup in Amsterdam Er zullen twee centrale trainingsweekeinden worden gehouden (datum en locaties zullen tijdig bekend worden gemaakt); Het roeien in regionale trainingsgroepen zal in deze periode worden gestimuleerd en waar mogelijk ondersteund.

ad c voorbereiding WK 2007
Na de World Cup in Amsterdam zal centraal worden getraind. Afhankelijk van de deelnemers zal de centrale trainingslocatie worden bepaald. In deze periode zal ook een trainingskamp voorafgaand aan het WK worden gehouden op een nader te bepalen locatie.

* World Cup Amsterdam
Het is nog niet zeker dat het nummer LTA4+ tijdens de World Cup kan in Amsterdam kan worden geroeid. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal worden uitgeweken naar een andere wedstrijd rond die tijd.

** basistrainingsprogramma
Vanaf november tot februari dient elke atleet minstens vijf keer per week te trainen. Twee maal roeien, eenmaal REM (of een gelijkwaardige training). Ook dienen per week twee krachttrainingen te worden uitgevoerd. Na maart 1 krachttraining vervangen door een wedstrijdspecifieke training.