Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Wat houdt het lidmaatschap van de KNRB in?

Sportactiviteiten
De Roeibond ondersteunt zowel roeiactiviteiten in het kader van breedtesport als topsport.. De Roeibond voert regie op de roei-evenementenkalender, biedt inschrijvingsprogrammatuur en verhuur van materialen voor wedstrijdorganisaties. Daarnaast ontwikkelt en voert de Roeibond een topsportprogramma en talentprogramma uit dat is gericht op aansprekende prestaties in de internationale top (medailles op wereldkampioenschappen en Olympische Spelen).

Verenigingen die lid zijn van de KNRB kunnen:

 • deelnemen aan toer- en wherrytochten (in binnen- en buitenland), nationale en regionale wedstrijden en competities, deelnemen aan Nationale Kampioenschappen of aan wedstrijden in het buitenland.

 • gebruikmaken van leen- en huurbotenregelingen en van georganiseerd botentransport voor toer- en wedstrijdactiviteiten.

 • roeiwedstrijden en andere roei-evenementen organiseren onder auspiciën van de KNRB.

 • hun roeiers laten deelnemen aan het [topsportprogramma] als hun roeiniveau dat toelaat

 • zich laten introduceren bij buitenlandse roeiverenigingen.

Advies en bemiddeling
De Roeibond biedt allerlei vormen van [ondersteuning] voor verengingen. De KNRB vertegenwoordigt de belangen van het Nederlandse roeien bij ondermeer NOC*NSF, FISA, allerlei overlegplatforms op het gebied van sportfinanciering, kwaliteit roeiwateren, enz. Ook zet de bond zich in voor de promotie van de roeisport in Nederland.

Verenigingen kunnen gebruikmaken van:

 • de diensten van de knrb-medewerkers deskundigheidsbevordering.

 • [ondersteuning op maat] door het bondsbureau.

 • de [kennisbank] op de knrb-website. Hierin zijn ondermeer handboeken en documentatie (van ‘accommodaties’ tot ‘veiligheid’, van ‘materiaalonderhoud’ tot ‘wedstrijdreglementen’) te vinden.

 • de mogelijkheid om wedstrijdmaterialen te [huren].

 • assistentie van KNRB kamprechters bij door de vereniging georganiseerde wedstrijden.

 • ondersteuning bij bijvoorbeeld belangenbehartiging/-ondersteuning bij gemeente, waterbeheerder of andere sportorganisaties

Ontwikkelingsactiviteiten
De Roeibond zet zich in voor borging en verspreiden van kennis over roeien en roeigerelateerde zaken, zowel op roeitechnisch als op verenigingsmanagementgebied.

Aangesloten verenigingen kunnen deelnemen aan:

 • KNRB-opleidingen en –cursussen. Het gaat hier om gecertificeerde [opleidingen] op het gebied van coaching en instructie, maar ook om opleiding tot wedstrijdleider of kamprechter.

 • KNRB-Roei- en Kaderdagen. Op deze dagen staan actuele thema’s binnen de roeiwereld centraal.

 • [projecten] onder andere ter ontwikkeling van jeugd-, school-, gehandicaptenroeien, kadervorming e.d.

Meebesturen
De Roeibond is een bond van en voor verenigingen. Alle bestuurders en commissieleden van de KNRB zijn lid van een roeivereniging in Nederland. Het beleid en de begroting van de roeibond wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de leden.

Verenigingen die lid zijn van de roeibond kunnen:

Verenigingen die lid zijn van de KNRB betalen per verenigingslid [contributie]. Net opgerichte verenigingen krijgen korting op deze contributie.Amstelveen, februari 2008