Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Ledenpost februari 2008

Geacht bestuur,

Graag vraag ik uw aandacht voor de volgende punten:

1. Directeur KNRB stopt 
2. Interimdirecteur start per 6 maart
3. Algemene Ledenvergadering 15 maart 2008
4. Nieuwe medewerkers KNRB
5. Aanmelden wedstrijden kalender 2009
6. Supportactie Holland 8
7. Coaches on Tour
8. Gewijzigde datum Plaatsvervangend Kamprechtersexamen
9. Verslag bijeenkomst Eendragtspolder  

1. Directeur KNRB stopt

 

Bestemd voor: leden
Status           : ter informatie


Gert Hekkert, heeft besloten per 1 april a.s. te stoppen als directeur van de KNRB. In overleg met het bestuur is overeengekomen dat hij zijn feitelijke taken nu reeds beëindigd. 
[lees verder...] 

 

 

 

2. Interimdirecteur gestart bij KNRB

 

Bestemd voor: leden
Status           : ter informatie


Door het vertrek van Gert Hekkert als directeur van de KNRB is in deze functie een vacature ontstaan, die tijdelijk zal worden vervuld door drs. W.T. (Pim) Dekker. Pim is zijn werkzaamheden als interimdirecteur op het bondsbureau inmiddels begonnen.
[lees verder...]

 

 

 

3. Algemene Ledenvergadering KNRB op 15 maart a.s.

 

Bestemd voor: bestuur
Status           : ter informatie


Op 15 maart a.s. zal de Algemene Ledenvergadering van de KNRB plaatsvinden in het Miranda Paviljoen te Amsterdam.

De stukken behorende bij de agenda zijn op de KNRB-website te vinden.
[lees verder...]

 

 

 

4. Nieuwe medewerkers KNRB

Bestemd voor: leden
Status           : ter informatie

In de maand maart zal een tweetal nieuwe medewerkers het bondsbureau van de KNRB komen versterken.

Door het vertrek van Joke Backer heeft er geruime tijd een vacature voor boekhouder uitgestaan. Deze vacature is inmiddels vervuld door de komst van Ina Hijman-van Kempen. Zij is haar werkzaamheden op het bondsbureau inmiddels gestart. Hierdoor zit de interimopdracht van Olav van den Hogen erop. Wij willen hem hierbij danken voor zijn geweldige inzet.

Op 17 maart a.s. zal Jenneke Siebeling haar werkzaamheden op het bondsbureau beginnen als secretaresse. Zij zal Mandy van den Bergh opvolgen, die op deze datum aan haar nieuwe functie als projectmedewerker zal beginnen.

5. Kalender 2009

 

 

 

Bestemd voor: commissarissen wedstrijden
Status           : ter behandeling

Verenigingen die in 2009 een nationale wedstrijd willen organiseren, dienen hiertoe voor 1 april a.s. een verzoek in te dienen bij het bestuur van de KNRB, conform artikel 57 van het Huishoudelijk Reglement.

U wordt verzocht bij dit verzoek ook een gewenste datum aan te geven. Verzoeken kunnen bij voorkeur via de mail worden ingediend via info@knrb.nl. Voor 1 mei a.s. zal de KNRB een voorlopige kalender voor nationale wedstrijden vaststellen en publiceren.

Verenigingen die in 2009 een gewone roeiwedstrijd willen organiseren, worden verzocht alvast een voorlopige datum bij de KNRB aan te melden. De KNRB zal een lijst van data van reeds aangemelde wedstrijden publiceren, zodat andere verenigingen op de hoogte zijn van andere geplande evenementen. Aanmeldingen ook via info@knrb.nl

6. Supportactie Holland 8

Bestemd voor: leden
Status           : ter informatie


flyer [.pdf] [download]

7. Coaches on Tour

Bestemd voor: coaches
Status           : ter informatie

Ook dit jaar zal NLcoach de succesvolle “Coaches on Tour” voortzetten. De aftrap van Coaches on Tour 2008 zal plaatsvinden op vrijdag 28 maart in Assen. Deze dag is georganiseerd in samenwerking met Huis voor de Sport Groningen, SPORTfryslân, SportDrenthe en Topsport Steunpunt Noord.

Onder het thema ‘Top presteren’ scherpen coaches en andere sportbegeleiders hun specialisme aan door de discussie aan te gaan met topcoaches en -sporters
 
Uitnodiging [pdf.] [download]

Programma [.pfd] [download]

Workshops [.pfd] [download]

8. Gewijzigde datum examen Plaatsvervangend Kamprechter

Bestemd voor: bestuur
Status           : ter informatie


De datum voor het examen Plaatsvervangend Kamprechter van
9 maart is verzet naar 7 april.

 

 

 

9. Bijeenkomsten Eendragtspolder

Bestemd voor: besturen in de omgeving Rotterdam
Status           : ter informatie

Op 11 oktober jl. vond de twee bijeenkomst over de nieuwe roeibaan in de Eendragtspolder plaats bij KNRZV De Maas.

Verslag bijeenkomst [.doc] [download]

Wij willen u vragen of u in uw bestuur de opties die in het verslag genoemd zijn, wilt bespreken, zodat wij in de volgende bijeenkomst het debat voort kunnen zetten. De Commissie Eendragtspolder van de KNRB werkt momenteel aan een onderbouwing van de genoemde opties.

Op maandag 14 april a.s zal de derde bijeenkomst in Rotterdam worden gehouden. Over de locatie, over de agendapunten en over de te bespreken stukken wordt u eind maart of begin april geďnformeerd. Wij willen u verzoeken deze datum vrij te houden, zodat wij met zijn allen een vruchtbaar vervolg kunnen maken op onze tweede bijeenkomst.


Met vriendelijke groet,

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ROEIBOND