Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Toelichting Beleidsprogramma Sport 2007-2011

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport Bussemaker geeft in een brief weer wat de doelstellingen m.b.t. beleidsprogramma Sport. In deze brief staat ook de richting beschreven die men de komende jaren hanteert m.b.t. het  verstrekken van subsidies aan onder andere sportverenigingen.

Voorwoord

Sport heeft een duidelijke plaats gekregen in het Beleidsprogramma 2007-2011 Samen werken, samen leven.

Het kabinet acht sport van groot belang voor de samenleving. Daarbij staat de intrinsieke waarde van de sport voorop. Het kabinet steunt de sport vooral om de maatschappelijke waarden waaraan sport een bijdrage levert. De maatschappelijke functie maakt de sport gewild én kansrijk voor het realiseren van belangrijke kabinetsdoelen:

op het gebied van preventie en gezondheid, jeugdbeleid, onderwijs, waarden en normen, integratie, wijken, veiligheid en internationaal beleid. Zoals aangekondigd in het beleidsprogramma kan het sportbeleid rekenen op een intensivering van € 10 miljoen in 2008 en € 20 miljoen vanaf 2009.

Met deze beleidsbrief wil ik een concreet vervolg geven aan het beleidsprogramma wat betreft het onderwerp sport. Uiteraard bouw ik daarbij verder op de pijlers ‘bewegen’, ‘meedoen’ en ‘presteren’ van het bestaande sportbeleid, dat recent is vastgelegd in de nota Tijd voor sport 2 (2005) en het uitvoeringsprogramma Samen voor sport 3 (2006). De hierin aangekondigde programma’s worden onverminderd voortgezet. Maar wel zal ik in het sportbeleid een aantal accenten (ver)leggen en nieuwe prioriteiten stellen. Graag wil ik mijn visie (hoofdstuk 1) en prioriteiten (hoofdstuk 2) voor de komende jaren met u delen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

mw. dr. J. Bussemaker

Beleidsbrief Sport 2007-2011 [.pdf] [download]