Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Meldingen 2007

Vanaf september 2007 is melding van vaarincidenten mogelijk. Tussen september 2007 en december 2007 zijn 16 meldingen gedaan.

 

Samenvatting
Er is geen sprake geweest van ernstig lichamelijk letsel. Wel van een hoofdwond. Er is een totale schade gevaren van 25.500 Euro.

Het merendeel van de meldingen heeft als oorzaak onvoldoende zicht op het vaarwater en het niet naleven van de vaarregels door onze eigen roeiers. Veiliger roeiwater begint bij jezelf.

Een aantal meldingen betreft onzorgvuldigheid van de Beroepsvaart. In deze gevallen is het raadzaam om contact op te nemen met Rijkswaterstaat en/of de KLPD (www.rijkswaterstaat.nl / 0800-8002)

Hieronder vind u een kort overzicht van de meldingen in 2007 met daarbij oplossingsrichtingen en/of -acties.

Kort overzicht van alle meldingen

Vaarwater: de Amstel

4 meldingen
Drie van deze meldingen betrof het niet naleven van vaarregels. Bakboord-stuurboord situaties die veel onbegrip opriepen bij de andere watergebruikers. Meldingen komen van verschillende verenigingen.

Lichamelijke schade
Deze situaties waren kleine aanvaringen zonder aanzienlijk lichamelijke schade. Er is melding gemaakt van lichte verontwaardiging, pijnlijke rug en schrammen.

Materiele schade
In totaal is voor 1000 Euro schade gevaren.

Mogelijke oplossing

 • Vaarregels benadrukken tijdens KNRB opleidingen
 • Verenigingen vragen om extra aandacht te geven aan naleving van de vaarregels

 

Vaarwater: de Amstel

De 4e melding is gemaakt van een niet aangekondigde sloepenwedstrijd tijdens de juniorencompetitie. De sloepenwedstrijd voer tegen de vaarrichting in van de juniorencompetitie. 2 jaar geleden is met de organisatie van de sloepenrace overleg geweest in verband met een ongeval. De sloepenrace zou tijdig worden aangekondigd.

Schade
Geen lichamelijke of materiele schade

Mogelijke oplossing
Overleg hervatten tussen KNRB en de organisatie van deze sloepenraceVaarwater: Purmerringvaart

3 meldingen
Twee van deze meldingen betrof onvoldoende zicht houden op het vaarwater en niet naleven van vaarregels door beginnende roeiers en een skiffeur. In beide gevallen was sprake van een bijna ongeluk. Door roepen vanaf de kant konden beide ongelukken voorkomen worden.

Schade
Geen lichamelijke of materiele schade

Mogelijke oplossing

 • Meer aandacht vragen voor het tijdig overzien van het vaarwater en naleven van de vaarregels
 • Voldoende overzicht over het vaarwater houden benadrukken tijdens KNRB opleidingenVaarwater Purmerringvaart

Er is een melding geweest van een vier zonder die wil aanzetten voor een sprint en tegen een dukdalf aanvaart.

Schade
Geen lichamelijke schade
Materiele schade 500 Euro

Mogelijke oplossing

 • Meer aandacht vragen op de vereniging voor het overzicht houden op het vaarwater.Vaarwater: de Rijn

Een melding betrof het onvoldoende afstand houden van een vissersboot die plotseling van koers veranderd.

Schade
Geen lichamelijke schade
Materiele schade onbekend

Mogelijke oplossing

 • Grotere afstand behouden tussen beroepsvaart en eigen bootVaarwater: de Rijn

Een melding betrof veel te hard varende beroepsvaart met hekgolven van ca 1 meter.

Schade
Geen lichamelijke schade
Geen materiele schade

Mogelijke oplossing
Overleg met Rijkswaterstaat en KLPD. De melding zal doorgestuurd worden naar RWS. De KNRB bespreekt met RWS dit vaarincident.

 

Vaarwater: Watersportbaan Gent

Melding betrof een aanvaring met een andere roeiboot in het midden van het vaarwater.

Schade
Geen lichamelijke schade
Materiele schade: dubbeltwee kapot

Mogelijke oplossing

 • Stuurboord houden, overzicht houden op het vaarwater

 

Vaarwater: Noordwillemskanaal

Een melding betrof een botsing met een stilliggend baggerponton tijdens een onderlinge wedstrijd.

Schade
Geen lichamelijke schade
Materiele schade 1500 Euro

Mogelijke oplossing

 • Overzicht houden op vaarwaterVaarwater: Noordwillemskanaal

Een melding betrof een botsing van een ongestuurde 4x met een skiff midden op het vaarwater.

Schade
Geen lichamelijke schade
Materiele schade 500 Euro

Mogelijke oplossing

 • Houden van stuurboordwal


Vaarwater: Wilhelmina kanaal

De melding betrof een aanvaring van een 8+ met een binnenschip.

Schade
Lichamelijke schade: hoofdwond
Materiele schade 20.000 Euro

Mogelijke oplossing

 • Overleg met Rijkswaterstaat en KLPD. De melding zal doorgestuurd worden naar RWS. De KNRB bespreekt dit vaarincident met RWS.

 

Vaarwater: Burg. Delenkanaal Oss

Gladde vier overvaren door een uit een sluis komend vrachtschip.

Schade
Geen lichamelijke schade
Materiele schade 1500 Euro

Mogelijke oplossing

 • Overzicht houden op vaarwater. Hou rekening met beroepsvaart.
 • Overleg met RWS/KLPD over het plaatsen van waarschuwingsborden langs het vaarwater. De melding zal doorgestuurd worden naar RWS. De KNRB bespreekt dit vaarincident met RWS.


Vaarwater: Havenkanaal Wageningen

Bijna aanvaring van een 8+ met een binnenschip.

Schade
Geen lichamelijke schade
Geen materiele schade

Mogelijke oplossing

 • De melding wordt doorgestuurd naar RWS. De KNRB bespreekt  dit vaarincident met RWS.