Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

maart 2008

Geacht bestuur,

Graag vraag ik uw aandacht voor de volgende punten:

1. Analyse Vaarincidenten 2007
2. Beleid VWS subsidieverstrekking aan sportverenigingen
3. FISA World Masters Regatta 2008
4. ROEIEN, inside and out
5. Informatiepakket jeugdroeien

1. Analyse Vaarincidenten 2007

Aan:     bestuur
Status:  ter informatie


In september 2007 is een start gemaakt met het project Registratie Vaarincidenten. Om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van vaarincidenten is gevraagd alle vaarincidenten waarbij Veiligheid in het geding is te melden via het Vaarincidentenregistratieformulier op onze site. Ook als er niet direct sprake was van lichamelijk letsel of materiele schade.

 

 

 

Tweemaal per jaar analyseert de KNRB de gemelde incidenten. Begin dit jaar is een eerste analyse gemaakt van de vaarincidenten die zijn gemeld in 2007, en is gekeken naar mogelijke oplossingsrichtingen.

Het merendeel van de meldingen had als oorzaak onvoldoende zicht op het vaarwater en het niet naleven van de vaarregels door onze eigen roeiers.

Een aantal meldingen betrof onzorgvuldigheid van de beroepsvaart. Naar aanleiding van deze gevallen is de KNRB in overleg getreden met het ministerie van Rijkswaterstaat.

Bekijk rapportage [Meldingen 2007]

2. Beleid VWS subsidieverstrekking aan sportverenigingen

Aan:    bestuur
Status: ter informatie

 

 

 

Graag maken wij u attent op de toelichtingsbrief Beleidsprogramma Sport 2007-2011 van de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport mevrouw Bussemaker.

In deze brief geeft zij weer wat de doelstellingen zijn m.b.t. het beleidsprogramma Sport 2007-2011. In deze brief staat ook de richting beschreven die men de komende jaren hanteert m.b.t. het verstrekken van subsidies aan onder andere sportverenigingen.

De complete tekst kunt u downloaden via [Toelichting Beleidsprogramma Sport 2007-2011]

3. FISA World Masters Regatta 2008

Aan    : bestuur/wedstrijdcommissarissen
Status : ter informatie

Het 35e FISA World Masters Regatta 2008 zal dit jaar in Trakai Litouwen gehouden worden. Deadline voor inschrijving is 31 juli 2008.

Op het Bondsbureau is informatie over de wedstrijden en zijn inschrijfformulieren aanwezig.

4. ROEIEN, inside and out

Aan    : bestuur, contactpersonen jeugd
Status : ter informatie

 

 

 

 

 

In 2006 is de KNRB samen met Concept2 en de gemeente Delft een project gestart onder de naam "Roeien leuk voor binnen en buiten". Het project richt zich op middelbare scholieren van 12 tot 18 jaar. De KNRB zet op dit moment het project landelijk uit zodat andere scholen en gemeenten het kunnen toepassen. 

Infosheet ROEIEN inside and out [.pdf] [download]

5. Informatiepakket jeugdroeien

Aan    : contactpersonen jeugd
Status : ter informatie  

 

 

 

 

 

Vorige week is er een informatiepakket gestuurd naar scholen en verenigingen. Dit pakket bevatte informatie over de Nederlandsche School Roei Kampioenschappen (NSRK), jeugdroeikampen, de juniorencompetite en Roeien, inside and out. Mocht u dit pakket ook willen ontvangen, dan kunt u dit per e-mail (info@knrb.nl) of telefonisch (020-6462740) aanvragen via het bondsbureau.

Brief informatiepakket jeugdroeien [.pdf] [download]