Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Stappenplan nieuwe vereniging

Hieronder vindt u een aantal stappen die u kunt ondernemen om een nieuwe roeivereniging op te richten:

Algemeen
Het zaak een groep geÔnteresseerden bij elkaar te brengen, een bestuur te benoemen, geld bijeen te brengen, een ledenadministratie op te zetten en een vloot te vormen. Het schrijven van een breed gedragen operationeel plan kan als basis dienen voor actieplannen. Bij de bond, maar ook bij zusterverenigingen zijn vaak boten te huur en/of te koop. De nieuwe vereniging moet ook een naam kiezen.

Statuten
Om een en ander formeel te regelen moeten statuten en een huishoudelijk reglement voor de vereniging worden opgesteld. Voorbeelden van statuten zijn verkrijgbaar bij de notaris, de KNRB en andere roeiverenigingen De statuten van uw vereniging dient u bij een notaris te deponeren.

Aanmelding
Lidmaatschap bij de bond geschiedt bij goedkeuring door de Algemene Leden Vergadering. Hiervoor stuurt u, tijdig voor de komende ALV, een schriftelijk verzoek naar de bond, vergezeld van de aanbeveling van twee andere verenigingen, een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, de statuten en de kleuren en ontwerpen van vlag, riemen en kleding. Deze documenten en attributen worden eerst door het bestuur van de KNRB beoordeeld, alvorens het verzoek tot aanmelding aan de ALV wordt voorgelegd.

Financiering
De begroting van een roeivereniging kent als voornaamste uitgaven de kosten voor  botenaanschaf/huur, huisvesting, roeiactiviteiten en het secretariaat.

De KNRB heeft een subsidieregelingen voor nieuwe verenigingen. Het aantal verenigingen dat per jaar van deze regeling kan profiteren is beperkt.

  • Compensatie van KNRB-contributie
    Aan nieuwe leden kan het bestuur gedurende de eerste jaren van hun lidmaatschap een subsidie verstrekken ter grootte van: 80% van hun bijdrage gedurende het eerste jaar,
    60% van hun bijdrage gedurende het tweede jaar,
    40% van hun bijdrage gedurende het derde jaar en
    20% van hun bijdrage gedurende het vierde jaar.

Rianne Meester, januari 2009