Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

mei 2008

Geacht bestuur,

Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:

1. Rondgang langs de verenigingen
2. Tweede Algemene Ledenvergadering
3. Aankondiging Nationale Roeidag
4. Adressen van verenigingen
5. Aankondiging Banyoles Masters Regatta
6. Gebruik kleedkamers Bosbaan
7. KNRB zoekt docenten en praktijkbegeleiders

1. Rondgang langs de verenigingen

Bestemd voor: bestuur
Status           : ter informatie

Het bestuur van de KNRB heeft in de periode van 19 tot en met 29 mei jl. zes bijeenkomsten met de leden gehad, op locaties van roeiverenigingen in Leiden, Amsterdam, Zwolle, Utrecht, Dordrecht en Eindhoven. Het onderwerp was de toekomst van het roeien in Nederland en de rol van de KNRB en de verenigingen daarbij.

Aanvullend is overlegd over de financiën, die hiervoor nodig zijn en die afkomstig zijn van NOC*NSF, de sponsors en van de verenigingen van de Bond. De resultaten van deze overleggen worden gebruikt voor het opstellen van de vergadervoorstellen voor de Algemene Ledenvergadering in juni. Het bestuur hoopt en verwacht dat veel verenigingen ook dan aan het debat en aan het nemen van besluiten hun inbreng leveren.

2. Tweede Algemene Ledenvergadering op 23 juni

Bestemd voor: bestuur
Status           : ter informatie

De tweede Algemene Ledenvergadering van de KNRB zal op maandagavond 23 juni van 19.30 tot 22.00 uur in Congrescentrum De Eenhoorn in Amersfoort gehouden worden.

Op deze avond zullen er besluiten genomen gaan worden over de taken die de KNRB de komende jaren gaat uitvoeren, alsmede over de contributie voor de verenigingen aan onze Bond.

3. Aankondiging Nationale Roeidag

Bestemd voor: bestuur
Status           : ter informatie


Op 4 oktober wordt de vijftiende editie van de Nationale Roeidag georganiseerd in het gebouw van onze hoofdsponsor Boekel De Nerée. Dit jaar staat deze dag in het teken van de gezonde roeivereniging.

De diverse workshops die deze dag gehouden zullen worden zijn gericht op het gezond houden en maken van de roeivereniging. Ook is er weer een beurs met allerlei ontwikkelingen op materiaalgebied.

 

4. Adressen van verenigingen

Bestemd voor: bestuur
Status           : ter informatie


In het Evenementennummer zijn de namen en adressen van verenigingen opgenomen, alsmede die van de leden van de besturen etc. Deze gegevens worden zeer veel- en zorgvuldig door met name de medewerkers van het Bondsbureau gebruikt.

 

Het is van groot belang dat de adressen up to date in het Verenigingsbestand van de KNRB zijn opgenomen. Wij vragen de verenigingen hiervoor te zorgen en indien nodig een actuele lijst met namen en adressen op te sturen aan info@knrb.nl  Als de adressen, ook die voor de e-mail, niet goed zijn, komt post verkeerd aan, waardoor er storingen in de communicatie optreden. Dus graag uw bijzondere aandacht voor dit belangrijke punt.

5. Aankonding Banyoles Masters Regatta

 

Bestemd voor: contactpersonen veteranenroeien
Status:            ter informatie

De Banyoles Masters Regatta vindt dit jaar plaats op 19 en 20 juli. Voor deze 14e editie zal de "Veterans' rowers van Club Natació Banyoles een veteranenregatta organiseren.
[lees verder...]

 

6. Gebruik kleedkamers Bosbaan

Bestemd voor: bestuurders
Status           : ter informatie


De organisatie van het Amsterdamse Bos heeft besloten dat de kleedkamers van de Bosbaan vanaf (waarschijnlijk) 9 juni afgesloten zullen worden en dat de deuren alleen geopend kunnen worden middels een pasje.

 

Directe aanleiding hiervoor is dat het reeds verschillende malen is voorgekomen dat in de Bosbaankleedkamers door gebruikers een ravage werd aangericht (rotzooi, etensresten, vernielingen, etc.). De daders waren doorgaans niet te achterhalen en de beheerder mocht de rotzooi opruimen,  de beschadigingen herstellen en de kosten betalen. Daarnaast kwam diefstal uit de kleedkamers ook regelmatig voor.

Na overleg met Okeanos, de ARB en de KNRB heeft de organisatie van het Amsterdamse Bos besloten dat begin juni de kleedkamers van elektronische sloten worden geactiveerd zodat deze alleen met een pasje kunnen worden geopend. Dit geldt alleen voor het gebruik van de Bosbaan als trainingslocatie. Tijdens wedstrijden zullen de kleedkamers gewoon toegankelijk zijn.

Voor meer informatie en voor toegangspassen kunt u contact opnemen met:

  • ARB (Aron Beekman, amsterdam@amsterdamscheroeibond.nl) voor bij de ARB aangesloten verenigingen die gebruik maken van de Bosbaan. De betreffende besturen zijn inmiddels op de hoogte. Roeiers kunnen dus contact opnemen met het bestuur van hun eigen vereniging.
  • bestuur Okeanos (voor leden van Okeanos en voor niet-ARB verenigingen die gebruik willen maken van de Bosbaan: let op: Okeanos zal mogelijk een dagvergoeding per roeier vragen voor het gebruik van faciliteiten zoals ook gebruikelijk is bij andere verenigingen)
  • KNRB (Gwen Bakker, gwen.bakker@knrb.nl) voor equipeleden

Bij nieuwe schades aan de kleedkamers zullen de kosten op de gebruikers worden verhaald. Wij verzoeken u uw leden, met name de roeiers en coaches die op de Bosbaan trainen, te informeren. Tevens doen we een dringend beroep op alle gebruikers om de kleedkamers schoon en onbeschadigd achter te laten, zodat iedereen ook in de toekomst van deze faciliteiten gebruik kan blijven maken.

7. KNRB zoekt docenten en praktijkbegeleiders

Bestemd voor: coaches
Status           : ter informatie


Leren roeien en beter leren roeien is dé kerntaak van de KNRB en haar verenigingen. Om dat goed te doen zijn goed opgeleide instructeurs en coaches noodzakelijk
.

 

De KNRB heeft daarvoor een serie nieuwe opleidingen ontwikkeld. VWS heeft deze opleidingen gecertificeerd. Dat betekent dat het niveau van diploma's (2, 3 of 4) die behaald worden overeenkomt met de niveaus die het gewone onderwijs biedt: niveau 2 en 3 op MBO-niveau, niveau 4 op HBO-niveau.

Het gaat om de opleidingen:

  • Roei-instructeur 2
  • Jeugdinstructeur 2
  • Roeicoach 2
  • Roeicoach 3

Om het komende seizoen aan de behoefte aan opleidingen van verenigingen te kunnen voldoen heeft de KNRB heel hard docenten nodig. [Lees verder voor de vacatures]