Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Convenant RWS Oost en roeiverenigingen

Ter verbetering van de veiligheid van de beroepsschippers en de roeiers zijn tussen Rijkswaterstaat en een aantal de roeiverenigingen in het Oosten van Nederland afspraken gemaakt en vastgelegd in het convenant "Veilig varen".

De afspraken hebben hoofdzakelijk betrekking op het bewust worden bij de roeiers van de risico’s die met name het gezamenlijk gebruik van de vaarwegen met de beroeps- en recreatievaart met zich meebrengt.

Het betreft de volgende wateren:
 Geldersche IJssel
 Neder-Rijn
 Lek
 Twentekanalen
 Zwartewater
 Zwolle-IJsselkanaal
 Meppelerdiep

Convenant RWS en roeiverenigingen [.pdf] [download]