Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

juli 2008

Geacht bestuur,

Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:

1. KNRB wisselprijs 2008
2. KNRB opleidingen dit najaar van start
3. Aankondiging nieuwe huurkoopboot
4. Werkgroep Visie
5. De NCRV zoekt singles  

1. KNRB wisselprijs 2008

Bestemd voor: verenigingen/bestuur
Status           : ter informatie

Tijdens de Roeidag op 4 oktober a.s. wordt de KNRB wisselprijs toegekend aan een persoon, groep personen, instelling of organisatie die in 2007/2008 op bijzondere wijze heeft bijgedragen aan de roeisport, of een prestatie heeft geleverd die bijzondere waardering of aanmoediging verdient.

Nominatie
U kunt bepalen wie kanshebber is om deze prijs in ontvangst te nemen door een persoon, groep personen, instelling of organisatie te nomineren voor deze prijs.

Geef aan wie volgens u in aanmerking komt voor de KNRB wisselprijs 2008 en wat uw motivatie is.

De uiteindelijke winnaar wordt gekozen door de genomineerden van 2007.

Nominaties kunnen uitgebracht worden in de volgende categorieŽn:

  • Wedstrijdroeien
  • Bijzondere initiatieven
  • Verenigingen
  • Organisatie en Bestuur
  • Breedtesport

Stuur uw nominatie uiterlijk 22 september 2008 naar Kirsten Zwitser.

2. KNRB opleidingen dit najaar van start

Bestemd voor: coaches/verenigingen
Status           : ter informatie


In de loop van oktober starten er nieuwe opleidingen voor coaches en instructeurs. Uitgangspunt is om in ieder district voldoende opleidingen voor coaches en instructeurs aan te bieden om aan de grote behoefte voor opgeleid kader te kunnen voldoen.

De volgende opleidingen zijn gereed:

 

 

 

Opleiding

Bestemd voor:

RI-2

beginnende instructeurs die instructie willen geven aan volwassen roeiers

JI-2

beginnende instructeurs die instructie willen geven aan jeugd en junioren

RIAR-2

beginnende instructeurs die instructie willen geven aan roeiers met een beperking

RC-2

beginnende roeicoaches die (beginnende) wedstrijdploegen willen trainen en coachen

RI-3

RI-2 opgeleide instructeurs met minimaal 1 jaar instructie-ervaring. De RI-3 zal voorjaar 2009 van start gaan.

RC-3

RC-2 coaches met minimaal 1 jaar coachervaring in het coachen van wedstrijdploegen

RC-4

RC-3/CCA opgeleide coaches met minimaal 2 jaar coachervaring in het coachen van wedstrijdploegen op nationaal niveau

Inschrijven
Alle geplande KNRB opleidingen worden in augustus/september ook gepubliceerd op www.knrb.nl/opleidingen

Doorontwikkeling KNRB opleidingshuis
Het KNRB opleidingshuis heeft de afgelopen jaren vaste contouren gekregen en er is ervaring opgedaan met de vernieuwde KNRB opleidingen. Het KNRB opleidingshuis is ontwikkeld met de gedachte dat voor zowel instructeurs als coaches een opleidingslijn aanwezig moet zijn. 

Een van de ontwikkelingen is de splitsing van de opleiding RCI-2 in de opleidingen Roei Instructeur-2 en Roei Coach-2. tijdens de pilots van RCI-2 is gebleken dat het opleiden van roei instructeurs een andere opleiding vraagt dan het opleiden van roeicoaches die wedstrijdroeiers zo snel mogelijk 2 km willen laten varen.

RIAR-3 zal dit najaar ontwikkeld worden en richt zich op het opleiden van instructeurs die geheel zelfstandig instructie kunnen geven aan roeiers met een beperking. Deze instructeurs kunnen binnen de vereniging aanbevelingen doen over inrichting van materiaal en accommodatie voor deze groep roeiers.

De RI-4 opleiding is nog niet in het Opleidingshuis opgenomen. Er wordt binnen de Commissie opleidingen nagedacht over de mogelijke invulling van deze opleiding.

Gastheerschap
Iedere vereniging kan zich aanmelden om gastheer te worden voor een KNRB-opleiding  op niveau 2 en 3.

Voordeel van het Gastheerschap is, dat de opleiding in eigen huis gegeven kan worden. Dit scheelt veel reistijd voor de eigen leden. De drempel om aan de opleiding te beginnen zal hierdoor lager worden. Een tweede voordeel is dat verenigingen met de docent afspraken kunnen maken over dag en tijdstip waarop de opleiding gegeven wordt.

Voorwaarden gastheerschap
In algemene zin moet de ontvangende vereniging het mogelijk maken om de opleiding te hosten op hun locatie. Denk hierbij aan:

Voldoende instructieruimte voor het aantal cursisten;

  • Mogelijkheid om video/dvd af te spelen;
  • Mogelijkheid om koffie/thee/frisdrank aan cursisten te verkopen;
  • Beschikbaar stellen van boten voor praktijkonderwijs en afstellen.

Docenten
Op de laatste oproep voor docenten zijn veel positieve reacties binnen gekomen. De KNRB blijft echter op zoek naar docenten en praktijkbegeleiders voor alle KNRB opleidingen. Mocht u interesse hebben of informatie willen over een KNRB opleiding, of over een rol als opleider voor een van deze opleidingen, dan kunt u contact opnemen met Anton Koteris, CoŲrdinator Breedtesport & Opleidingen KNRB, opleidingen@knrb.nl.


3. Aankondiging nieuwe huurkoopboot

Bestemd voor: verenigingen
Status           : ter informatie

Via deze weg wordt u uitgenodigd aan te geven of u voor een boot met huurkoopregeling in aanmerking wilt komen. De Commissie Jeugd- en Toerboten zal de aanvragen beoordelen en neemt vervolgens de beslissing wie voor een boot in aanmerking komt. 

Per 1 september 2008 is beschikbaar voor de huurkoopregeling:

1 nieuwe K-wherry (Casarca)
U kunt een aanvraag indienen bij de Jeugd- en Toerbotencommissie tot 25 augustus 2008 aan:

Pieter Kwantes (p.kwantes@hetnet.nl)
CC: Rob Datema (rob.datema@xs4all.nl)
       Linda Versluijs (linda.versluijs@knrb.nl)
       Marit Klaassen (marit.klaassen@knrb.nl)

De vereniging die in aanmerking komt voor een van deze boten sluit een huurkoopovereenkomst met de KNRB af. De toerboten dienen door de vereniging beschikbaar gesteld te worden voor toertochten, die jaarlijks door de toercommissie worden georganiseerd.
De voorwaarden kunt u nalezen via [KNRB reglementen]


4. Werkgroep Visie

Bestemd voor: verenigingen/bestuur
Status           : ter informatie

Zoals afgesproken in  de ALV van 23 juni 2008 is een Werkgroep Visie geformuleerd die met het bestuur van de KNRB de hoofdlijnen van de gepresenteerde Visie gaat uitwerken in een meerjarenplan 2009-2012.

Daarbij wordt in aanpak en prioriteitsstelling onder meer rekening gehouden  met het verkrijgen van draagvlak, de financiŽle beperkingen, en de actuele ontwikkelingen in de sport waar de KNRB op in moet spelen. Bij de samenstelling van de werkgroep is zowel gezocht naar een afspiegeling van de verenigingen binnen de KNRB, als competenties die voor een dergelijke opdracht noodzakelijk zijn.

Dat heeft geleid tot de deelnemers vanuit de verenigingen:
* Kees Linse- Corn. Tromp
* Lex Winter- Spaarne
* Dick van de Velde- De Geeuw
* Mareille Konijn- DDS
* Els Houwink- De Dragt
* Theo van de Broek- Daventria
* Theo van der Putten- Beatrix
* Constantijn van Rietschoten- De Maas
* Thecla Teunis- Orca
* Bram Lokker- NSRF
* Rogier Schellaars- KNSRB
* Sander van de Marck- KNSRB
* Kees van Hengels- Aross

Vanuit het bestuur van de KNRB trekken: Ineke Donkervoort,Matthijs Beke en Marco Kouwenhoven het proces.

De werkgroep start haar werkzaamheden op 16 augustus en zal deze voor uiterlijk 1 oktober afronden. Dat laatste mede vanwege termijnen waarop subsidies moeten worden aangevraagd.

 

 

 

5. De NCRV zoekt singles

Bestemd voor: verenigingen
Status           : ter informatie

De NCRV brengt dit najaar de serie De 100: Singles op Nederland 1. Hierin volgt Caroline Tensen honderd singles tijdens hun zoektocht naar de ware liefde.

Specifiek is de NCRV nog op zoek naar sporters!

Meer informatie voor belangstellende is te vinden op de site van de NCRV.  


Met vriendelijke groet,

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ROEIBOND