Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

augustus 2008

Geacht bestuur,

Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:

1. Verhoging contributie 2009
2. Communicatie naar verenigingsbestuur via email
3. 4 oktober 2008: Nationale roeidag
4. KNRB zoekt scullriggers
5. Ambitieze junioren gezocht
6. Inrichting van verkeersregeling rondom roeiwedstrijden
7. € 160.000.- voor Haagse roeivereniging Pelargos
8. Verhuren van C4x boten om roeisport een impuls te geven
9. 25 november 2008: Ontmoetingsdag sport en bewegen

1. Verhoging contributie 2009

Bestemd voor: bestuur/penningmeester
Status           : ter informatie

De Algemene Ledenvergadering van juni jl. heeft besloten de KNRB-contributie voor het jaar 2009 met € 4 te verhogen. De inflatiecorrectie 2009 (CBS) is op 2% gesteld.  In de praktijk betekent dit dat de contributie voor 2009 als volgt zal zijn:

• De contributie voor senioren: € 28,02 (2008: € 23,55) 
• De contributie voor junioren: € 14,05 (2008: € 11,81)

Beide bijdrage zijn exclusief bijdrage NSF en Bosbaanverbreding (€ 2 voor alleen senioren).

 2. Communicatie naar verenigingsbestuur via email

Bestemd voor: bestuur
Status           : ter informatie

Zoals het bestuur van de KNRB tijdens de tweede ALV van dit jaar heeft laten weten, zal de communicatie van het bestuur en het bondsbureau van de KNRB naar de verenigingen voor het grootste gedeelte via de e-mail gaan verlopen. De e-mails zullen, naar gelang het onderwerp van het bericht, gemaild worden naar de diverse bestuursleden binnen de vereniging.

Om de juiste e-mailadressen van de (nieuwe) bestuursleden te verkrijgen, zullen wij begin november een mail sturen naar alle verenigingen waarin wij om deze informatie verzoeken. Deze informatie zal tevens in het Evenementennummer 2009 geplaatst worden (indien hier geen bezwaar tegen is uiteraard). Deze mailing zal worden verstuurd naar de emailadressen van de voorzitters en, indien niet bij ons bekend, naar het algemene emailadres van de vereniging. Indien u de email op een ander emailadres wenst te ontvangen, dan horen wij dit graag van u.

3. 4 oktober 2008: Nationale Roeidag

Bestemd voor: bestuur
Status           : ter informatie

De Nationale Roeidag van 2008 heeft als thema ‘De gezonde vereniging.’ Tijdens deze dag zullen verschillende sprekers u in diverse workshops handvaten aanreiken voor het behoud van (tevreden) leden binnen uw vereniging. Daarnaast is de Nationale Roeidag bij uitstek geschikt om van gedachten te wisselen met het KNRB-bestuur en collega-bestuurders.

U ontvangt de uitnodiging en het programma begin september per email op het mailadres van de voorzitter; mochten wij deze niet hebben dan mailen wij naar het emailadres van de vereniging. Wilt u de informatie op een ander emailadres ontvangen, laat ons dit dan weten via info@knrb.nl.


4. KNRB zoekt scullriggers

Bestemd voor: materiaalcommissarissen/ verenigingen
Status           : ter informatie

De KNRB is op zoek naar een aantal sculriggers van haar Filippi-boten. Graag willen wij alle materiaalcommisarissen vragen of zij in hun loods willen kijken of er nog onbekende riggers liggen die daar bij toeval terecht zijn gekomen.

We zijn op zoek naar de volgende riggers:
1) De SB 1 ( boeg)scullrigger van Filippi-vier nr F31 CA 554
2) Alle SB scullriggers van Filippi-vier nr F31 EA 52A
3) Alle scullriggers van Filippi-vier nr F11 CA 525

Mochten een of meerdere van deze riggers bij toeval in uw loods terecht zijn gekomen, dan horen wij dit graag. U kunt hiervoor contact opnemen met Jan Klerks, jan.klerks@knrb.nl

Alvast hartelijk dank.
5. Ambitieuze junioren gezocht

Bestemd voor: junioren
Status           : ter behandeling

Het nieuwe roeiseizoen is begonnen. Rob Robbers en Diederik de Boorder willen graag weten welke junioren voldoende ambitie hebben om, naast hun schoolwerk, het aankomende jaar het maximale uit het roeien te halen.

Lees verder bij [Ambitieuze junioren gezocht]
6. Inrichting van verkeersregeling rondom roeiwedstrijden

Bestemd voor: bestuur/verenigen 
Status           : ter behandeling

Voor, tijdens en na deze wedstrijden moeten de verschillende watergebruikers op een goede en veilige manier met elkaar omgaan. Door de ARB wordt in overleg met de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam bekeken hoe in het jaar 2009 de kwaliteit van de wedstrijden verbeterd kan worden. Het bestuur van de KNRB wil graag van de wedstrijdgevende organisaties/verenigingen weten hoe zij de verkeersregeling rondom roeiwedstrijden inrichten.

In Nederland worden veel wedstrijden verroeid op water dat ook door andere botenbezitters wordt gebruikt. Dit geldt voor de Head en de Heineken op De Amstel, voor de Spaarne Lenterace in Haarlem, de Winterwedstrijden in Delft, de Tromp Boat Races in Hilversum, de Twentsche Winterwedstrijden in Hengelo enzovoort.

Voor, tijdens en na deze wedstrijden moeten de verschillende watergebruikers op een goede en veilige manier met elkaar omgaan. De organiserende roeivereniging krijgt van de overheid een vergunning om onder voorwaarden van het water gebruik te maken. Veelal wordt het water tijdens de roeiwedstrijden voor het overige scheepvaartverkeer gestremd, met scheepvaartpauzes voor de beroeps- en pleziervaart. Het is van belang dat het vaarverbod tijdens de perioden van stremming gehandhaafd wordt. Dit blijkt in de praktijk vaak moeilijk te zijn, omdat de handhavende instanties weinig mankracht hebben om goed te handhaven.

Door de ARB wordt in overleg met de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam bekeken hoe in het jaar 2009 de kwaliteit van de wedstrijden op De Amstel en de veiligheid van de roeiers zo goed mogelijk kunnen waarborgen. Maar het is niet alleen een Amsterdams probleem, zoals uit de opsomming van wedstrijden aan het begin van dit bericht blijkt.

Het bestuur van de KNRB wil graag van de wedstrijdgevende organisaties/verenigingen hoe zij de verkeersregeling rondom roeiwedstrijden inrichten.

Graag willen wij per wedstrijd in kaart hebben:
• Op welke wijze wedstrijdgevende organisaties/verenigingen met het aanvragen van een vergunning, het inplannen van scheepvaartpauzes en het handhaven van het vaarverbod tijdens de wedstrijden omgaan.
• Hoe de overheidsorganisaties dit vormgeven.
• Om welke waterbeheerders gaat het.

Als wij een beeld hebben van de actuele situatie en (mogelijke) problemen, kunnen we bekijken of en op welke wijze wij de waterbeheerders benaderen. En kunnen wij binnen de roeiwereld gezamenlijk nieuwe oplossingen verzinnen.

Uw beschrijving van de verkeersregeling rondom uw wedstrijden kunt u mailen aan: rianne.meester@knrb.nl

Rianne Meester-Broertjes
secretaris KNRB7. € 160.000.- voor Haagse roeivereniging Pelargos

Bestemd voor: verenigingen
Status           : ter informatie

De Haagse roeivereniging Pelargos heeft gisteren 160.000 euro EU-geld toegezegd gekregen voor het bouwen van een nieuwe botenloods en een stel aanmeervlotten.
 
Het geld komt uit een subsidiepotje waarmee de Europese Unie de economie in grote steden wil stimuleren. De gemeente Den Haag, die als taak heeft het Europese extraatje te verdelen, denkt dat de financiële injectie in de roeiclub een impuls zal  geven aan het ontplooien van toeristische activiteiten in de Laakhaven.
8. Mogelijkheid tot huren van nieuwe C4x boten 

Bestemd voor: verenigingen/ bestuur
Status           : ter informatie

Concept 2 Benelux heeft een botentrailer met daarop 6 stuks C4x+ boten inclusief riggers en riemen aangeschaft. Het doel hiervan is om verenigingen met een tekort aan boten de kans te geven instructie-, kennismakings- en ledenwervingsacties uit te voeren.

Voor bij de KNRB aangesloten verenigingen is de huurprijs in 2008 voor de eerste twee dagen E 295,-, iedere volgende dag E 100,-      De kosten voor transport zijn voor tekening van de huurder.

Heeft u interesse of vragen, dan kunt u dit kenbaar maken via info@concept2.nl

9. 25 november 2008: Ontmoetingsdag sport en bewegen

Bestemd voor: verenigingen/bestuur
status           : ter informatie

Tijdens de ontmoetingsdag gaan mensen die werkzaam zijn in de sectoren sport & bewegen, onderwijs, welzijn en zorg zich bezig houden met het thema ‘Het bereiken van inactieve doelgroepen’

De focus komt te liggen op het vinden, werven, binden en behouden van vooral
doelgroepen in onze samenleving, die moeilijk bereikbaar zijn en waar uit onderzoek
gebleken is dat zij semi- of inactief zijn.

• Jeugd (12-18 jaar)
• Ouderen (vanaf 65 jaar)
• Chronisch zieken
• Mensen met een lage sociaal-economische status (LSES)

Voor meer informatie kan gemaild worden naar Lily Oude Stegge

 

Met vriendelijke groet,

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ROEIBOND