Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Jaarprogramma Talenten 2008

Op deze pagina vindt u de plannen voor de talentontwikkeling 2008.


WK onder 23 jaar, Brandenburg (Duitsland), 16-20 juli
WK niet-olympische nummers, Ottensheim (Oostenrijk), 22-27 juli
EK, Marathon (Griekenland), 18-21 september
FISU WK, Belgrado (ServiŰ), 4-7 september

Namenlijst Talentgroepen

WK onder de 23 jaar, Brandenburg (Duitsland), 16-20 juli 2008


Op basis van resultaten in het voorgaande seizoen zijn in het najaar van 2007 enkele trainingsgroepen geformeerd die geregeld in de weekenden samen trainden en/of waarbij de betrokken roei(st)ers door de Bondscoach Talentontwikkeling zijn bezocht op zijn of haar vereniging.

Op basis van de resultaten van wedstrijden in het najaar (met name de Hel van het Noorden ende NK Indoor) zijn deze groepen herzien en zijn centrale trainingsafspraken gemaakt. In sommige gevallen is hierbij een onderscheid gemaakt tussen ge´dentificeerde atleten en potentieel ge´dentificeerde atleten talenten. Laatst genoemde groep bestaat uit roeiers die indruk hebben gemaakt op de NKIR, maar nog geringe roeiervaring hebben. Zij zullen incidenteel worden uitgenodigd voor de centrale trainingsweekenden en blijven verder in hun eigen verenigingsploeg trainen.

Op 29 februari en 1 maart (optioneel welke van de twee dagen) zal op het Olympisch Trainings Centrum (OTC) een ergometertest over 2000m worden gehouden, die voor iedereen die naar het WK onder de 23 jaar wil worden uitgezonden, verplicht is. Op de Boekel de NerÚe Randstad Regatta / NK kleine nummers (19 en 20 april) start iedereen bij voorkeur in een klein nummer (1x of 2-) in het SA-veld. Op de andere dag kan men een eigen nummer kiezen (bijvoorbeeld in een verenigingsvier of in een door de Bondscoach Talentontwikkeling aangestuurde vier). Voor de potentieel ge´dentificeerde talenten geldt de aanbeveling van starten in een klein nummer op de BdN Randstad Regatta / NK kleine nummers niet per sÚ en zal per geval bekeken worden wat voor de desbetreffende roeier de beste optie is.

Op grond van de resultaten van de BdN Randstad Regatta / NK kleine nummers zal met een groep worden deelgenomen aan de internationale Wedau Regatta in Duisburg (16 - 18 mei). De periode na Duisburg kan vervolgens gebruikt worden voor een definitieve selectie. Kwalificatie voor de WK onder 23 jaar kan dan op de KHB / NK grote nummers (7 en 8 juni) afgedwongen worden. Mochten er na de Bd NerÚe Randstad Regatta / NK kleine nummer nog potentieel ge´dentificeerde talenten in de voorlopige selectie zitten, die op dat moment nog in verenigingsploegen zitten, dan zal de definitieve selectie pas na de KHBNK grote nummers plaatsvinden. Op de KHB / NK grote nummers kan de ploeg dan wel voorlopig aangewezen worden voor de WK onder de 23 jaar. Is de samenstelling van de ploeg na de selectie gewijzigd, dan kan definitieve kwalificatie op de Hollandia Roeiwedstrijden (21 en 22 juni) worden afgedwongen.

Vanuit de Bondscoach Talentontwikkeling zijn reeds prioriteitsboten aangewezen. Dit zijn: M2x, M8+, LM4- en W4-. Bij de lichte vrouwen wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat er geen voldoende niveau is om een snelle boot te maken. Er wordt echter wÚl aandacht aan deze groep gegeven en de mogelijkheid wordt open gehouden om in een later stadium alsnog een LW2x of LW1x te formeren. Bij voldoende niveau kunnen bij bovengenoemde trajecten in een later stadium nog boottypes bijkomen.

Mocht een talent/atleet ervoor kiezen in een andere dan de gewezen prioriteitsnummers te gaan roeien, dan dient hij/ zij dat aan de bondscoach voor te leggen. Dit moet in een vroegtijdig stadium met de Bondscoach Talentontwikkeling worden opgenomen, zodat daar individuele afspraken over kunnen worden gemaakt. Bij diens goedkeuring kan (op eventueel eigen kosten, te bepalen na de BdN Randstad Regatta) in Duisburg worden gestart. Daar moet duidelijk worden aangetoond dat men finalewaardig is op de WK onder de 23 jaar. Dit ter beoordeling van de Bondscoach Talentontwikkeling en de topsportco÷rdinator. Is dit het geval dan krijgt de ploeg een gesteund vervolgtraject en zal men zich op de KHB / NK grote nummers moeten kwalificeren voor de WK onder de 23 jaar. Zo niet, dan kan er op datmoment nog besloten worden om aan een ander traject mee te gaan doen. Zonder steun is er sprake van een alternatieve route en zal contact moeten worden opgenomen met de topsportco÷rdinator. De algemene tekst over de alternatieve route is dan van toepassing. Men zal dan op de KHB / NK grote nummers ruim voor andere Nederlandse ploegen moeten eindigen en qua snelheid moeten aantonen medaillekandidaat te zijn voor de WK onder de 23 jaar.


WK niet-olympische nummers, Ottensheim (Oostenrijk), 22-27 juli

Vanuit het talentontwikkelingsoogpunt van de KNRB zal de WK voor niet-olympische nummers voor slechts een beperkt aantal boten gebruikt worden.

Alleen met de lichte mannen is er in het najaar begonnen met een trainingsgroep. Pas in een later stadium zal worden besloten of er ook andere boten worden gemaakt. Deze boten zullen dan in eerste instantie vanuit de olympische selecties (afvallers van selecties of jonge, getalenteerde atleten bij niet-behaalde olympische kwalificaties) gemaakt worden.

Het traject voor de lichte mannen acht loopt voor een groot deel gelijk aan dat van de lichte mannen onder de 23 jaar. Het doel hiervan is om een lichte mannen acht te formeren die op de WK medaillekandidaat is. Op basis van de resultaten van wedstrijden in het najaar (met name de Hel van het Noorden en de NK Indoor) zijn deze groepen herzien en zijn centrale trainingsafspraken gemaakt. Op 29 februari en 1 maart (optioneel welke van de twee dagen zal op het Olympisch Trainings Centrum (OTC) een ergometertest over 2000m worden gehouden, die voor iedereen die naar de WK wil uitgezonden worden, verplicht is. Op basis van deze test kan de samenstelling van de groep wederom worden herzien. Ook is hetmogelijk dat er in deze periode afvallers uit de olympische groep instromen. Op de BdN Randstad Regatta / NK kleine nummers (19 en 20 april) start iedereen in een klein nummer (1x of 2-) in het SA-veld. Op de andere dag worden de roeiers uit de groep door de Bondscoach Talentontwikkeling in vier-zonders (LSA4-) ingedeeld. Op grond van de resultaten van de BdN Randstad Regatta / NK kleine nummers zal met een groep worden deelgenomen aan de internationale Wedau Regatta in Duisburg (16 - 18 mei). De periode na Duisburg kan vervolgens gebruikt worden voor een definitieve selectie. Kwalificatie voor de WK kan dan op de KHB / NK grote nummers (7 en 8 juni) afgedwongen worden. Ook wordt de mogelijkheid open gehouden om met dezegroep aan een World Cup deel te nemen.

Kleine boten die in aanmerking willen komen voor een uitzending naar de WK dienen tijdig contact op te nemen met de Bondscoach Talentontwikkeling. Op de BdN Randstad Regatta /NK kleine nummers kan een uitzending worden verdiend naar de Wedau Regatta in Duisburgen/of een World Cup. Op de KHB / NK grote nummers kan men voorlopig aangewezen worden voor de WK. Definitieve kwalificatie hangt nog af van roeiers die zich later op het olympisch kwalificatietoernooi niet weten te kwalificeren voor de Olympische Spelen en een uitzending ambiŰren naar de WK. In dat geval kan de topsportco÷rdinator beslissen tot een time-trial, seat-race of het aanwijzen van een bepaalde atleet/ploeg voor de WK.

EK, Marathon (Griekenland), 18-21 september

Voor de EK zal vanuit de KNRB in eerste instantie geen ploegen worden geformeerd. Het is echter mogelijk dat gedurende het seizoen alsnog een traject voor een bepaalde ploeg wordt opgestart. Wil men in aanmerking voor deze ploeg komen is deelname aan de ergometertest van 29 februari of 1 maart verplicht. Ook is het mogelijk dat ploegen die op het Olympisch Kwalificatie Toernooi kwalificatie zijn misgelopen, naar dit toernooi worden uitgezonden.

FISU WK, Belgrado (ServiŰ), 4-7 september

Vanuit de KNRB zullen na de KHB / NK grote nummers ploegen worden geformeerd voor de de FISU WK. Voor de zware mannen een 8+ en voor de lichte mannen en zware vrouwen een 4-. Voorwaarde voor deelname aan de selectie, is dat men heeft deelgenomen aan de ergometertest van 29 februari en 1 maart op het OTC. De wedstrijden voorafgaand aan de KHB / NK grote nummers kan men in verenigingsploegen (o.a. Challenge Cup) starten. Bij de zware mannen en vrouwen zal bij voldoende interesse in een eerder stadium al samen getraind worden met wie beschikbaar is. Een groot aantal lichte roeiers is reeds opgenomen in het LM8+-project voor de WK en daarnaast zal geen extra groep worden opgestart.

Nadat de selectie rond is zal met de definitieve ploegen worden deelgenomen aan de Hollandia Roeiwedstrijden (21 en 22 juni) en de NSRF Slotwedstrijden, waar kwalificatie voor de FISU WK kan worden afgedwongen. Bij voldoende niveau is het mogelijk dat er ook kleine boottypes naar de FISU WK worden uitgezonden. Hier ligt echter niet de prioriteit en zal slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk zijn.


Koen van Nol (Topsportco÷rdinator)
Coen Eggenkamp (Bondscoach Talentontwikkeling)

Namenlijst Talentgroepen

In navolging op het Jaarplan Talenten de namen van de atleten in de genoemde trainingsgroepen.
Deze groepen zullen na de ergometertest van 29 februari en 1 maart heroverwogen worden.

Zware mannen onder 23 jaar
Erik van Dijk (Argo)
Harmen Eefting (Njord)
Kaj Hendriks (Triton)
Ruben Knab (Nereus)
Teun Kraaij (Euros)
Arjan Kuipers (Theta)
Boris Lefeber (Okeanos)
Philip van der Linde (Nereus)
Jelte van Oostveen (Laga)
Frank van der Ploeg (Nereus)
Koen Pouwels (Gyas)
Marien Ruppert (Laga)
Willem Sprokholt (Okeanos)
Bob van Velsen (Nereus)
Mechiel Versluis (Okeanos)
Govert Viergever (Nereus)
Bauke Vogelzang Kuipers (Proteus)
Robert Wijers (Nereus)
Timmo van Wittmarschen (Nereus)
Projectcoaches: Stynke Docter, Huite Jan Hak, Nico Mensing van Charante

Lichte mannen boven 23 jaar
Dennis Beemsterboer (Gyas)
Pieter Bottema (Orca)
Rutger Bruil (Orca)
Diederik van den Bouwhuijsen (Vidar)
Reinoud de Groot (Triton)
Thomas Marinissen (Proteus)
Dion van Schie (Asopos)
Jolmer van der Sluis (Argo)
Maarten Tromp (Skoll)
Onder 23 jaar:
Abel Gobel (Nereus)
Gerard Harenberg (Skadi)
Dennis Kuijk (Laga)
Vincent Muda (RIC/Skoll)
Tycho Muda (RIC/Skoll)
Joris Pijs (Gyas)
Projectcoaches: Lydia den Hollander, Jeroen Spaans, Jeroen de Zwart

Zware dames onder 23 jaar
Myrthe van Dijk (Nereus)
Wianka van Dorp (Skadi)
Olivia van Rooijen (Nereus)
Swana van Schaardenburg (Nereus)
Charlotte Slabbers (Tromp)
Kirsten Wielaard (Nereus)
Projectcoaches: Bert Cocu, Martijn Witteveen

Coen Eggenkamp
Bondscoach Talentontwikkeling