Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Vervoer skiff op dak personenauto

Vervoer in Nederland

Voor vervoer van lange ondeelbare lading op het dak van een personenauto geldt een aantal regels. Van belang voor het vervoer van een skiff is onder andere dat:

 • lading mag niet meer dan 3,50 meter voor het stuurwiel uitsteken
 • lading mag niet meer dan 5 meter achter de achteras uitsteken
 • lading die aan de achterkant meer dan 1 meter uitsteekt moet voorzien zijn van een wettelijk voorgeschreven markering
 • lading die aan de voorkant überhaupt voor de auto uitsteekt moet voorzien zijn van een wettelijk voorgeschreven markering

Het probleem is dat de wettelijk voorgeschreven markering overdag een groot (42 x 42 cm) vierkant rood-wit gestreept reflecterend bord moet zijn dat bovendien maximaal 1,70 boven de weg mag uitsteken. In de praktijk is dit lastig uitvoerbaar omdat het bord te groot en te zwaar is en bovendien kom je als snel boven de 1,70 uit als je bedenkt dat een standaard auto als snel 1,50 hoog is. In het donker is de markering achter een rood licht, dit levert in de praktijk minder problemen op.

Als je niet aan bovenstaande regels kan voldoen dan is het verboden een skiff op het dak van een personenauto te vervoeren.

De soep wordt echter niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend. Er is op 17 maart 2008 een uitspraak kantonrechter te Utrecht gedaan waarin een boete werd kwijtgescholden.

De situatie was als volgt. Een roeister vervoerde haar skiff zonder de verplichte markering maar met een rood vaantje aan de achterkant. Zij kreeg daarvoor een boete van € 75 opgelegd en zij liet de zaak voorkomen bij de rechter. De rechter oordeelde dat de boete op zichzelf terecht was maar in dit geval vond hij dat de betrokkene veel moeite heeft gedaan om een goede regeling voor het vervoer te vinden, hetgeen gezien de ingewikkelde regeling niet eenvoudig was. Daarom is de boete verlaagd tot nul.

Uitspraak rechter [.pdf] [download] 

Conclusie
Het is lastig om aan de regels te voldoen als je overdag een skiff op het dak van je auto wilt vervoeren. Als je op eigen risico toch besluit om dit te doen dan kun je overwegen om de uitspraak uit te printen, misschien helpt dit in de discussie als je wordt aangehouden.

Voor de volledigheid hieronder de betreffende regels:

Art 5.18.13 van het Voertuigreglement

 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 5.18.12 mag bij het vervoer van in de lengte ondeelbare lading:

  a.   de lengte van een voertuig of samenstel van voertuigen met inbegrip van de lading meer bedragen dan ingevolge artikel 5.18.12 is toegestaan waarbij:

  1°.     de lading niet meer dan 5,00 m achter de achterste as van het voertuig mag uitsteken;

  2°.     de lading niet meer dan 3,50 m voor het hart van het stuurwiel van het voertuig mag uitsteken;

  3°.     [……………..];

  4°.     de lading die voor of meer dan 1,00 m achter het voertuig uitsteekt, aan de voorzijde dan wel de achterzijde moet zijn voorzien van een markering die voldoet aan de door Onze Minister vastgestelde eisen;

De eisen aan de markering staan in de Regeling permanente eisen, art. 4.6 en 4.7:

 1. de markering is een bord van tenminste 42x42 cm voorzien van schuine rode en witte retroflecterende strepen van 7-10 cm breed en bij nacht een rood licht.
 2. het bord moet in een verticaal vlak loodrecht op de lengte-as van het voertuig worden aangebracht, waarbij de afstand van het wegdek tot de onderzijde van het bord niet minder dan 0,35 m en tot de bovenzijde niet meer dan 1,70 bedraagt.
 3. het rode licht moet worden aangebracht aan de achterzijde van de uitstekende lading.

Vervoer in het buitenland

Per land kunnen andere regels gelden. Een algemene regel voor Europa is dat lading voor de auto niet mag uitsteken en achter niet meer dan 1 m. Per land kunnen hier uitzonderingen op gemaakt worden, zoals in ons land voor in lengte ondeelbare ladingen.

Van Duitsland is bekend dat niet met een skiff op het dak mag worden gereden. Voor andere landen kunnen de regels bij de ANWB nagevraagd worden.