Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

oktober 2008

Geacht bestuur,

Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:

1. Opgave ledenaantallen 2008
2. 3e GRB Coachcongres
3. Boten te koop
4. Witte vlekkenplan: nieuwe roeiverengingen in Nederland
5. Binnenbakken
6. Individuele ledenregistratie
7. Bijeenkomsten in de districten over het Meerjarenplan 2009-2012
8. Schoolroeien voor speciaal onderwijs
9. Evenementennummer 2009
10. Wijziging datum NK Indoorroeien 2008
11. Nieuw klassement in plaats van de Challenge Cup
12. Examen plaatsvervangend kamprechter
13. Voorstel voor aanpassing van maatvoering C-vieren
14. Aanmelding wedstrijden 2009

1. Opgave ledenaantallen 2008

Elk jaar moeten de aangesloten leden van de KNRB voor 1 december a.s. hun ledenaantallen doorgeven met peildatum 1 november a.s.

Wij verzoeken u onderstaande opgaveformulier na ondertekening terug te sturen naar het bondsbureau. Deze ledenaantallen zijn van belang voor:

  • contributienota
  • ledencontrole
  • stemmenaantal Algemene Leden Vergadering
  • Opgave aan NOC*NSF

Opgave formulier ledenaantallen [.doc] [download]

2. 3e GRB Coachcongres


Zaterdag 23 november, de dag vůůr de Hel van het Noorden vindt het nationaal coachcongres plaats. Het congres wordt georganiseerd door de Groninger Roeibond en het Groninger Universitair centrum voor sport, beweging en gezondheid. Het congres vindt plaats op het Universitair Medisch Centrum Groningen.
Vragen als: wat is een goede techniek, wat is de rol van groepsprocessen op topprestaties, hoe voorkom je overtraindheid worden door specialisten besproken. Titus Weyschede, bondscoach van de mannen acht in Beijing zal een workshop verzorgen.

Van roeien wordt je moe en waarschijnlijk heeft dit effect op de coŲrdinatie en dus de techniek. Het is interessant om te weten wat voor effecten dit heeft op de prestatie, zowel wat betreft de efficiŽntie van het roeien als wat betreft het kunnen leveren van energie. Ben je een boat mover of een anker? Een krachtmens of juist iemand met een sublieme techniek? En wat houdt dat eigenlijk in, een goede techniek? Onderwerpen die Mathijs Hofmijster uitgebreid zal behandelen tijdens het derde Groninger Roeicoach Congres in het UMCG in Groningen op 22 november, de zaterdag voor de Hel van het Noorden.

Niet alleen de kracht en techniek zijn bepalend voor het succes. Ook het groepsproces speelt daarin een grote rol. Tijdens het congres zal Willem de Haas, klinisch psycholoog/psychotherapeut, docent groepsdynamica en groepstherapie, ingaan op de vraag hoe groepsprocessen zich bij sporters en dus roeiers ontwikkelen en wat daarbij belangrijk is.
Overtrainheid is vaak nog een onderschat probleem, zeker bij combinatie van studie en topsport. Bram Bessem, sportarts op het universitair sportmedisch centrum Groningen, zal duidelijke handreikingen geven aan coaches om overtraining te voorkomen. Maar ook hoe tijdig te signaleren dat iemand (bijna) overtraind is en wat er moet gebeuren om de intensiteit van de trainingen en de wedstrijden hierop aan te passen, waardoor een snel herstel mogelijk is.
Aan het einde van de dag worden de deelnemers aan het congres onder leiding van Titus Weyschede, bondscoach van de mannen acht in Peking, uitgedaagd de nieuw opgedane kennis te combineren met de ervaring in een casus gerichte workshop.

Informatie over het congres kunt u vinden op http://www.roeicoachcongres.info/.

U kunt zich via organisatie@roeicoachcongres.info inschrijven voor dit congres.

Bekijk de folder voor meer informatie [pdf] [download]

3. Boten te koop

De KNRB neemt afscheid van een aantal wedstrijdboten en ander materieel.

Binnenkort wordt de verkoop en onder de voorwaarden waaronder deze plaats zal vinden aangekondigd op de website van de KNRB. Belangstellenden kunnen na het verschijnen van dit bericht hun belangstelling voor het te verkopen materiaal kenbaar maken. Wacht het bericht op de website dus even af!

4. Witte vlekkenplan: nieuwe roeiverengingen in Nederland

De tekst op de website omtrent mogelijke locaties voor nieuwe verenigingen zal de komende maanden worden aangepast. Er is nog ruimte voor vermelding van nieuwe initiatieven.

Op de website van de KNRB staat bij Nieuwe verenigingen een bericht over mogelijke locaties voor nieuwe verenigingen. De Commissie Infrastructuur van de Roeibond heeft vastgesteld, dat dit bericht uit 2006 gelukkig niet meer bij de tijd is. Op een aantal locaties, zoals Apeldoorn (De Grift), Hoogeveen (De Compagnie), Nijmegen/Ubbergen (De Batavier), Medemblik (De Kogge), Anna Paulowna (De Kop)en Lisse (Iris) zijn in 2007 en 2008 roeiverenigingen opgericht. Aan activiteiten op andere locaties wordt gewerkt. De tekst op de website zal de komende maand hierop worden aangepast. Op deze nieuwe tekst is nog ruimte voor vermelding van nieuwe initiatieven, dus als jullie informatie hebben geef dit dan door aan Rianne Meester.  Er is uiteraard ook gelegenheid om aan te geven op welke plaatsen in Nederland een roeivereniging mogelijk is. Wij kunnen dan samen dit initiatief proberen vorm te geven.

5. Binnenbakken

De KNRB wil informatie over binnenbakken gaan bundelen, om vragenstellers hierover van de juiste antwoorden te kunnen voorzien. 

De KNRB krijgt af en toe een vraag bij welke roeiverenigingen er roeibakken in een gebouw bestaan. Dat kan zijn in het verenigingsgebouw, de roeiaccommodatie of elders, bijvoorbeeld in het sportcomplex van een universiteit. Graag willen wij de informatie hierover bundelen, zodat wij aan vragenstellers kunnen laten weten waar zij kunnen gaan kijken. Graag een bericht hierover doorgeven aan info@knrb.nl  onder vermelding van Binnenbakken voor roeien.

6. Individuele ledenregistratie

De KNRB treft op dit moment voorbereidingen voor de individuele ledenregistratie. Voor de ledenregistratie heeft de KNRB informatie nodig van verenigingen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van juni 2008 in Amersfoort hebben de verenigingen groen licht gegeven aan het bestuur van de KNRB om te komen tot een centrale registratie van alle leden van de verenigingen die bij de KNRB zijn aangesloten. Deze centrale registratie is bedoeld om tegemoet te komen aan eisen van de belangrijkste subsidiegever van de KNRB, het NOC/NSF. Ook kunnen we met de verkregen informatie de Nederlandse roeiwereld gerichter van informatie voorzien, omdat hun e-mailadressen bij de roeibond bekend zijn.
Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor deze individuele registratie.  Om die reden willen wij graag het volgende van de verenigingen willen weten:

1. Welk softwarepakket gebruikt U voor de ledenadministratie:
- E-Captain
- Lisa
- PC-leden
- Davilex
- Anders/zelf geprogrammeerd: ................................

2. Indien anders of zelf geprogrammeerd, kunt u een ledenbestand exporteren in een van de volgende formaten:
- Text bestand
- Komma gescheiden
- Excel
- XML

3. Houdt u in het bestand ook de e-mailadressen van de leden bij?

4.Houdt u ook gegevens bij van de contribuanten aan de oud-ledenvereniging ?
Graag uw antwoorden doorgeven aan info@knrb.nl onder vermelding van Systeemgegevens voor Individuele registratie. En uiteraard de naam van uw vereniging en een contactpersoon.

 

7. Bijeenkomsten in de districten over het Meerjarenplan 2009-2012

Het KNRB bestuur geeft in november en december uitleg over het Meerjarenplan 2009-2012. Alle besturen van verenigingen zullen binnenkort voor deze bijeenkomst worden uitgenodigd.

Het bestuur van de KNRB houdt in november en begin december 6 bijeenkomsten in de KNRB-districten. Tijdens deze vergaderingen geeft het KNRB-bestuur uitleg over het Meerjarenplan 2009-2012 dat in ontwikkeling is en dat op de Algemene Ledenvergadering van 7 maart 2009 in beginsel wordt vastgesteld. Alle besturen van verenigingen zullen binnenkort voor deze bijeenkomsten worden uitgenodigd, met vermelding van de locaties en de data. Het zal in de avond zijn. Met de besturen van de studentensportverenigingen, van de NSRF en de KNRSR is er op dinsdagavond 11 november in het OTC een extra vergadering. Het KNRB-bestuur wil op deze avond themaís bespreken die in het bijzonder voor de studentensport van belang zijn. De uitnodigingen voor deze avond zijn op 21 oktober verzonden.

8. Schoolroeien voor speciaal onderwijs

De KNRB biedt scholen in het speciaal onderwijs verschillende producten aan  om kinderen en jongeren van 10 t/m 20 jaar kennis te laten maken met roeien.

Bekijk de folder voor meer informatie [pdf] [download]

9. Evenementennummer 2009

Zoals het bestuur van de KNRB tijdens de tweede ALV van dit jaar heeft laten weten, zal de communicatie van het bestuur en het bondsbureau naar de verenigingen voor het grootste gedeelte via de e-mail gaan verlopen. De e-mails zullen, naar gelang het onderwerp van het bericht, gemaild worden naar de diverse bestuursleden binnen de vereniging.

Om de juiste e-mailadressen van de (nieuwe) bestuursleden te verkrijgen, zullen wij op 3 november een mail sturen naar alle verenigingen waarin wij om deze informatie verzoeken. Deze informatie zal tevens in het Evenementennummer 2009 worden geplaatst. In deze mail verzoek wij om de verenigingsinformatie (gegevens vereniging/gegevens bestuur/botenwagen) en opgave van toer- en marathontochten (marathontochten niet klasserend voor Lauwerkrans).
Deze mailing zal worden verstuurd naar de e-mailadressen van de voorzitters, tenzij anders door u is gegeven. Mocht het e-mailadres van de voorzitter niet bekend zijn bij ons, dan zullen wij de e-mail naar het algemene e-mailadres van de vereniging sturen. Indien uw vereniging de mail niet heeft ontvangen, dan verzoek wij u dit kenbaar te maken aan Mandy van den Bergh. U krijgt de e-mail dan alsnog toegestuurd

10. Wijziging datum NK Indoorroeien 2008

De organisatie van het NK Indoorroeien heeft besloten - in overleg met de KNRB - het evenement een week te verplaatsen. Het 19e NK Indoorroeien zal derhalve op zaterdag 13 december 2008 plaatsvinden in de Sporthallen-Zuid te Amsterdam.

Lees verder bij [Wijziging datum NK Indoorroeien 2008]

11. Nieuw klassement in plaats van de Challenge Cup

Afgelopen zomer is in samenspraak met de wedstrijdcommissarissen van de NSRF verenigingen de Challenge Cup geŽvalueerd. Als gevolg daarvan is besloten om de Challenge Cup in 2009 niet meer te organiseren. In plaats hiervan komt een nieuw klassement voor Nieuwelingen N4-, LN4- en DN4-.

Lees verder bij [Nieuw klassement in plaats van de Challenge Cup]


12. Examen plaatsvervangend kamprechter

Aanmeldingen voor het plaatsvervangend kamprechter-examen op 20 november 2008  moet gebeuren door het bestuur van een vereniging.

Op donderdag 20 november is er weer een mogelijkheid om het plaatsvervangend kamprechter-examen af te leggen. Het examen wordt gehouden in Amsterdam (precieze locatie wordt nog bekend gemaakt) en begint om 20:00 uur. Aanmelding moet gebeuren door het bestuur van een vereniging door middel van een mail aan info@knrb.nl 
Meer informatie over het examen is te vinden op de KNRB website.

13. Voorstel voor aanpassing van maatvoering C-vieren

Wegens een verschil in de maatvoering van C- vieren tussen het Nederlandse en Duitse reglememt wil het bestuur van de KNRB komend voorjaar aanpassingen doorvoeren in deze maatvoering.

Het bestuur van de KNRB wil komend voorjaar een aanpassing doorvoeren in de maatvoering van C-vieren, als omschreven in Artikel 24-d van het Reglement voor Roeiwedstrijden. De reden hiervoor is een verschil in de maatvoering tussen het Nederlandse en het Duitse reglement, waardoor het mogelijk is dat een boot die voldoet aan de Duitse reglementen niet voldoet aan de Nederlandse. Aangezien veel C-vieren door Duitse botenbouwers onder de Duitse reglementen worden gebouwd (bijvoorbeeld C-line, Baumgarten, Schellenbacher en Empacher), zijn er veel C-vieren in Nederland die in feite niet voldoen aan de Nederlandse reglementen.|

De voorgestelde wijziging is als volgt:
-          de breedte Bwl (minimale waterlijn) wordt aangepast van ten minste 70 cm naar ten minste 65 cm.

Bezwaren of opmerkingen over deze reglementswijziging kunnen per mail worden doorgegeven aan de Commissie Wedstrijden.

Het is de opzet deze wijziging tijdens de ALV in het voorjaar van 2009 in het RvR op te nemen. Tot dat tijdstip willen we een gedoogregeling hanteren voor boten die niet aan de huidige maten voldoen, maar wel aan de nieuwe maten.

14. Aanmelding wedstrijden 2009

De inlogcodes voor het KNRB-inschrijfprogramma worden op 23 oktober per mail toegestuurd. In deze mail wordt ook de verdere procedure uitgelegd.

Teksten over wedstrijden voor in het evenementennummer moeten via de het KNRB-inschrijvingsprogramma aangeleverd worden. De inlogcodes die hiervoor nodig zijn, worden op 23 oktober toegestuurd naar de e-mailadressen van de organisatoren van de wedstrijden van vorig jaar. In het e-mailbericht staat ook de verdere procedure uitgelegd. Indien u geen inlogcodes ontvangt, of een nieuwe wedstrijd organiseert, dan kunt u deze aanvragen via password@knrb.nl


Met vriendelijke groet,

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ROEIBOND