Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

KNRB Roeicoach 4 (RC-4)

Doel

De KNRB opleiding Roeicoach-4 beoogt de deelnemers op te leiden tot het vervullen van een professionele rol binnen de roeisport.
Een KNRB Roeicoach op niveau 4 is in staat om:

 • Training en coaching te geven aan roeiers op internationaal subtopniveau;
 • Een technisch beleidsplan te ontwikkelen voor een vereniging of een sectie en vanuit dit plan te werken aan het bereiken van de sportieve doelstellingen;
 • Samen te werken in een begeleidingsteam en een adequaat netwerk kunnen opbouwen teneinde de doelstellingen van het sporttechnisch beleidsplan te implementeren;
 • Een omgeving te creëren waarin roeiers zich optimaal kunnen ontwikkelen; bijvoorbeeld van verenigingsroeier tot bondsroeier.

Opzet

Het programma bestaat uit onderwerpen die relevant zijn voor coaches met een coördinerende rol in de wedstrijdroeisport, zoals een verenigingscoach, of hoofdcoach.
Praktische en theoretische elementen worden met elkaar afgewisseld. Zo passeren fysiologie, krachttraining, biomechanica, voeding en (geschiedenis van) de roeitechniek onder andere de revue, maar ook beleidsvorming, herkennen van talentvolle roeiers en coaches en het samenwerken in een begeleidingsteam.
De opleiding Roeicoach-4 biedt bovendien een platform voor coaches om onderling ervaringen uit te wisselen en hun netwerk te ontwikkelen.


Bijeenkomsten

15 cursusdagen                                                                          90 uur
Huiswerkopdrachten                 60 uur

Proeven van Bekwaamheid

Het geven van training en het stimuleren van
de sportieve ontwikkeling van (sub)toproeiers

10 uur
Het coachen van (sub)toproeiers bij wedstrijden 10 uur
Het ontwikkelen en uitvoeren van sporttechnisch beleid 10 uur
Het bevorderen van de competentieontwikkeling van
sportkader
10 uur

Het samenwerken met een begeleidingsteam en het onderhouden van externe contacten

10 uur
Het scouten van talenten 10 uur

Totaal aantal uren                                                                     210 uur

Inhoud

De opleiding RC-4 kent de volgende onderwerpen:

 • Didactiek
 • Sport Technisch Beleid
 • Fysiologie
 • Sport psychologie
 • Biomechanica
 • Voeding
 • Bondscoach

Deelname

Voorwaarden om deel te mogen nemen aan de opleiding RC-4 zijn:

 • 18 jaar of ouder
 • Lid zijn van een roeivereniging aangesloten bij de KNRB
 • In bezit zijn van het diploma CCA, RC-3 of RC-3 masters
 • Minimaal 3 seizoenen praktijkervaring als (hoofd)coach van een ploeg op subtop- of topniveau in het junioren- of seniorenroeien
 • Ten tijde van de opleiding een eigen ploeg coachen
 • De ambitie hebben om dit nog enkele jaren te blijven doen

De opleiding wordt in Amstelveen gegeven door ervaren docenten en bondscoaches.

Kerntaken RC-4

Kerntaak 1: Begeleid (sub)toproeiers
Kerntaak 2: Stimuleert de sportieve ontwikkeling van (sub)toproeiers
Kerntaak 3: Geeft trainingen aan (sub)toproeiers
Kerntaak 4: Coacht (sub)toproeiers bij wedstrijden
Kerntaak 5: Bevordert competentieontwikkeling van sporttechnisch kader
Kerntaak 6: Ontwikkelt en voert sporttechnisch beleid uit
Kerntaak 7: Werkt met een begeleidingsteam samen en onderhoudt externe contacten
Kerntaak 8: Scouten van talenten

Coaches die zich aanmelden voor de opleiding Roeicoach-4 dienen zich te realiseren dat het programma tijdsintensief is.
Naast de geplande inhoudelijke en praktijkonderdelen moet een boekbespreking worden verzorgd, vindt er een verplichte uitwisseling plaats met een medecoach, dient een stage te worden gevolgd bij een bondscoach, dienen onderdelen van een sporttechnisch beleidsplan opgesteld te worden en moeten verslagen worden ingeleverd.
Bovendien moet er rekening worden gehouden met het voorbereiden en organiseren van de bijeenkomsten.

Inschrijven RC-4

Coaches die willen deelnemen aan de opleiding RC-4 kunnen hun interesse kenbaar maken door het volgende op te sturen aan de KNRB:

 • Een brief met motivatie
 • ‘Coach CV’
 • Tien minuten video opnamen van hun ploeg en hun coaching (tijdens een training) of van de manier waarop zij coaches begeleiden in de praktijk
 • Referentie van een medecoach en een roeier, voorzien van telefoonnummer en e-mail adres
 • Een aanbeveling van een bondscoach of profcoach

Genoemde gegevens kunnen opgestuurd worden naar:
Coördinator Opleidingen & Wedstrijdzaken o.v.v. Roeicoach-4
Bosbaan 14
1182 AG Amstelveen
opleidingen@knrb.nl

Het aantal toe te laten cursisten is beperkt tot 10. Het is ter beoordeling van de Coördinator Opleidingen & Wedstrijdzaken en de Voorzitter van de Werkgroep RC-4 of een kandidaat op basis van de gestelde criteria tot de opleiding kan worden toegelaten. Als dat het geval is, ontvangt de kandidaat een uitnodiging voor een intakegesprek in augustus.
Bij voldoende aanmeldingen wordt ernaar gestreefd de plaatsen beschikbaar te stellen aan zo veel mogelijk verschillende verenigingen. In dat geval kan het zijn dat er maximaal één lid per vereniging wordt toegelaten.

Voor praktische vragen kun je je richten tot de Medewerker Opleidingen op het Bondsbureau (020-6462740, opleidingen@knrb.nl).
Het definitieve programma wordt zo snel mogelijk op deze site gepubliceerd.

Kosten

De kosten voor de opleiding bedragen € 750, - inclusief cursusmateriaal, bijeenkomsten en deelname aan de PvB’s.

Inschrijven kan na toelating door werkgroep via www.knrb.nl/opleidingen