Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

november 2008

Geacht bestuur,

Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:

1. 28 augustus 2009: Nationale Tocht Aangepast Roeien
2. Eco-taks 2008
3. Overzicht mogelijke locaties voor nieuwe verenigingen geactualiseerd
4. Evenementennummer 2009
5. Paul Veenemansprijs 2010
6. Ontwerp-Meerjarenplan 2009-2012
7. Het blad "Roeien"
8. Bondsbureau gesloten tussen kerst en oud & nieuw


1. 28 augustus 2009: Nationale Tocht Aangepast Roeien

Op vrijdag 28 augustus 2009 organiseert Roeivereniging Rijnland de Nationale Tocht Aangepast Roeien.

Informatie over deze tocht kunt u vinden op de website van Roeivereniging Rijnland

2. Eco-taks 2008

VWS heeft het vergoedingspercentage Eco-taks voor 2008 vastgesteld op 69,10%. De KNRB zal binnenkort de gelden over maken naar de verenigingen.

De Roeibond heeft uitsluitsel gekregen van VWS over de Ecotaks . Alle opgaven van verenigingen die tijdig bij de Roeibond waren ingediend zijn gehonoreerd. 
VWS heeft het vergoedingspercentage voor dit jaar op 69,10% vastgesteld. Binnenkort zal de KNRB de gelden overmaken naar de verenigingen.

3. Overzicht mogelijke locaties voor nieuwe verenigingen geactualiseerd

De Commissie Infrastructuur en nieuwe verenigingen heeft het overzicht met mogelijke locaties voor nieuwe verenigingen geactualiseerd.

Lees verder bij [overzicht mogelijke locaties voor nieuwe verenigingen geactualiseerd]

Voor meer informatie over nieuwe verenigingen in oprichting kunt u verder lezen bij [nieuwe verenigingen]

4. Evenementennummer 2009

De deadline voor het aanleveren van informatie voor het evenementennummer is 1 december a.s.

Onlangs is er een brief verstuurd naar de voorzitters van de verenigingen. In deze brief is verzocht bestuursinformatie en eventueel te organiseren toer- en marathontochten door te geven voor opname in het Evenementennummer. De deadline voor het aanleveren van informatie is 1 december a.s.

Zie: [brief verenigingen]

Zie: [formulier evenementennummer]

5. Paul Veenemansprijs 2010

Jaarlijks wordt de Paul Veenemansprijs (PVP) door een andere vereniging georganiseerd. Op 25 en 26 oktober 2008 organiseerde de Purmerendse Roeivereniging De Where de Paul Veenemansprijs 2008, en op 14 en 15 november 2009 zal het Rotterdamse De Maas de uitvoering van 2009 organiseren. Binnenkort zal de organisatie voor 2010 aan een vereniging worden toegewezen. Geďnteresseerde verenigingen worden opgeroepen zich te melden.

Lees verder bij [Paul Veenemansprijs 2010]

6. Ontwerp-Meerjarenplan 2009-2012

Naar aanleiding van het ontwerp-meerjarenplan 2009-2012 zijn er een aantal verenigingsbijeenkomsten georganiseerd met als doel mee te denken over het meerjarenplan.
Het KNRB-bestuur zal in de maanden december en januari de inbreng van de verenigingen verwerken en het meerjarenplan presenteren als vergaderstuk voor de Algemene Ledenvergadering.

Op 13 november is aan alle verenigingsbesturen het ontwerp-meerjarenplan 2009-2012 van de KNRB toegezonden. Hierover wordt op 6 avonden met de verenigingen gesproken. De bijeenkomsten bij Daventria, Aeneas, Roosendaalse en De Where zijn inmiddels geweest. Die bij Hemus en De Hunze volgen eind november, begin december. De voorzitter dan de KNRB, Jan Karel Mak, en de directeur Maurice Leeser zijn alle avonden aanwezig; zij worden vergezeld door telkens een ander lid van het KNRB-bestuur. Tijdens de avonden wordt intensief gesproken over de drie pijlers in het nieuwe plan: het positieve profiel, roeien van 10 tot 100 én de topsportambities. De inbreng van de aanwezige verenigingsbestuurders is meestal positief kritisch; de hoofdlijnen van het plan worden ondersteund, over de uitwerking ervan leven verschillende meningen.
Het KNRB-bestuur zal in de maanden december en januari de inbreng verwerken en het meerjarenplan presenteren als vergaderstuk voor de Algemene Ledenvergadering, die op zaterdagmiddag 7 maart 2009 in Rotterdam wordt gehouden.

7. Het blad "Roeien"

Jaargang 2008 loopt ten einde en de KNRB is volop bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe jaargang 2009.
Wanneer u nog geen abonnement op "Roeien" hebt, dan is dit het moment om u aan te sluiten.

‘Roeien’ verschijnt 11 keer per jaar met één nummer Evenementen en 10 journalistieke uitgaven.  
Het nummer ‘Evenementen’verschijnt in januari met alle evenementen in Nederland en adressen van de KNRB aangesloten verenigingen, de KNRB commissies en de belangrijkste op verenigingsniveau werkzame vrijwilligers. Deze unieke uitgave heeft een omvang van ongeveer 96 pagina’s.

De andere 10 edities zijn journalistieke uitgaven en geeft aan alle facetten van de roeisport aandacht. Zowel het toproeien krijgt aandacht, maar ook het studentenroeien, juniorenroeien, seniorenroeien, veteranenroeien, schoolroeien, bedrijfsroeien, marathonroeien, aangepast roeien, toertochten, zeeroeien, droogroeien (roeien op de ergometer), opleidingen, kampen en het verenigingsleven. Daarnaast ook veelvuldig aandacht voor verhalen over medische zaken, techniek en materiaal. Een mix van interviews, sfeerverhalen en achtergronden uit de roeiwereld. Het maandelijkse magazine heeft een omvang van gemiddeld 28 pagina’s.

Hebt u nog geen abonnement dan is nu het moment deze voor 2009 af te sluiten. Een individueel jaarabonnement op ‘Roeien’ kost € 25,96 per jaar en kan via de webwinkel van de KNRB worden besteld.

In elke uitgave wordt de mogelijkheid geboden aan aangesloten roeiverenigingen om in het middenhart van de uitgave het verenigingskatern van de roeivereniging op te nemen. Een jaarabonnement op ‘Roeien’  inclusief katern kost € 23,96 per jaar. Er worden geen extra kosten doorberekend voor het drukken en meehechten van het katern.

De KNRB wenst u veel leesplezier in 2009!

8. Bondsbureau gesloten tussen kerst en oud & nieuw

Tijdens de feestdagen zal het bondsbureau van 25 december 2008 t/m 2 januari 2009 gesloten zijn.

Vanaf maandag 5 januari 2009 zijn wij weer bereikbaar.

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een mooi 2009!Met

Vriendelijke groet,

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ROEIBOND