Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Ledenpost januari 2009

Geacht bestuur,

Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:

In memoriam Chris van Winden
7 maart 2009: Algemene Ledenvergadering
Film 'Veilig varen' medio maart op uw vereniging
District Oost organiseert roeicoach-2 opleiding
Herinnering Ledenopgave
2e Nationaal Roeicoachcongres

In memoriam Chris van Winden

In memoriam Chris van Winden

Op woensdagavond 28 januari 2009 om kwart voor acht is Chris van Winden, medewerker van het bondsbureau van de KNRB, overleden.

Chris van Winden, die sinds begin 2008 ernstig ziek was, heeft decennia lang functies vervuld bij de KNRB op het vlak van instructie, coaching en de ontwikkeling van opleidingskader. Daarnaast heeft Chris met groot enthousiasme als roeiverslaggever voor De Telegraaf deze krant jarenlang voorzien van goed geïnformeerde wedstrijdverslagen en artikelen over onze sport. Nog vorige maand vulde zijn verslag van de Nederlandse Kampioenschappen Indoorroeien een pagina in het sportkatern.

Voor vele ouders en aanhangers van de Nederlandse toproeiers was Chris van Winden een centrale figuur als kwartiermaker en sfeermaker van de supportersschare bij wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. Hij was het, die de populaire en internationaal vermaarde pleisterplaatsen organiseerde op campings dicht bij de baan, en daarmee de roeiaanhang een comfortabel en gezellig verblijf bezorgde.

Tijdens de kerstborrel op 17 december jongstleden voor alle medewerkers van de KNRB heeft Chris, in aanwezigheid van zijn partner Ellen, de Erepenning in Brons ontvangen. Deze onderscheiding wordt door het bestuur toegekend als blijk van erkentelijkheid van de Bond voor de wijze waarop mensen in dienst van de roeisport hun beroep hebben vervuld.

Met zijn kennis en enthousiasme heeft Chris velen de liefde voor de roeisport bijgebracht. Als getalenteerd opleider was hij een centrale figuur binnen de roeisport en een voorbeeld voor zijn collega’s. Wij zullen hem missen.

Amstelveen, 29 januari 2009 

7 maart 2009: Algemene Ledenvergadering

Bestemd voor: bestuur
Status           : ter informatie

Ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering van de KNRB op 7 maart 2009 ontvangt uw bestuur omstreeks 12 februari alle vergaderingstukken per mail.  De vergadering vindt plaats in Rotterdam en begint om 14.00. 

Film ”Veilig varen doe je samen” medio maart op uw vereniging

Bestemd voor: bestuur
Status           : ter informatie

De film 'Veilig varen doe je samen' is in opdracht van Rijkswaterstaat gemaakt en kent inbreng van vele gebruikers van het openbare water. Dit zijn o.a. de beroepsvaart, de zeilers en de roeiers. De film bevat opnames van en instructies over de voorbereiding van een reis, de dode hoek, samen in een sluis etc. Samen geven zijn een beeld met de daarbij behorende tekst van de zaken die belangrijk zijn om ‘samen veilig te kunnen varen’.

Op 23 januari jl. is de film o.a. aan Jan Karel Mak, voorzitter van de KNRB, uitgereikt. In februari ontvangt de KNRB voor alle roeiverenigingen in ons land een DVD, zodat de informatie die op de film staat lokaal of regionaal met de watersporters besproken kan worden. Een bijeenkomst van verschillende gebruikers van het openbare water is wellicht een optie om vanuit de lokale roeiwereld te organiseren!

Vanuit het bondsbureau ontvangt u t.z.t. bericht over wanneer de films exact beschikbaar zijn.

District Oost organiseert Roeicoach-2 opleiding

Bestemd voor: bestuur + leden
Status           : ter informatie

District Oost organiseert een opleiding RoeiCoach-2 in Almelo. Belangstellenden kunnen zich vanaf nu inschrijven voor deze opleiding via www.knrb.nl/opleidingen

Plaats: T.R.V. Amycus
Datum: woensdag 25 februari 2009
Aantal vrije plaatsen: 11
Kosten per persoon: € 100,00

Zie voor meer informatie: [RC-2 Almelo]

Herinnering ledenopgave

Bestemd voor: verenigingen die ledenopgave nog moeten opsturen
Status           : ter opvolging

Verenigingen die nog geen ledenopgave hebben doorgestuurd naar de KNRB worden verzocht de ledenopgave zo spoedig mogelijk in te vullen en aan het bondsbureau te sturen.

Bijgevoegd ter verduidelijking het bewuste artikel (27) uit het huishoudelijke reglement. 
 
Artikel 27. Opgave van leden van verenigingen
1.    Alle verenigingen doen jaarlijks aan het bestuur een schriftelijke opgave van het totaal van haar leden, zoals bedoeld in het hierna volgende lid, die over het afgelopen verenigingsjaar van dat lid een bijdrage hebben betaald of verschuldigd zijn. Deze schriftelijke opgave dient te geschieden voor 1 november. Indien afsluiting van het verenigingsjaar van het lid valt tussen 1 oktober en 1 januari, dient de schriftelijke opgave te geschieden binnen 1 maand na afsluiting van het verenigingsjaar van het lid.
2.    In het totaal aantal leden, zoals bedoeld in lid 1, dienen ook te worden begrepen die leden, die slechts een deel van dat verenigingsjaar lid waren omdat zij gedurende dat verenigingsjaar lid werden of hun lidmaatschap beëindigden.
3.    Lid van een vereniging in de zin van dit artikel is een ieder die hetzij stemrecht heeft, hetzij gerechtigd is tot het gebruik van het botenmateriaal van de vereniging.
4.    Voor de jaarlijkse opgave, zoals bedoeld in lid 1, dient gebruik gemaakt te worden van een door het bestuur vastgesteld formulier.
5.    De opgave, zoals bedoeld in lid 1, dient door de voorzitter en de penningmeester van de vereniging voor akkoord te worden ondertekend.
6.    Het bestuur is gerechtigd een verstrekte opgave aan de hand van de gevoerde administratie te doen motiveren dan wel te doen controleren en, bij gebleken onjuistheid, eveneens de opgaven van voorgaande jaren te doen controleren.

Tweede Nationaal Roeicoach congres – een praktische middag met toegevoegde waarde

Bestemd voor: bestuur + leden
Status           : ter informatie

Op 21 februari 2009 organiseert de KNRB in samenwerking met de KNSRB het Tweede Nationaal Roeicoach congres. Dit wordt gedaan in het kader van het Ernst & Young Talent Management Program.

De primaire doelgroep voor dit congres bestaat uit coaches van een kwetsbare groep roeiers: tweede- en derdejaars studenten. Juist voor deze roeiers valt veel te winnen en te verliezen al naar gelang de coaching op orde is. Er wordt traditioneel echter relatief weinig aandacht besteed aan de behoeften van juist deze coaches en roeiers. Andere coaches en roeiers worden aangemoedigd zich ook in te schrijven.

Het programma is bij uitstek praktisch van aard. De besproken onderwerpen kunnen dus meteen in de praktijk worden toegepast. Krachttraining, do’s and dont’s van coaching en het gebruik van video staan centraal. Sprekers zijn Gijs Vermeulen en Jaap Schouten (Olympische- en WK studentroeiers), Diederik de Boorder en Rob Robbers (jeugdcoaches KNRB en video adepten) en Richard Louman (fysiektrainer NOC*NSF). Steeds wordt uitgegaan van het niveau en de middelen van de doelgroep.

Na afloop vindt een borrel plaats om ook de sociale interactie tussen de coaches te bevorderen.

Deelname aan het congres is kosteloos.

Bekijk het volledige programma en meldt u aan voor dit congres via [Tweede Nationaal Roeicoachcongres] .

Voor vragen kunt zich wenden tot Noortje van Kempen, communicatie & marketing KNRB: noortje.van.kempen@knrb.nl  of Jaap Schouten: roeierij@knsrb.nl

De KNRB stelt het op prijs als u coaches en (wedstrijd)roeiers van uw vereniging op de hoogte stelt van dit congres en aanmoedigt om deel te nemen.

Met vriendelijke groet,

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ROEIBOND