Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Ledenpost april/mei 2009

Geacht bestuur,

Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

Teruggaaf Ecotaks 2008
Kennis delen op het gebied van voor nieuw- of verbouwprojecten
Voorlopige kalender voor nationale wedstrijden 2010
RIAR-2
Herhaalde oproep informatie Binnenbakken
Special Olympics 2009

Teruggaaf Ecotaks 2008

Bestemd voor: bestuur
Status           : ter opvolging


Wederom heeft het ministerie van VWS een bedrag ter beschikking gesteld voor de teruggaaf van betaalde ecotaks over de verbruiksperiode 2008.

Vanwege het stijgen van de tarieven, de aanspraak die wordt gemaakt op de teruggaafregeling en het voor 2009 ter beschikking staande bedrag, zal ľ net zoals voorgaande jaren - geen volledige teruggaaf van de werkelijke door de vereniging betaalde ecotaks meer mogelijk zijn.

Tot welk dit percentage nog wel mogelijk is, hangt af van de omvang van de aanspraak die wordt gedaan op deze regeling. Wel zijn er door het ministerie maatregelen genomen om te voorkomen dat het percentage lager zal worden dan 50%.

Graag ontvangen wij een kopie van de eindafrekening 2008 vˇˇr de uiterste inleverdatum van 1 juni 2009. U kunt de gegevens aanleveren via de post of via de mail naar ina.hijman@knrb.nl.


Kennis delen op het gebied van voor nieuw- of verbouwprojecten

Bestemd voor: bestuur + leden
Status           : indien van toepassing ter opvolging


Vele verenigingen zijn bezig met plannen voor nieuw- of verbouw van loods, vlot en/of verenigingsgebouw. Binnen uw vereniging is hierover wellicht ook kennis aanwezig die ook voor andere verenigingen goed bruikbaar of interessant is.

In dat geval willen wij u vragen te overwegen om deze informatie via de kennisbank van op de KNRB-site beschikbaar te stellen voor andere verenigingen, medewerkers van het bondsbureau en de commissie Infrastructuur. Op deze manier houden we de kennisbank actueel en kunt als vereniging gebruikmaken van elkaars kennis.

Heeft een bijdrage die voor andere verenigingen zinvol kan zijn, dan kunt u uw bijdrage mailen aan: webmaster@knrb.nl


Voorlopige kalender voor nationale wedstrijden 2010

Bestemd voor: bestuur + wedstrijdorganisaties
Status           : ter opvolging


Conform artikel 57 van het Huishoudelijke Reglement heeft het bestuur van de KNRB de voorlopige kalender voor nationale wedstrijden 2010 vastgesteld.

U kunt deze voorlopige kalender downloaden via de pagina  [Wedstrijdkalender]

Tot 1 juni bestaat er de mogelijkheid om om bezwaar te maken tegen deze voorlopige kalender. Uiterlijk 1 juli zal de definitieve kalender worden gepubliceerd. In deze kalender zijn ook de data van de overige wedstrijden aangegeven, voorzover deze reeds zijn aangemeld bij de KNRB.

De data van deze wedstrijden kunnen tot 1 november 2009 worden aangemeld (of gewijzigd), maar we verzoeken de organisatoren om zo snel mogelijk een voorlopige datum aan te melden bij noortje.van.kempen@knrb.nl, opdat wedstrijden rekening kunnen houden met elkaars data.

RIAR-2

Bestemd voor: bestuur + leden
Status           : ter informatie


Op 7 juni aanstaande wordt er weer een opleiding RoeiInstructeur Aangepast Roeien 2 (RIAR-2) gegeven. De bijeenkomsten voor de opleiding vinden plaats in Amersfoort. Belangstellende voor deze opleiding kunnen zich vanaf nu inschrijven via de KNRB-site.

In de opleiding RIAR-2 leert u hoe u roei-instructie en training geven aan beginnende en licht gevorderde roeiers met een beperking.
Kijk voor meer informatie over de opleiding op: [RIAR-2] of ga direct naar de inschrijfpagina via het opleidingenoverzicht op www.knrb.nl/opleidingen

Herhaalde oproep informatie Binnenbakken

Bestemd voor: bestuur
Status           : indien van toepassing ter opvolging

De KNRB wil informatie over binnenbakken gaan bundelen, om vragenstellers hierover van de juiste antwoorden te kunnen voorzien.

De KNRB krijgt af en toe een vraag bij welke roeiverenigingen er roeibakken in een gebouw bestaan. Dat kan zijn in het verenigingsgebouw, de roeiaccommodatie of elders, bijvoorbeeld in het sportcomplex van een universiteit. Graag willen wij de informatie hierover bundelen, zodat wij aan vragenstellers kunnen laten weten waar zij kunnen gaan kijken.

In middels hebben we van de volgende verenigingen/locaties informatie over hun binnenbakken ontvangen: Universiteit van Rotterdam, Universiteit van Leiden, Viking/Orca/Triton, Asopos, en Skoll.

Heeft u vereniging een binnenbak en staat u niet in bovenstaand lijstje vermeld, dan ontvangen wij graag alsnog een bericht hierover. U kunt uw bericht sturen naar info@knrb.nl  onder vermelding van Binnenbakken voor roeien.

Special Olympics 2009

Bestemd voor: bestuur + leden
Status           : ter informatie

Op 27 september 2009 wordt in Lelystad het Special Olympics Nationaal Roei-evenement gehouden. Aan dit roei-evenement nemen roeiers deel met een verstandelijke handicap.

Aan dit roei-evenement kunnen roeiers met een verstandelijke handicap deelnemen, die aangesloten zijn bij een roeivereniging in Nederland. Daarnaast kunnen ook kinderen met een verstandelijke handicap, die het schoolroeiproject van de KNRB volgen, deelnemen.

Zie voor meer informatie: [Special Olympics 2009]


Met vriendelijke groet,

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ROEIBOND