Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Roeinetwerk

Dutch Rowing Business Club wordt Roeinetwerk

Tot nu toe was de Business Club een groep ondernemers en individuele weldoeners die jaarlijks financiële steun beschikbaar gaven aan roeiers, roeiactiviteiten en roeiploegen. In ruil daarvoor werden de leden dan uitgenodigd een roeievenement bij te wonen, waarbij men niet alleen roeien kon zien, maar ook in ontspannen sfeer onderlinge contacten en contacten binnen de roeiwereld kon aanhalen. Omdat wij als groep méér te bieden hebben dan alleen financiële steun, is – in goed overleg met het bestuur van de Roeibond – besloten onze grondslag te verbreden en een nieuwe invalshoek te kiezen voor onze bijdragen en activiteiten:

- Van Club naar Netwerk. We brengen drie belangengroepen rond de roeisport met elkaar in contact en bemiddelen bij de wederzijdse ondersteuning en belangenbehartiging voor deze drie groepen:

• Topsporters die behoefte hebben aan financiële steun en wellicht loopbaanondersteuning en die aan bedrijven iets te bieden hebben: verzorgen van speeches, workshops, roeiclinics enz.

• Bedrijven die behoefte hebben aan een inbreng vanuit de roeisport zoals bovengenoemd bij bedrijfsevenementen of in het kader van personeelsbeleid (talentenwerving, maar bijvoorbeeld ook bedrijfssport) en die roeiers en verenigingen iets te bieden hebben: sponsoring, maar ook kennis en ervaring: technisch, financieel-administratief, juridisch; tevens stageplaatsen, tijdelijke baantjes voor topsporters en functies voor starters op de arbeidsmarkt.

• Verenigingen die behoefte hebben aan versteviging van hun sponsorbeleid (wat mogelijk is door krachten te bundelen) en aan allerlei kennis en ervaring die bedrijven kunnen bieden, en die bedrijven iets te bieden hebben: gastheerschap bij roeiclinics en bedrijfsroeien, contacten met gemotiveerde talenten.

- Interactie tussen belanghebbenden. Hiervoor is deze interactieve website ontwikkeld, waarin leden van deze drie groepen met elkaar in contact kunnen komen, op basis van informatie over zichzelf die toegankelijk is voor aangesloten (betalende) bedrijven, verenigingen en (met een persoonsprofiel opgenomen) topsporters.

- Netwerk in opbouw. Bij het opzetten van dit netwerk wordt nauw samengewerkt met studentenverenigingen – maar ook burgerverenigingen zijn uiteraard welkom – en bereiden we de opname van de toproeiers met hun profiel in het Roeinetwerk voor. De ‘Dutch Rowing Business Club’ zullen we ook omdopen tot ‘Roeinetwerk’. Er is hier inmiddels een versterkt bestuursteam aan het werk, bestaande uit Frans Cornelis, Koos van Reedt Dortland, Ad Dubbeldam, Erik Kraak, Tycho en Vincent Muda, Lieveke Peeters, Camiel Selker, Anneluut Eerkens (Bondsondersteuning) en Jan Karel Mak. Tevens ontvangen we ondersteuning van hoofdsponsor Aegon.

Wij hopen met deze intensieve en ambitieuze ontwikkeling een nog grotere ondersteuning te kunnen gaan bieden aan onze geliefde roeisport.  

Voor meer informatie ga naar de website  www.roeinetwerk.nl.