Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

KNRB Prijzen

Jaarlijks reikt de KNRB deels tijdens de Roeidag en deels tijdens de Algemene Vergadering prijzen en wisselprijzen uit.  Ook reikt de KNRB prijzen uit voor klassementen. Ook hier gaat het om zowel Wisselprijzen, als jaarlijkse prijzen.

Hieronder vindt u een overzicht van alle nu (nog) bestaande KNRB-prijzen, met de categorie waarvoor zij gelden en de voor de toekenning gebruikt berekeningsmethodiek.

Gambonnière
Jeugdbeker
Tritonbeker
A.A.J.H. Marres Herinneringsprijs
Vaardigheidsbeker voor de jeugd
Vaardigheidsbeker voor volwassenen
KNRB Lauwerkrans voor Marathonroeien
Persprijs
KNRB-wisselprijs
Erepenningen

Klassement voor Eerstejaars Achten
Development Klassement (met ingang van 2009)
Nederlands Bedrijfsroeikampioenschap

Gambonnière

De Gambonnière is een jaarlijkse wisselprijs voor damesroeien voor de vereniging waarvan de roeisters de beste prestatie hebben geleverd in de senior A nummers, die in Nederland gevaren zijn en die gewonnen zijn.

Beste prestatie wordt berekend over de volgende wedstrijden:
NK Klein, NK Groot, Koninklijke Holland Beker (zondag, als de wedstrijd op beide weekenddagen wordt verroeid, waarbij de eerste Nederlandse ploeg geldt).

Puntenberekening

  • skiff, dubbeltwee en twee zonder: 8 punten per boot
  • dubbelvier en vier zonder: 12 punten per boot
  • acht: 18 punten per boot.

Bij combinatieploegen krijgt elke roeisters/stuur in die ploeg en daarmee haar vereniging een evenredig deel van het totaal aantal punten.

Jeugdbeker

De jeugdbeker is een jaarlijkse wisselprijs voor die vereniging die met haar juniorploegen (15-16; 17-18) de beste prestaties heeft geleverd op bepalende wedstrijden in het binnenland, gebaseerd op basis van het aantal overwinningen.

Welke wedstrijden gelden: de NK nummers op NK Klein, NK Groot, Koninklijke (zondag, als de wedstrijd op beide weekenddagen wordt verroeid).

Puntenberekening: identiek als bij Gambonnière.

Tritonbeker

De Tritonbeker is een jaarlijkse wisselprijs die wordt uitgereikt aan die vereniging waarvan de roeiers en roeisters de beste prestaties hebben geleverd op het FISA-seniorenwereldkampioenschap of de Olympische kampioenschappen. De Tritonbeker is ter beschikking gesteld door Dr. J. W. Hingst.

Welke wedstrijden gelden: FISA-WK, Olympische Spelen en de World Cups.

Puntenberekening: elke roeier/roeister die op een dergelijk kampioenschap een 1e plaats heeft behaald krijgt 3 punten. Voor een 2e plaats 2 punten en voor een 3e plaats 1 punt, waarbij de punten die in de skiff en in een twee zijn behaald met 3 worden vermenigvuldigd, de punten die in een vier zijn behaald worden verdubbeld en de punten die in een acht zijn behaald als zodanig gelden. De resultaten van de World Cups worden bepaald op grond van het eindklassement van de in dat jaar gehouden World Cups. Bij gelijke aantallen punten worden de op de Olympische Spelen en FISA-seniorenwereldkampioenschap behaalde punten verdubbeld en als er na die telling nog geen uitsluitsel is, worden de punten behaald in stuurmanloze nummers verdubbeld.

A.A.J.H. Marres Herinneringsprijs

Prijs voor de best presterende amatuercoach.

Het bestuur van de KNRB bepaalt, op voordracht van de Adviescommissie Toproeien, welke amateurcoach de beste prestatie heeft geleverd. In aanmerking komt elke coach, die niet in dienst is van de KNRB.

Vaardigheidsbeker voor de jeugd

De jaarlijkse vaardigheidsbeker voor de jeugd is een wisselprijs die bestemd is voor die vereniging die in verhouding tot het aantal jeugdleden van die vereniging de meeste vaardigheidsproeven heeft afgelegd. Het betreft vaardigheidsproeven in de skiff.

Puntenberekening: elk behaald vaardigheidsbewijs krijgt 1 punt. Het totaal aantal punten wordt gedeeld door het aantal jeugdleden van de vereniging.

De Chris van Winden beker
Vaardigheidsbeker voor volwassenen

De jaarlijkse vaardigheidsbeker voor volwassenen is een wisselprijs, die bestemd is voor die vereniging die in verhouding tot het aantal seniorleden van die vereniging de meeste vaardigheidsproeven heeft afgelegd. Het betreft vaardigheidsproeven in de skiff, een wherry, of een tweeriemsgiek (met of zonder stuur).

Puntenberekening: elk behaald vaardigheidsbewijs krijgt 1 punt. Het totaal aantal punten wordt gedeeld door het aantal seniorleden van de vereniging.

Tijdens de roeidag van 2009 kreeg de vaardigheidsbeker voor Volwassenen een nieuwe naam ter nagedachtenis aan de in 2009 overleden Chris van Winden: de Chris van Winden beker. 

KNRB Lauwerkrans voor Marathonroeien

De KNRB Lauwerkrans voor Marathonroeien is in 1998 door de werkgroep Marathonroeien van de KNRB ingesteld.

Puntenberekening: De prijs wordt gewonnen door de marathonroeier die in het betreffende jaar aan het grootste aantal marathonevenementen heeft deelgenomen en bij een gelijk aantal van meerdere personen is diegene winnaar die in deze wedstrijden de meeste kilometers aflegde.

Eregalerij Lauwerkrans

 

Persprijs

De Persprijs wordt toegekend aan een medewerker van pers, radio en/of tv, die naar de mening van de schenker, in overleg met het bestuur van de KNRB, in het afgelopen jaar de meest positieve berichtgeving over roeien heeft verzorgd. De persprijs is ter beschikking gesteld door Dr. D. Willebrand, erelid van de KNRB.

Procedure van toekenning: de voordrachten worden door het bestuur beoordeeld en de winnaar wordt gekozen.

KNRB-wisselprijs

De KNRB-wisselprijs wordt toegekend aan een persoon, groep personen, instelling of organisatie die in het betreffende jaar op bijzondere wijze heeft bijgedragen aan de roeisport, of een prestatie heeft geleverd die bijzondere waardering of aanmoediging verdient.

Procedure van toekenning: op de website en via andere communicatiekanalen worden roeiliefhebbers uitgenodigd voordrachten in te dienen. Deze kunnen betrekking hebben alle zaken die de roeisport bevorderen of doen bevorderen. Uit alle ingediende voordrachten kiest een jury, bestaande uit de genomineerden van het jaar daarvoor, de winnaar. De wijze van beoordeling wordt door de jury bepaald.

Erepenningen in Goud en Brons

Volgens artikel 5 van het HR kan de algemene vergadering op voorstel van het bestuur een erepenning in goud toekennen als blijk van erkenning van belangrijke diensten aan de KNRB of aan de roeisport bewezen. Voor de erepenning in brons komt iemand in aanmerking als blijk van erkenning van trouwe plichtsvervulling in dienst van de roeisport.

Klassement voor Eerstejaars Achten

Klassement voor Eerstejaars achten: Ej8+, Lej8+ en DEj8+.

Beoordelingscriteria: zie Evenementennummer van het betreffende jaar.

Development Klassement (met ingang van 2009)

Klassement voor Development 4-: H4-, LH4- en D4-.

Beoordelingscriteria: zie Evenementennummer van het betreffende jaar.

Nederlands Bedrijfsroeikampioenschap

Klassement voor Bedrijfsachten en Mixed Bedrijfsachten.

Beoordelingscriteria: Zie Evenementennummer van het betreffende jaar.