Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Ledenpost augustus 2009

Geacht bestuur,

Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

WK roeien 2014 definitief naar Amsterdam
WK Poznan succesvol afgesloten met driemaal brons, eenmaal goud
Stand van zaken Individuele ledenregistratie
Juniorencompetitie: laagdrempelige wedstrijden voor junioren in uw district
KNRB Business Club
Juiste datum Novembervieren
Uitnodiging: Speciaal evenement voor speciale roeiers
Contributie 2010

WK roeien 2014 definitief naar Amsterdam

Bestemd voor: Bestuur + leden
Ter:                Informatie

Het Wereldkampioenschap Roeien zal in 2014 plaatsvinden op de Bosbaan in Amsterdam. Het congres van de Internationale Roeifederatie (FISA) bekrachtigde in Poznan de voordracht van Amsterdam door de FISA Council.

De FISA Council en het FISA congres waren zeer te spreken over het bid dat de Koninklijke Nederlandsche Roeibond samen met de gemeente Amsterdam een aantal maanden geleden had ingediend. Sterke punten waren onder meer de krachtige organisatie, de uitstekende ervaringen met het Amsterdamse WK onder 23 jaar en de sterke steun van het ministerie van VWS, NOC*NSF en Topsport Amsterdam.

Zie ook Roei.Tv:
> Promofilm WK Roeien 2014
> Goed nieuws roeibond na succes WK

WK succesvol afgesloten met driemaal brons en eenmaal goud

Bestemd voor: Bestuur + leden
Ter:                Informatie

Op de WK in Poznan behaalden vijf Nederlandse boten de finales met als resultaat driemaal een brons voor de achten en goud voor de dames vierzonder!

De Nederlandse equipe zette hiermee een degelijke prestatie neer met een mooi perspectief voor de toekomst. Nederland behaalde in het overall landenklassement een tiende plaats.

Zie ook:
>WK succesvol afgesloten met driemaal brons voor de achten
> Roei.Tv: Goud voor de dames vierzonder
> Roei.Tv: reacties na de finaleraces WK Poznan

Stand van zaken Individuele ledenregistratie

Bestemd voor: Bestuur + leden
Ter:                Informatie

Tijdens de algemene ledenvergadering van 7 maart jl. is besloten om over te gaan tot registratie van de individuele leden van de bij de KNRB aangesloten verenigingen. Dit is een vervolg op het besluit van de bij het NOC*NSF aangesloten sportbonden om met deze centrale registraties te komen tot een eerlijkere verdeling van de subsidiegelden. De registratie moet in 2010 zijn ingevoerd.

Stand van zaken 
Op dit moment wordt er binnen de KNRB gewerkt aan de ontwikkeling van een webapplicatie waar verenigingen het ledenbestanden op een veilige manier naartoe kunnen sturen. 

Meerdere softwareleveranciers is gevraagd hier een offerte voor uit te brengen. Medio september wordt een keuze gemaakt voor een technisch partner en wordt gestart met de bouw van de webapplicatie.  

Om de overgang naar de individuele ledenregistratie zo goed mogelijk te laten verlopen, is alle verenigingen gevraagd om een eerste testbestand aan te leveren volgens vastgestelde specificaties.

Op het moment dat (nagenoeg) alle verenigingen een eerste testbestand hebben aangeleverd, ontvangen alle verenigingen een reactie op het door hen aangeleverde bestand. De KNRB hoopt medio september via e-mail alle verenigingen een bericht te kunnen sturen. 

De uitkomsten van deze inventarisatie worden gebruikt voor het ontwikkelen van de webapplicatie voor de individuele ledenregistratie.

Meer over de stand van zaken van de individuele ledenregistratie kunt u lezen op: [Individuele ledenregistratie]

Juniorencompetitie: laagdrempelige wedstrijden voor junioren in uw district

Bestemd voor: Bestuur + leden
Ter:                Informatie

De roeisport spreekt aan bij kinderen die actief buiten sporten en die graag afwisselend alleen of in teamverband sporten. Roeiverenigingen hebben steeds meer jeugdleden. Bij sportbeoefening horen wedstrijden.

Voor junioren die wedstrijdervaring willen opdoen organiseert de KNRB voor de vijfde keer de Juniorencompetitie. Doel van deze competitie is om in een ongedwongen sfeer kleinschalige wedstrijden te organiseren tussen teams van 4 tot 8 jeugdleden per vereniging.

Enkele karakteristieken van de juniorencompetitie:

 • Regionaal georganiseerd door een districtscoördinator
 • Minimaal twee verenigingen met elk minimaal één team maakt al een competitie
 • Teams bestaan uit 4 tot 8 roeiers
 • Combi’s met andere verenigingen in één team zijn ook mogelijk
 • Skiff, dubbeltwee en dubbelvier-met stuurman
 • Wedstrijdontmoetingen op de eigen verenigingen in boten van de ontvangende vereniging
 • Verenigingen kunnen meedoen met de najaarsronde en / of de voorjaarsronde
 • Finaledag in juni op de Bosbaan

De juniorencompetitie wordt door de KNRB voor u ondersteund met districtscoördinatoren, een competitieleider, scheidsrechterscursussen, en een interactieve website met programma’s en uitslagen die óók leuk is voor de junioren zelf.

Heeft uw vereniging junioren, en zoekt u nog een passend wedstrijdaanbod? Kijkt u dan op http://www.juniorencompetitie.nl/ of mail naar juniorencompetitie@knrb.nl

KNRB Business Club

Bestemd voor: Bestuur + leden
Ter:                Informatie

Tijdens de Koninklijke Holland Beker is een start gemaakt met de KNRB Business Club. Het doel van de KNRB Business Club is om de KNRB extra ondersteuning te bieden om haar doelen te bereiken in het toproeien en in de breedtesport.

Een sportief netwerk langs het water
De KNRB Business Club is een sportief netwerk van personen namens bedrijven die allemaal affiniteit hebben met thema’s als: roeien,  topsport, energie, schoon milieu en netwerken.

De leden van de businessclub komen vier- tot zesmaal per jaar bijeen. De bijeenkomsten worden veelal in samenwerking met een lid georganiseerd. Twee of drie van deze ontmoetingen zijn gekoppeld aan een groot roei-evenement zoals de Varsity, de Koninklijke-Holland Beker wedstrijden en de Erasmussprints.

Andere bijeenkomsten hebben de vorm van een congres. Daarbij wordt aandacht besteed aan een actueel thema dat op het raakvlak van sport en bedrijfsleven ligt. Met sprekers van hoog niveau.
Steeds zal er voldoende ruimte zijn om elkaar te spreken tijdens een lunch, een aangeklede borrel of een stijlvol diner.

Organisaties en bedrijven kunnen op verschillende manieren participeren:

 • gezamenlijk: ondersteuning en netwerk
 • een adviesrol of een specifieke ondersteuning
 • een businessclublid kan zich verbinden aan één of meer verenigingen
 • een businessclublid kan zich verbinden aan een specifieke ploeg of (top)roeier

Zie ook: KNRB Business Club, Nieuwsbrief Editie juni 2009 [.pdf] [download]

Juiste datum Novembervieren 2009: 1 november 2009

Bestemd voor: Bestuur + leden
Ter:                Informatie

Abusievelijk staat in de wedstrijdkalender en in het Evementennummer een onjuiste datum van de Novembervieren gepubliceerd.

De juiste datum is 1 november 2009 (en niet 8 november). De wedstrijdkalender op www.knrb.nl is reeds aangepast.

Meer informatie over de wedstrijd kunt u vinden op: www.novembervieren.nl

Uitnodiging: Speciaal evenement voor speciale roeiers

Bestemd voor: Bestuur + leden
Ter:                Informatie

Op 27 september wordt bij roeivereniging Pontos in Lelystad het Special Olympics Nationaal Roei-evenement gehouden. Aan dit roei-evenement nemen roeiers deel met een verstandelijke handicap. De organisatie nodigt u graag uit om dit evenement te komen mee maken.

Het Special Olympics Nationaal Roei-evenement is een roeiwedstrijd waarbij roeiers met een verstandelijke handicap het tegen elkaar op zullen nemen in C2-en en wherrie’s. Er zullen zo’n 40 tot 50 roeiers deelnemen in twee categorieën, namelijk twee G-roeiers met elkaar in de boot of met een roeier zonder beperking.

Lees verder bij [Special Olympics 2009]

Contributie 2010

Bestemd voor: Bestuur + leden
Ter:                Informatie

Voor het verenigingsjaar 2010 bedraagt de KNRB-contributie:

• De contributie voor senioren: € 28,55 (2009: € 28,02) 
• De contributie voor junioren: € 14,27 (2009: € 14,05)

Bijdrag is exclusief bijdrage NSF. Met ingang van 2010 vervalt de Bosbaanbijdrage.


Met vriendelijke groet,

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ROEIBOND