Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Ledenpost oktober 2009

Geachte bestuur,

Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

Abonnement blad Roeien 2010
Uitnodiging districtsbijeenkomst november 2009
Kandidaten KNRB wisselprijs
Verenigingsgegevens Evenementennummer 2010 aanleveren voor 16 november a.s.
Opgeven afgelegde vaardigheidsproeven
Implicaties wetsvoorstel Van Dam voor sportverenigingen
14 en 15 november 2009: Paul Veenemans Prijs
28 november 2009: Groninger Roei Coach Congres

Abonnement blad Roeien 2010

Bestemd voor: Bestuur + leden
Ter:                Informatie

Het bestuur van de KNRB heeft de abonnementsprijs voor het blad Roeien voor het jaar 2010 vastgesteld.

 Jaarabonnement (inclusief evenementennummer)     € 26,50
 Jaarabonnement verenigingen inclusief "inschiet"     € 25,50 
 Los Evenementennummer (excl. verzendkosten)     € 14,70

Belangstellenden kunnen zich via www.knrb.nl/webwinkel abonneren op dit full color uitgegeven blad. Wij stellen het op prijs als u via uw website, uw e-mailnieuwsbrieven of uw verenigingsblad uw leden attendeert op deze mogelijkheid.

Zie voor meer informatie: [Blad Roeien] 

Uitnodiging districtsbijeenkomst november 2009

Bestemd voor: Bestuur
Ter:                Opvolging

De KNRB nodigt in samenwerking met de districtscommissies alle verenigingsbesturen uit voor een districtsbijeenkomst.

De thema’s die op elke bijeenkomst zullen worden besproken zijn:

  • Individuele ledenregistratie
  • Licentiesysteem
  • WK 2014 Amsterdam
  • KNRB opleidingen

Verder komen ingebrachte onderwerpen vanuit de districtscommissies aan bod. De bijeenkomsten zijn een goede gelegenheid om uw vraagstuk(ken) in te brengen en kennis met andere verenigingen en de KNRB uit te wisselen.

U ontvangt na aanmelding een digitale agenda met het programma van de avond.

Het is mogelijk om bij verhindering aan te sluiten bij een ander district.

Aanmelden
We verzoeken alle verenigingen, regionale bonden en de leden van de districtscommissies zich uiterlijk 5 november bij ons aan te melden via marit.klaassen@knrb.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Rianne Meester-Broertjes
Secretaris KNRB
rianne.meester@knrb.nl 
T: 06 5131 6746 

Naam District

Locatie

Datum

Holland Noord

Michiel de Ruyter

Dinsdag 10 november

Midden

Viking

Woensdag 11 november

Holland Zuid en Zuid West

Nautilus, De Rotte

Donderdag 12 november

Noord

Wetterwille

Woensdag 18 november

Zuid Oost

T.O.R. (ovb)

Donderdag 19 november

Oost

Amycus

Maandag 23 november

Wie ontvangt de KNRB Wisselprijs?

Bestemd voor: Bestuur + leden
Ter:                Opvolging


Tijdens de Roeidag op 16 januari 2010 wordt de KNRB wisselprijs toegekend aan een persoon, groep personen, instelling of organisatie die in 2008/2009 op bijzondere wijze heeft bijgedragen aan de roeisport, of een prestatie heeft geleverd die bijzondere waardering of aanmoediging verdient.

Nominatie
U kunt bepalen wie kanshebber is om deze prijs in ontvangst te nemen door een persoon, groep personen, instelling of organisatie te nomineren voor deze prijs.

Geef aan wie volgens u in aanmerking komt voor de KNRB wisselprijs 2009 en wat uw motivatie is.

De uiteindelijke winnaar wordt gekozen door de genomineerden van 2008.

Nominaties kunnen uitgebracht worden in de volgende categorieën:

  • Wedstrijdroeien
  • Bijzondere initiatieven
  • Verenigingen
  • Organisatie en Bestuur
  • Breedtesport

Stuur uw nominatie voor 15 december 2009 naar Marloes Overbeek, marloes.overbeek@knrb.nl

Verenigingsgegevens Evenementennummer 2010 aanleveren voor 16 november 2009

Bestemd voor: Bestuur
Ter:                Opvolging

Wilt u uw verenigingsgegevens, uw toertocht(en) of botenwagengegevens laten opnemen in het Evenementennummer 2010? Geef dan voor 16 november de juiste gegevens door aan de KNRB. U kunt hiervoor gebruikmaken van de onderstaande formulieren.

> Formulier verenigingsgegevens
> Formulier Gegevens botenwagen
> Formulier Aanmelden Toertochten

Voor vragen over het Evenementennummer kunt u contact opnemen met nienke.wind@knrb.nl

Opgeven afgelegde vaardigheidsproeven

Bestemd voor: Bestuur
Ter:                Opvolging

Tijdens de Nationale Roeidag op 16 januari 2010 zal de ‘Vaardigheidsbeker Jeugd’ en ‘Vaardigheidsbeker Volwassenen’ worden uitgereikt. Deze bekers worden uitgereikt aan de vereniging die in het bondsjaar in verhouding tot respectievelijk haar jeugd- en seniorenleden het grootste aantal vaardigheidsproeven heeft afgelegd. 

Wij verzoeken u de aantallen van de afgenomen vaardigheidsproeven in de periode oktober 2008 tot en met december 2009 voor senior- en/of jeugdleden van uw vereniging vóór 2 januari 2010 door te geven aan marloes.overbeek@knrb.nl

Implicaties wetvoorstel Van Dam voor sportverenigingen

Bestemd voor: Bestuur
Ter:                Informatie

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het wetsvoorstel Van Dam waarin stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen wordt verboden. Via een van de bij de KNRB aangesloten verenigingen ontvingen wij de vraag wat de implicaties van dit wetsvoorstel zijn voor roeiverenigingen.

Naar aanleiding van deze vraag is door de KNRB contact gezocht met de juridische afdeling van NOC*NSF die hierover als volgt bericht.

In dit wetsvoorstel is voor verenigingen een lichter regime van toepassing. Verenigingen moeten ervoor zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze zij hun lidmaatschap kunnen opzeggen. Wanneer een vereniging een website of ledenblad heeft, dan dient de informatie over opzegging van het lidmaatschap opvallend op de hoofdpagina van de website of op één van de eerste drie pagina's van het clubblad vermeld te staan. Een en ander wil zeggen dat de leden niet jaarlijks persoonlijk een brief o.i.d. hoeven te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.


14 en 15 november 2009: Paul Veenemans Prijs

Bestemd voor: Bestuur + leden
Ter:                Informatie

Op zaterdag 14 en zondag 15 november vindt de 34ste Paul Veenemans Prijs plaats. Dit jaar zal ook een aantal toproeiers deelnemen aan deze wedstrijd over de onderdelen hardlopen, roeien, schaatsen en fietsen.

De PVP wordt jaarlijks door een andere vereniging georganiseerd. Dit wordt de PVP georganiseerd door de Rotterdamse roeivereniging De Maas. De PVP is dit jaar een bijzondere editie, want als experiment wordt het onderdeel schaatsen vervangen door skeeleren. [Lees verder ...]

Zie ook: www.de-maas.nl/pvp2009

28 november 2009: Groninger roeicoachcongres 'Kracht of duur'

Bestemd voor: Bestuur + leden
Ter:                Informatie

Op 28 november 2009 wordt voor de 4e keer het Groningen Roei Coach congres georganiseerd door de GRB, samen met de Groninger roeiverenigingen.  Het onderwerp van dit jaar is: `Kracht of Duur?”

Voor meer informatie of voor inschrijven ga naar: www.roeicoachcongres.info


Met vriendelijke groet,

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ROEIBOND