Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Jaarprogramma Senioren 2009

Het doel van het jaarprogramma Senioren is het ontwikkelen van de noodzakelijke voorwaarden voor succesvolle deelname in Londen 2012.

Het centrale trainingsprogramma wordt gekenmerkt door de dagelijkse roei-, kracht en ergometertrainingen en de volgende buitenlandse evenementen:

  • Trainingsstage Varese    02 – 17 mei 2009
  • World Cup Banyoles      29 – 31 mei 2009
  • World Cup München       19 – 21 juni 2009 (en/of KHB)
  • World Cup Luzern          10 – 12 juli 2009
  • Trainingsstage + WK      08 – 30 augustus 2009

Indien van belang voor de ontwikkeling van de roeier of ploeg zal, indien het coachteam dit noodzakelijk acht, afgeweken worden van het bovengenoemde programma.

De KNRB-selectie is geformeerd naar inzicht van de betrokken coaches op basis van de resultaten van de KNRB-testmomenten en informatie uit het verleden.

Instroom KNRB-selectie

Het is voor roeiers met ambitie en voldoende niveau mogelijk in de selectie van de KNRB te komen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de roeier dit voor 20 april 2009 kenbaar maakt aan de Technisch Directeur, en deelneemt aan de vastgestelde testmomenten. Roeiers die de ambitie hebben in de KNRB-selectie te komen, dienen tijdens het NK-klein deel te nemen in de SA-skiff of SA twee-zonder. De betreffende hoofdcoach en bondscoach beslissen uiteindelijk of de roeier al dan niet wordt opgenomen in de selectie.

Onderstaand staan de criteria opgesomd voor aan World Cups en de Wereld Kampioenschappen 2009 voor verenigingsploegen en/of overige ploegen die geen deel uitmaken van het KNRB-programma.

Criteria deelname World Cup 1 (buiten KNRB-selectie)

Ploegen of roeiers die geen deel uitmaken van de KNRB-selectie met de ambitie hebben om deel te nemen aan World Cup 1 dienen dit uiterlijk op 20 april 2009 kenbaar te maken aan de Technisch Directeur van de KNRB.

Voor deelname aan World Cup 1 komen roeiers / ploegen in aanmerking die op grond van behaalde resultaten tijdens het NK-klein aannemelijk hebben gemaakt dat een reële kans bestaat op het behalen van een medaille (niet-Olympische nummers) of een finaleplaats (Olympische nummers) tijdens World Cup 1 te Banyoles. Dit ter beoordeling van het coachteam en de Technisch Directeur die bij hun beslissing onder andere in overweging nemen:

  • tijd en klassering;
  • de omstandigheden waaronder de prestatie is geleverd;
  • geroeide tijd in vergelijking met topploegen (voor zover aanwezig).

Daarnaast dient de roeier / ploeg tijdens het NK-klein in ieder geval de snelste Nederlandse ploeg te zijn in het nummer waarvoor de roeier / ploeg in aanmerking wil komen voor deelname aan de World Cup.

Indien de roeier / ploeg voldoet aan de gestelde criteria, dan zal toestemming verleend worden tot deelname. Dit betekent dat de kosten en organisatie voor deelname ten laste komen van de roeier / ploeg.

Criteria deelname World Cup 3

Op basis van de resultaten van de Wold Cup 1 te Banyoles kan toestemming voor deelname aan World Cup 3 te Luzern worden verleend. Deze toestemming wordt verleend bij het behalen van een medaille (niet-Olympische nummers) of een finaleplaats (Olympische nummers) te Banyoles.

Indien de roeier / ploeg voldoet aan de gestelde criteria, dan zal toestemming verleend worden tot deelname. Dit betekent dat de kosten en organisatie voor deelname ten laste komen van de roeier / ploeg.

Criteria deelname WK

Voor deelname aan het WK geldt dat de roeier / ploeg met behaalde resultaten tijdens WC1 en WC 3 (nadruk ligt op prestatie tijdens WC3) heeft aangetoond dat een reële kans bestaat op het halen van een gouden medaille tijdens het WK in een niet-Olympisch nummer, of een klassering bij de beste 3 in een Olympisch nummer.

Indien de roeier / ploeg voldoet aan de gestelde criteria, dan zal de roeier / ploeg worden uitgezonden aan het WK, hetgeen inhoud dat de kosten en organisatie voor rekening zijn van de KNRB.