Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Jaarprogramma Junioren 2008/2009

Het doel van het juniorenprogramma is:

1. Behalen van medailles op de junioren WK
2. Het opleiden van junioren via de Coupe de la Jeunesse
3. “Feedingsysteem” zijn voor de seniorentop.

De KNRB streeft ernaar om de talentvolle, ambitieuze junior roeier te laten doorstromen naar de top van het seniorenroeien. Goed opgeleide, talentvolle jonge atleten moeten hiervoor direct na hun juniorencarrière in de seniorprogramma’s kunnen meedraaien. De KNRB brengt dit op twee manieren tot stand:

1. Identificatie en begeleiding van junioren in de districten.
2. Begeleiding van junioren in de kernteams.

1. Identificatie en begeleiding van junioren in de districten

Nederland is onderverdeeld in verschillende districten. Elk district heeft een districtcoördinator. De districten zijn vooral opgezet om een betere infrastructuur te creëren die uitnodigt tot kwalitatief en kwantitatief beter wedstrijdroeien. Daarnaast zijn ze opgezet om meer en efficiënter op individueel niveau junioren te kunnen rekruteren en begeleiden.

De districtcoördinator organiseert in samenwerking met de bondscoaches regelmatig districtsdagen. Voor deze dagen worden junioren met hun coaches uitgenodigd. Op de districtsdagen wordt veel aandacht besteed aan: techniek, fysieke ontwikkeling (cardiovasculair en kracht) en mentale vaardigheden.

De eerste districtdag wordt breed opgezet. In principe is iedereen welkom. Voor de districtsdagen die daarna volgen worden atleten uitgenodigd. De uitnodiging vindt plaats op basis van de resultaten tijdens onderstaande meetmomenten. De resultaten van de meetmomenten worden beoordeeld door de bondscoaches.

Meetmomenten

 1. Tromp Boat Race van 18 oktober 2008. Skiff in 15-16 of 17-18 veld.
 2. 20 minuten ergometer test op 23 november 2008 in het district.
 3. N.K.I.R. 2008.
  Richttijden voor de districtselectie (geen gewichtscorrectie):
  J15/16 - < 06:45 M15/16 - <07:45
  J17/18 - < 06:35 M17/18 - <07:35
 4. 750 meter ergometer test op 25 januari 2009 in het district.
 5. Winterwedstrijden. Skiff in 15-16 of 17-18 veld.


Via deze meetmomenten kunnen atleten nieuw instromen, zich handhaven of uitstromen. Op basis van getoonde kwaliteiten van de junioren op de districtsdagen, coachbaarheid en progressie gedurende trainingen en wedstrijden wordt regelmatig geëvalueerd of de atleet doorschuift naar het nationale kernteam of in het district blijft.

De districtscoördinatoren zullen ploegen formeren voor de Head, Heineken en de Hollandia en bij succes ook nog verder in het seizoen. Dit zullen voornamelijk achten en vieren zijn. De districten zullen herkenbaar in hun districtskleuren aan de start verschijnen.

District     Coördinator   
Noord     Albert Sprokholt  
Oost     Bea ten Brinke   
Zuid-Oost     Peter Klomp  
Midden     Anne de Lange   
Noord-Holland     Sjoerd Verhallen  
Holland-Zuid     Meindert Lippits  
Zuid      Ludo de Man  
     

N.a.v. de Tromp Boat race, de N.K.I.R. en de winterwedstrijden besluiten de bondscoaches welke atleten in de skiff de Hollandia (25-26 april 2009) starten. Dit om te voorkomen dat er onnodig veel skiffs op de Hollandia 2009 aan de start verschijnen. De rest zal worden aangeraden om in grotere (districts)nummers te starten.

Op basis van de prestaties op de Tromp Boat race (1x), winterwedstrijden (1x), ergometer uitslagen (20’ test, N.K.I.R., 750 meter test) en Hollandia, zullen de beste junioren uit de districten door de bondscoaches worden uitgenodigd voor de pre-Coupe selectie.

Richttijden (volgens de Golden Standard tabel van Josy Verdonkschot) voor o.a. de pre-Coupe selectie op de Hollandia 2008:

Nummer WK  Coupe
JM8+ 5:40,00 5:51,00
JM4- 6:01,00 6:13,00
JM2- 6:38,00 6:51,00
JM4+ 6:17,00 6:29,00
JM4x 5:56,00 6:08,00
JM2x 6:27,00 6:40,00
JM1x 6:59,00 7:12,00
  
JW8+ 6:17,00 6:29,00
JW4- 6:43,00 6:56,00
JW2- 7:20,00 7:34,00
JW4x 6:33,00 6:45,00
JW2x 7:04,00 7:18,00
JW1x 7:36,00 7:50,00

N.B. Deze richttijden gelden voor snel weer en absolute wereldtop. De tabel is te gebruiken om boten onderling goed te kunnen vergelijken.

Pre-Coupe selectie
De pre-Coupe selectie traint na de Hollandia centraal op de Bosbaan ter voorbereiding op Gent (9-10 mei 2009), de A.R.B. (6-7 juni 2009) en de N.S.R.F. (4-5 juli 2009). Op deze wedstrijden zal er in verschillende boot samenstellingen gevaren worden. Hiermee krijgen wij een indruk van de snelheid toe- en afname bij een wisselende boot samenstelling. Daarnaast bekijken we in die periode de progressie van elke atleet.

Selectiekamp Coupe de la Jeunesse
Atleten uit de pre-Coupe selectie en afvallers uit het kernteam zullen worden uitgenodigd voor een selectiekamp van 6 tot 13 juli 2009. Indien noodzakelijk, worden op basis van onder andere seat-races en time-trials, tijdens dit kamp boten voor de Coupe geformeerd. Alleen ploegen die in staat geacht worden om een medaille te halen op de Coupe worden uitgezonden naar dit toernooi. Op 12 juli 2009 zal hiervoor de time-trial zijn, waarbij de Golden Standard tabel wordt gebruikt.

De deelnemers aan dit kamp worden in twee groepen uitgenodigd.
De eerste groep/selectie wordt bekendgemaakt op 10 juni 2009. Het gaat om roeiers en/of ploegen die zich de periode daarvoor op trainingen en wedstrijden voldoende hebben laten zien, waardoor er een grote kans op deelname aan de Coupe is. Deze groep zal tijdens een time-trial op 12 juli 2009 vormbehoud moeten tonen.

De tweede groep/selectie wordt direct na afloop van de N.S.R.F. bekendgemaakt. Het betreft hier roeiers en/of ploegen die in een later stadium hebben aangetoond aan de criteria te voldoen, of roeiers / ploegen waarvan de bondscoaches verwachten dat deze in het selectiekamp alsnog aan de criteria zullen voldoen. Deze laatste groep zal tijdens de time-trail moeten bewijzen daadwerkelijk aan de gestelde criteria te voldoen, terwijl de voor de eerste groep wederom een eis tot vormbehoud geldt.


2. Begeleiding junioren kernteam

Het kernteam wordt door de bondscoaches begeleid en traint centraal gedurende het gehele jaar. Het kernteam start de centrale trainingen vanaf de Tromp Boat race in 2008. Het kernteam kan tot aan de N.S.R.F. 2009 in samenstelling wijzigen.

Selectie junioren kernteams (door de bondscoaches) vindt plaats op basis van onderstaande criteria.

Absolute meetmomenten

 1. Tromp boot race 2008 in skiff
 2. 20 minuten ergometer test op 23 november 2008. Atleten krijgen een persoonlijke uitnodiging hiervoor.
 3. N.K.I.R. 2008.
  Richttijden voor de kerngroep:
        J15/16 - < 06:35 M15/16 - <07:35
        J17/18 - < 06:25 M17/18 - <07:25
 4. 750 meter ergometer test en 4500 meter hardloop test op 25 januari 2009.
 5. Winterwedstrijden 2009 in de skiff (17/18 veld).
 6. NK klein, 1x 17/18 veld, Hollandia 2009. Zie tabel.

Andere criteria
1. Team player
2. Coachbaarheid
3. Mentale weerbaarheid.
4. Boat mover zijn.
5. Roeien volgens haalbeeld Diederik de Boorder en Rob Robbers.


Het kernteam bereidt zich voor op de volgende wedstrijden:
• N.K.I.R, Winterwedstrijden (18 veld 1x)
• Hollandia (18 veld 1x)
• München (groot nummer)
• Marlow (groot nummer)
• A.R.B (NK grote nummers)
• N.S.R.F (groot nummer)

Selectiekamp Wereldkampioenschappen
Atleten uit het kernteam worden uitgenodigd voor een selectiekamp van 6 tot 13 juli 2009. Indien nodig, worden op basis van onder andere seat-races en time-trials, tijdens dit kamp boten voor de W.K. geformeerd. Alleen ploegen die in staat geacht mogen worden om zich bij de eerste 8 op de W.K. te varen zullen door het bondsbestuur worden uitgezonden. Op 12 juli 2009 zal hiervoor de time-trial zijn.
De Golden Standard tabel wordt hiervoor gebruikt.

NB: Ploegen of atleten die een alternatieve route willen volgen, dienen dat in overleg met de bondscoaches en de topsportcoördinator te doen.


Diederik de Boorder en Rob Robbers
bondscoaches junioren