Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Programma en doelstellingen U23 2008/2009

Op deze pagina vindt u de plannen voor de talentontwikkeling 2008-2009.

Programma & doelstelling U23 2008-2009
Geïdentificeerde talenten

Programma & Doelstellingen U23 2008-2009

Algemene doelstelling
De algemene doelstelling voor het U23-traject is tweeledig:

 1. Het opleiden en voorbereiden van roeiers t.b.v. de doorstroom naar de SA-equipe.
 2. Het leveren van topprestaties tijdens het WK U23 in Roudnice (Tsjechië) van 23-26 juli 2009.

Resultaatdoelen*

 1. Uitzenden van ongeveer 6-7 finalewaardige boten naar de WK U23.
 2. Behalen van tenminste 5 finaleplaatsen tijdens het WK U23.
 3. Behalen van tenminste 3 medailles tijdens het WK U23.
 4. Doorstroom van tenminste 3 roeiers uit de U23 selectie naar de SA-equipe in daarop volgende seizoen.

* Punt 4 (doorstroom) kan ervoor zorgen dat op de eerste 3 punten minder wordt gescoord (roeiers uit de SA-equipe starten waarschijnlijk niet op de WK U23). Aangezien als uiteindelijke doel van het programma de doorstroming naar de (inter)nationale top geldt, zal dit dan ook zwaarder wegen.

Procesdoelen
Om de resultaatdoelen te bereiken zijn de volgende procesdoelen gesteld:

 1. Er wordt naar gestreefd om al in een vroeg stadium met de beste atleten in deze leeftijdscategorie gezamenlijk te trainen. Voor een deel zullen de talenten onder gebracht worden in het HvA-Team in Amsterdam, waar men onder leiding van een door de KNRB-aangestuurde full-time coach (Jeroen Spaans) een gezamenlijk programma zullen volgen. De bondscoach (Coen Eggenkamp) zal hem daarbij bijstaan. Per individuele roeier wordt echter bekeken wat voor hem/haar zelf de beste trainingssituatie is. Mocht deze afwijken van het HvA-Team, dan worden daar duidelijke afspraken over gemaakt. 
 2. Met de geïdentificeerde atleten (deelname aan WK U23 of FISU WK in 2008, getalenteerde ex-junioren, fysieke talenten en later roeiers die indruk hebben gemaakt op Hel van het Noorden en/of NKIR) die niet in staat zijn in Amsterdam te trainen, zal de bondscoach regelmatig contact hebben. Daarbij helpt hij hen bij het maken van schema’s en het waarborgen van de goede faciliteiten. Hij bezoekt hen minimaal eens in de twee maanden.
 3. De KNRB gaat actief en in samenwerking met verschillende verenigingen in het land een aantal regionale talentcentra opzetten, waar uiteindelijk bovengenoemde roeiers (zie punt 2) kunnen trainen. In september 2009 moeten deze centra volledig operationeel zijn.
 4. Per sectie (zware mannen, lichte mannen, zware vrouwen, lichte vrouwen) zal na verloop van tijd (in principe medio december) een prioriteitsboot worden aangewezen, die voor een medaille op de WKU23 zal gaan. Daarnaast wordt geprobeerd per sectie nog een ontwikkelingsboot te formeren die finalewaardig zal moeten zijn. Tevens is het mogelijk dat er per sectie twee prioriteitsboten worden geformeerd (zowel scullend als boordroeiend).
 5. Voor de roeiers die in aanmerking komen voor de prioriteitsboten zal eind januari/begin februari een trainingskamp van ongeveer 14 dagen in Sevilla worden belegd.
 6. Naast de roeiers dienen ook goede coaches opgeleid te worden. De bondscoach zal zorgen dat talentvolle coaches met het juiste (ambitie)niveau betrokken worden bij het begeleiden van talenten in de talentcentra en bij HvA-team. In samenspraak met de topsportcoördinator wordt voor een passend opleidingstraject gezorgd, wat kan resulteren in een door de bond aangeboden Roeicoach 4-opleiding. Ook de vrijwillige coaches die naar de WK worden uitgezonden worden in de gaten gehouden voor een opleidingsplek.

Programma
Om enerzijds tot zo goed mogelijke resultaten te komen en er anderzijds zeker van te zijn dat de beste atleten uiteindelijk in de beste boten zitten zal er een duidelijk, vastomlijnd programma worden gevolgd.

In het najaar zal de nadruk voornamelijk liggen op individuele progressie. Het eerste meetmoment zal de Hel van het Noorden zijn, waar alle deelnemers uit de kernploeg in een klein nummer (1x of 2-) zullen starten. Daarnaast zal men op de NKIR moeten deelnemen. Via deze wedstrijden is het ook voor andere roeiers mogelijk om als talent geïdentificeerd te worden. Door opgenomen te worden in de nationale selectie onder 23 kan men vanaf dan ook centraal begeleid worden. Er wordt naar gestreefd om na afloop van deze periode per sectie een boottype als prioriteitsboot te kiezen, waarin op de WKU23 uitgekomen zal worden. In de wintermaanden zal het in kleine nummers trainen meer afgewisseld worden met het roeien in grotere nummers. Roeiers die deel uit willen maken de genoemde prioriteitsboten zullen vanaf januari dan ook grotendeels beschikbaar moeten zijn om in Amsterdam te trainen. 

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 maart (optioneel) zal vervolgens op het Olympisch Trainingscentrum (OTC) een ergometertest worden georganiseerd, waar iedereen die naar de WKU23 wil worden uitgezonden, aan deel dient te nemen.

In de periode tot aan Hollandia Roeiwedstrijden / NK klein zal de samenstelling van de prioriteitsboten ongeveer duidelijk worden. Deze worden op basis van prestaties in het najaar, opgedane kennis tijdens trainingen en de uitslag van de ergometertest bepaald. Iedereen dient echter wel op de Hollandia in een klein nummer aan de start verschijnen (1x of 2-). Op basis van de uitslag van de Hollandia zal voor de prioriteitsploegen hierna nog een laatste selectie worden gedaan.

De ontwikkelingsboten zullen tevens in de weken na de Hollandia geformeerd worden, zodat met de hele groep (prioriteits –en ontwikkelingsboten) kan worden deelgenomen aan de internationale wedstrijden in Essen (16/17 mei).

De periode na Essen kan voor de ontwikkelingsboten nog gebruikt worden voor een laatste selectie. De Randstad Regatta (23 en 24 mei) kan in dat geval nog gebruikt worden als meetmoment. Alle boten zullen zich vervolgens op de ARB / NK groot (6/7 juni) moeten kwalificeren voor de WKU23. Als in Essen en op de ARB blijkt dat de prioriteitsboten van dusdanig niveau zijn wordt de mogelijkheid open gehouden tot het starten van de tweede World Cup in München (19-21 juni). Anders ligt deelname aan de Koninklijke Holland Beker voor de hand (27-28 juni).

N.B. Los van bovenstaand verhaal zal altijd de mogelijkheid blijven bestaan dat atleten die onder de 23 jaar zijn en gedurende het jaar enige tijd hebben meegedraaid in de A-equipe, maar daarvoor uiteindelijk worden uitgeselecteerd, vervolgens in de U23-selectie kunnen doorstromen. Op welk moment dat precies is zal afhangen van de programma’s van de A-equipe.

Profiel onder 23 roeiers
Het is de bedoeling dat alle atleten die naar de WKU23 worden uitgezonden minimaal aan een bepaald profiel voldoen. Voor roeiers die graag in het programma willen worden opgenomen kan dit een goede leidraad zijn. Let op: dit zijn dus geen uitzendcriteria voor kleine nummers, daar gelden andere eisen voor!

Zware mannen:
Ergometerscore: <6.10m met 90 kg over 2000m
Scullend: <7.03m over 2000m in 1x
Boordroeiend: <6.40m over 2000m in 2-

Lichte mannen:
Ergometerscore: <6.30 met 72,5 kg over 2000m
Scullend: <7.10m over 2000m in 1x
Boordroeiend: <6.50 over 2000m in 2-

Zware vrouwen:
Ergometerscore: < 7.05 met 75 kg over 2000m
Scullend: 1x: <7.45m over 2000m 
Boordroeiend: 2-: <7.30 over 2000m

Lichte vrouwen:
Ergometerscore: <7.28 met 59 kg over 2000m
Scullend: 1x: <7.55m over 2000m

N.B. Deze tijden zijn gebaseerd op een percentage (ergometer 94%, boot 95%) van Golden Standard Tabel van Josy Verdonkschot en hier en daar naar beneden of boven afgerond. Bij de zware vrouwen is in de boot vanwege de beperkte ‘dichtheid’ van het veld voor een iets lager percentage (93,5%) gekozen.
Bij de tijden in de boot wordt uitgegaan van snel weer.

Uitzendingseisen
Bij het bepalen van het uitzenden van ploegen naar de WKU23 wordt gebruik gemaakt van de Golden Standard Tabel van Josy Verdonkschot. Hierbij worden de geroeide tijden van de verschillende boten omgerekend en onderling vergeleken. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het inzicht van de bondscoach en het coachteam gezamenlijk. Uiteindelijk draagt de Bondscoach U23 een ploeg voor aan het coachteam, welke door hen beoordeeld wordt. De topsportcoördinator heeft uiteindelijk de beslissende stem.

Koen van Nol, topsportcoördinator KNRB
Coen Eggenkamp, Bondscoach U23 KNRB

Geïdentificeerde talenten


Zware mannen
Roel Braas (Okeanos)
Daan Bruhl (Willem III)
Kaj Hendriks (Triton)
Boris le Feber (Okeanos)
Ruben Knab (Nereus)
Philip van der Linde (Nereus)
Derk Noordhuis (Aegir)
Frank van der Ploeg (Nereus)
Freek Robbers (Willem III)
Allard van der Hoven (Maas)
Dirk Uitenboogaard (Willem III)
Bob van Velsen (Nereus)
Mechiel Versluis (Okeanos)
Govert Viergever (Nereus)

Lichte mannen
Steven van Dooren (Nereus)
Abel Gobel (Nereus)
Stephan van Gorp (Skøll)
Gerard Harenberg (Skadi)
Thijs van Luijk (Nautilus)
Tycho Muda (Skoll/RIC)
Vincent Muda (Skoll/RIC)
Joris Pijs (Gyas)
Jon Elbert (Gyas)
Henk Jan Scholten (Aegir)

Zware vrouwen
Nicole Beukers (Njord)
Judith Boersma (Orca)
Wianka van Dorp (de Maas)
Charlotte Huber (Orca)
Inge Janssen (Orca)
Olivia van Rooijen (Nereus)
Annique Priesterbach (Orca)
Swana van Schaardenburg (Nereus)
Charlotte Slabbers (Nereus)
Kirsten Wielaard (Nereus)
Katie Steenman (Skadi)

Lichte vrouwen
Sofie Valk (Nereus)
Amber van Zomeren (Nereus)

N.B. Het is uiteraard mogelijk dat een aantal van deze atleten gedurende het seizoen worden opgenomen in de A-equipe.