Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Ledenpost november 2009

Geachte bestuur,

Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

Programma Nationale Roeidag
Ecotaks 2009 vastgesteld
Paul Veenemans Prijs 2011
Voortgang Individuele ledenregistratie
9 december 2009: Congres Vrouwen in de Sport

Programma Nationale Roeidag

Bestemd voor: Bestuur + leden
Ter:                Informatie, ter opvolging

Op 16 januari 2010 vindt de Nationale Roeidag plaats op het hoofdkantoor van AEGON Nederland in Den Haag. Graag nodigen wij alle bestuursleden en vrijwilligers van alle aangesloten roeiverenigingen uit om deze dag bij te wonen.

We hebben geprobeerd een interessant programma samen te stellen voor bestuursleden en alle andere mensen die actief zijn in de roeiwereld. Wij hopen dat verenigingen met voltallige bestuur en veel leden aanwezig zullen zijn op deze bijzondere en gezellige dag!

De plenaire openingslezing zal verzorgd worden door René Mijnders. In zijn presentatie “Excelleren in 2028’ zal hij zijn visie over de ontwikkeling van de roeisport richting 2028 met ons delen. Na de lunch worden er in het middagprogramma een zestal workshops met diverse thema’s aangeboden. Elke deelnemer kan zich inschrijven voor twee verschillende workshops. De dag wordt afgesloten met de uitreiking van de jaarlijkse KNRB-prijzen en de huldiging van de equipe. Daarna heffen wij graag met u het glas op een mooi en succesvol 2010.

Gedurende de gehele dag is het mogelijk om de korte film ‘Doorgaan’ met de oudste wedstrijdroeier van Nederland Laurens ter Keurst te bekijken. Tijdens de lunch is er gelegenheid om te speeddaten met leden van het KNRB-bestuur en rond te kijken op het bedrijvenplein.

Tijdens het middagprogramma van de Nationale Roeidag vindt ook het AEGON Symposium voor studentenverenigingen plaats. We nodigen studentenverenigingen van harte uit om aan beide evenementen deel te nemen. 

Voor meer informatie en voor aanmelden, lees verder bij [Nationale Roeidag 2010]


Ecotaks 2009 vastgesteld

Bestemd voor: Bestuur
Ter:                Informatie

Het ministerie van VWS heeft het vergoedingspercentage Ecotaks voor 2009 vastgesteld op 52,00%. De KNRB zal binnenkort de gelden overmaken naar de verenigingen.

De Roeibond heeft uitsluitsel gekregen van het ministerie van VWS over de Ecotaks. Alle opgaven van verenigingen die tijdig bij de Roeibond waren ingediend, zijn gehonoreerd.
 
VWS heeft het vergoedingspercentage voor dit jaar op 52,00% vastgesteld.

De KNRB zal binnenkort de gelden overmaken naar de verenigingen.


Paul Veenemans Prijs 2011

Bestemd voor: Bestuur + leden
Ter:                Informatie, ter opvolging


Jaarlijks wordt de Paul Veenemansprijs (PVP) door een andere vereniging georganiseerd. Binnenkort zal de organisatie voor 2011 aan een vereniging worden toegewezen. Geïnteresseerde verenigingen worden opgeroepen zich te melden.

Geïnteresseerde verenigingen kunnen zich tot 1 februari a.s. aanmelden bij de wedstrijdzaken@knrb.nl. In deze fase hoeft alleen interesse kenbaar gemaakt te worden en is het nog niet nodig om uitgewerkte parcoursen te hebben.

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met de commissiewedstrijden@knrb.nl

Lees voor meer informatie over de Paul Veenemans Prijs en de toewijzingsprocedure verder op [Paul Veenemans Prijs]
 

Voortgang Individuele ledenregistratie

Bestemd voor: Bestuur
Ter:                Informatie

In april dit jaar is een start gemaakt met de invoering van de Individuele ledenregistratie. Hieronder kunt u meer lezen over de voortgang van dit project.

Begin november hebben wij van nagenoeg alle aangesloten roeiverenigingen een testbestand voor de individuele ledenregistratie ontvangen. Al deze bestanden zijn geanalyseerd op bruikbaarheid. Op basis van deze analyses is een definitieve lijst samengesteld van vereisten waaraan het bestand voor de ledenregistratie moet voldoen.

Ook is inmiddels is er een keuze gemaakt voor een softwareleverancier en is gestart met de bouw van de webapplicatie. Eind november wordt gestart met het testen van de applicatie. Naar verwachting kunt u als vereniging eind dit jaar, begin volgend jaar gebruik gaan maken van deze applicatie voor het uploaden van uw ledenbestanden. 

Alle aangeleverde bestand zijn bekeken en vergeleken met de definitieve specificaties. Er is per vereniging bekeken in hoeverre de indeling van het aangeleverde bestand afwijkt van de definitieve specificaties en of er nog wijzigingen/aanpassingen gemaakt moeten maken om straks succesvol gebruik te kunnen maken van de webapplicatie. Alle verenigingen ontvangen half november hierover via de e-mail een bericht. 

Voor meer informatie lees verder bij [Individuele ledenregistratie]

9 december 2009: congres Vrouwen in de Sport

Bestemd voor: Bestuur
Ter:                Informatie

Het Landelijk Netwerk Vrouwen in de Sport (LNVS) organiseert op woensdag 9 december 2009 in het ADO stadion te Den Haag een jubileumcongres 'Diversiteit in sportbesturen'.

Het LNVS is in tien jaar tijd uitgegroeid tot hét nationaal platform van en voor vrouwen actief in landelijke sportorganisaties (zowel bestuurlijk als professioneel). Tien jaar geleden werd het LNVS met een congres gelanceerd en nu is het tijd om de uitdaging rond de optimale samenstelling van (sport)besturen voor de komende tien jaar duidelijk te maken.

Meer informatie over het programma en de inschrijving kunt u vinden op www.sportenstrategie.nl

Met vriendelijke groet,

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ROEIBOND