Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Jaarprogramma Talentindentificatie en -ontwikkeling 2009-2010

Het talentenidentificatie en ontwikkelingsprogramma (TID) van de KNRB heeft als missie om ruw fysiek talent te vinden en te ontwikkelen tot olympisch roei(st)ers, die in staat zijn om medailles te winnen tijdens de Olympische Spelen van 2012, 2016 en 2020 in de verschillende open klassen, voor mannen en vrouwen.

Het TID-programma wil talenten een inspirerende en energieke trainingsomgeving bieden waar zij in een gestructureerd proces de gelegenheid krijgen om hun eigen individueel potentieel optimaal te kunnen benutten.

Doelstellingen 2009-2010
Atletenprofiel
Programma 2009-2010
Aanmelden voor talententest

Doelstellingen seizoen 2009-2010

  • Het identificeren van nieuw potentieel talent tijdens de diverse testmomenten.
  • Organiseren van zes testweekenden voor geïdentificeerde atleten (twee in het najaar en vier in het voorjaar). In principe vinden deze testweekenden 1x per zes weken plaats.
  • Opbouwen database met meet- en testgegevens van individuele sporters in het talentenprogramma.

Atletenprofiel

Toproeien vraagt veel fysiek vermogen. Een hoge zuurstofopnamecapaciteit en veel kracht zijn noodzakelijk. Het TID-programma richt zich voornamelijk op die mensen die voldoen aan onderstaand atletenprofiel.

Voorwaarden atleten deelname TID-programma:

  • mannen >1.90m en vrouwen >1.80m
  • hebben niet meer dan 2 jaar wedstrijdroeiervaring 
  • zijn tussen minimaal 18* en maximaal 21 jaar tijdens het testmoment
  • voldoen aan de fysieke eisen die getest worden op een van de testdagen

*atleten onder 18 jaar mogen uiteraard ook de talententest doen. Zij vallen in eerste instantie onder de verantwoordelijkheid van de bondscoach junioren.

Programma 2009-2010

Testweekenden
Voor atleten die voldoen aan het atletenprofiel en die deelnemen aan het talentenprogramma worden zes testweekenden georganiseerd. Deze weekenden bestaan uit drie onderdelen en zijn erop gericht om de ontwikkeling van vaardigheden en het fysieke vermogen zichtbaar te maken. De onderdelen zijn:
- Een individueel testprogramma
- Competitief varen in een skiff of een groot nummer
- Een educatief onderdeel

Naast het individuele testprogramma en het varen in een skiff of groot nummer wordt ook gewerkt aan het kennisniveau van zowel de atleet als zijn/haar coach omtrent de diverse prestatiefactoren. Tussen de testen en de competitieve sessies wordt er aandacht besteed aan theoretische onderdelen zoals mentale voorbereiding op wedstrijden, jaarprogramma’s, fysieke training (o.a. functioneel bewegen, haltertechnieken) en roeitechniek.

Begeleiding en coaching
Begeleiding en coaching van geïdentificeerde atleten vindt plaats op de eigen roeivereniging. In Groningen en Rotterdam staan talenten onder supervisie van een decentrale coach (aangesteld door de KNRB). Deze decentrale coach draagt zorg voor de ontwikkeling van de atleten in samenspraak met de coach van de ploeg waar het talent deel vanuit maakt.

Traint de atleet niet op een decentrale trainingsplek, dan zal het contact m.b.t. de ontwikkeling van het talent verlopen via de bondscoach Talenten Jeroen Spaans. jeroen.spaans@knrb.nl.

Voor alle geïdentificeerde atleten geldt dat zij trainen en wedstrijden varen in een eigen ploeg. Daarbij geldt dat eerstejaars varen in de eerstejaarsachten en tweede/derdejaars deel zullen nemen in de developmentklassement. Afwijken hiervan is mogelijk in overleg met Jeroen Spaans.

Aanmelden voor het talentenprogramma!

De KNRB is op zoek naar fysiek talent. Voldoe je aan bovenstaand atletenprofiel? En wil je weten of je in potentie fysiek talent hebt voor toproeien? Meld je dan aan voor de talententest door een mail te sturen naar talententest@knrb.nl. Ook coaches die graag hun roei(st)ers willen laten testen, kunnen hun atleten aanmelden door een mail te sturen naar talententest@knrb.nl

Data testdagen

• 20 december 2009
• 24 januari 2010
• 12 juni 2010
• 30 oktober 2010

* Indien je niet op een van deze data beschikbaar bent, dan is in overleg een ander moment mogelijk.

Voorwaarde voor deelname aan deze testmomenten is dat je voldoet aan het hierboven beschreven atletenprofiel.