Hoofdsponsor

Aegon.nl
 
 Partner
Lotto
Sitemap
Contact webmaster
   Registreren    Vraag en antwoord    Inschrijven    Webwinkel  

Ledenpost december 2009

Geachte bestuur,

Graag vragen wij u aandacht voor de volgende onderwerpen:

KNRB bestuur zoekt nieuwe commissaris Sportontwikkeling
Ledenopgave en contributie-afdracht 2010
Aanmelden voor Nationale roeidag!
Prijsverhoging verhuur wedstrijdmaterialen 2010
Richtlijnen voor sportkeuring

KNRB zoekt nieuwe commissaris Sportontwikkeling

Bestemd voor: Bestuur + leden
Ter:                Informatie, ter opvolging


T
ijdens de Algemene Vergadering van de KNBRB van 6 maart aanstaande de huidige commissaris breedtesport van het bestuur van de KNRB, mevrouw Linda Versluijs, zich niet herkiesbaar stellen. Het bestuur van de KNRB is daarom op zoek naar een nieuwe commissaris Sportontwikkeling. 

Met name vrouwen worden nadrukkelijk verzocht hun belangstelling voor deze bestuursfunctie kenbaar te maken voor 1 februari 2010 door een reactie te sturen aan secretaris@knrb.nl.

Lees verder bij [Profiel commissaris Sportontwikkeling]. 

Ledenopgave en contributie-afdracht 2010

Bestemd voor: Bestuur
Ter:                Informatie


Het bondsbureau ontvangt regelmatig de vraag waarom verenigingen nog geen ledenopgave 2009 hebben hoeven te door te geven. Reden hiervoor is dat met ingang van 2010 het ledental van verenigingen zal worden vastgesteld aan de hand van de individuele ledenregistratie.

Ledenaantallen hoeven dus niet meer separaat te worden opgegeven.

Per gewone post ontvangen alle verenigingen binnenkort een gebruikersnaam en wachtwoord voor de site leden.knrb.nl. Op deze site kunnen de bestanden voor de individuele registratie worden geupload. Vanzelfsprekend ontvangt u daarbij ook een gebruikersinstructie.

In januari 2010 ontvangen alle verengingen een voorschotnota voor de afdracht aan de KNRB, deze zal zo mogelijk gebaseerd zijn op de geregistreerde leden via de bovenvermelde site.

Bij verenigingen met een boekjaar dat niet gelijk is aan een kalenderjaar zal de afdracht 2010 gebaseerd zijn op de ledenaantallen in het verenigingsjaar 2009-2010.

Aanmelden voor Nationale Roeidag

Bestemd voor: Bestuur + Leden
Ter:                Ter opvolging

Heeft u zich nog niet aangemeld voor de Nationale Roeidag op 16 januari 2010? Doe dit dan nog voor 31 december 2009.

Meer over het programma van de roeidag en de workshops, zie www.knrb.nl/roeidag2010 
of ga direct naar het [Aanmeldformulier Roeidag]

Prijsverhoging verhuur wedstrijdmaterialen 2010

Bestemd voor: Bestuur + Leden
Ter:                Ter informatie

In de afgelopen jaren is gebleken dat de prijzen die de KNRB rekent voor de verhuur van wedstrijdmaterialen niet alle kosten dekt. Daarom zijn wij genoodzaakt komend jaar deze prijzen te verhogen.

Lees verder bij [Prijsverhoging verhuur wedstrijdmaterialen 2010].

Nieuwe richtlijnen voor sportkeuringen

Bestemd voor: Bestuur + Leden
Ter:                Ter informatie

Het bestuur van de KNRB heeft onlangs nieuwe richtlijnen voor sportkeuringen voor roeiers opgegesteld.

De KNRB beveelt aan dat roeiers zich medisch laten keuren wanneer zij de roeisport intensiever gaan beoefenen. Het niveau van de keuring hangt af van leeftijd en trainingsintensiteit.

De volledige richtlijnen en adviezen voor sportkeuringen zijn na te lezen op [Richtlijnen sportkeuringen].

 


Met vriendelijke groet,

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ROEIBOND